Pre verných zákazníkov - ešte LACNEJŠIE. Viac v sekcii VERNOSTNÉ ZĽAVY.

0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
BAYER Cassiopee 79 wg 6 kg

Viac pohľadov

Doprava zdarma

BAYER Cassiopee 79 wg 6 kg

SKU: 2459

Postrekový fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča, plesni sivej a bielej hnilobe.
FormaGranulované
Účinnosť hniloba biela, peronospóra viniča, pleseň sivá,
Použitie vinič,
Účinná látka popisIprovalicarb 40 g/kg, Folpet 250 g/kg, Fosetyl 155,4 g/kg
VýrobcaBayer CropScience

Dostupnosť: Skladom

Bez DPH: 165,85 € S DPH: 199,00 €

Merná jednotka: ks

Balenie: 6 kg

Cassiopee® 79 WG

Účinné látky

iprovalicarb 40 g/kg

folpet 250 g/kg

fosetyl-Al 500 g/kg

Fungicídny prípravok vo forme dispergovateľných, vo vode rozpustných granúl určený na ochranu viniča proti hubovým chorobám.

Balenie

papierová škatuľa s vnútornou Al/PE vrstvou 6 kg

Pôsobenie prípravku

Cassiopee® 79 WG predstavuje optimálnu kombináciu troch, praxou spoľahlivo overených, účinných látok s odlišným mechanizmom účinku. Základnou a zároveň najobjemnejšou zložkou prípravku je fosetyl-Al, fosfonát z podskupiny ethylfosfonátov. Unikátnym spôsobom pozitívne ovplyvňuje metabolizmus aminokyselín a sklad-bu bielkovín, čím výrazne posilňuje odolnosť rastlinných pletív voči infekcii. Obmedzuje klíčenie zoosporangií, blokuje rast mycélia a obmedzuje sporuláciu. Účinkuje predovšetkým proti hubám z triedy Oomycetes. Pôsobí dlhodobo a plne systémovo, pohyb v rastline je akropetálny (xylémom) i bazipetálny (floémom). Je prijímaný nadzemnými časťami i koreňmi ošetrených rast-lín. K príjmu nadzemnými časťami dochádza už v priebehu 30 minút po aplikácii. Fosetyl účinkuje výhradne preventívne a jeho prednosti sa najlepšie uplatnia v období aktívneho rastu viniča.

Návod na použitie


Iprovalicarb patrí medzi amidy kyseliny karboxylovej. Pôsobí systémovo a špecificky narušuje biosyntézu fosfolipidov a ich ukladanie v bunkových stenách. Kontroluje predovšetkým široký sortiment hubových patogénov z triedy Oomycetes. Účinkuje nielen preventívne, do 10 -14 dní, ale i kuratívne a eradikatívne, inhibíciou klíčenia spór, rastu sporangií a mycélia. Zabraňuje tvorbe haustórií a redukuje sporuláciu. Antisporulačný efekt sa uplatní do 72 -96 hodín po vzniku infekcie peronospóry.

Folpet (phthalimidy), tretia zložka prípravku pôso-bí kontaktne viacbodovo ako multiside inhibítor respirácie. V procese dýchania ovplyvňuje priepustnosť bunkových stien a delenie buniek, inhibuje klíčenie spór a potláča rast mycélia. Účinkuje prevažne preventívne.

Peronospóra

Významnou prednosťou prípravku Cassiopee® 79 WG je skutočnosť, že proti peronospóre pôsobí nielen preventívne, ale i kuratívne a eradi-katívne. Prednostne ho odporúčame aplikovať preventívne v intervale 10 - 14 dní, v podmienkach nižšieho infekčného tlaku je dokonca mož-né tento interval ešte mierne predĺžiť. Ak to však situácia vyžaduje môžeme efektívne využiť aj jeho kuratívny a eradikatívny účinok, antisporu-lačne pôsobí do 3 - 4 dní po vzniku infekcie. Pri kuratívnom použití, resp. v podmienkach vyššieho infekčného tlaku je potrebné skrátiť interval

 

Pleseň sivá

Proti botrytíde sa Cassiopee® 79 WG aplikuje vý-hradne preventívne. Ošetrenia je optimálne smerovať do obdobia od konca kvitnutia do ukončenia uzatvárania strapcov (BBCH 69 - 79). Pri aplikácii prípravku je potrebné zabezpečiť dokonalé pokrytie bobúľ i strapiny. K zvýšenej citlivosti porastu na infekciu dochádza od fázy uzatvárania strapcov, resp. aj skôr, ak došlo k poškodeniu bobúľ krupobitím, fyziologickým praskaním šupky, alebo silným napadnutím múčnatkou. V ta-kýchto podmienkach je potrebné aplikáciu realizovať ihneď ako je to možné, najneskôr do 24 hodín po vzniku poškodenia. Pri teplotách presahujúcich 30°C uprednostňujte aplikácie vo ve-černých, alebo skorých ranných hodinách.

Množstvo vody je potrebné prispôsobiť vývojovej fáze viniča a môže sa pohybovať v rozmedzí 500 - 1000 l/ha.

Biela hniloba

Proti tejto chorobe sa Cassiopee® 79 WG používa od obdobia tesne po odkvitnutí až do začiatku zamäkania bobúľ. Aj proti bielej hnilobe sa prípravok aplikuje výhradne preventívne. Ak dôjde k poškodeniu bobúľ, pre rýchly zásah platia rovnaké zásady ako v prípade urgentných ošet-rení proti plesni sivej.

Antirezistentná prevencia

Cassiopee® 79 WG sa vyznačuje odlišným mechanizmom účinku ako fungicídy zo skupín fenylamidy (M-metalaxyl, benalaxyl), acylmočoviny (cymoxanil) a Qol fungicídy (strobiluríny, famoxadone, fenamidone). Je preto vhodnou al-ternatívou týchto produktov v rámci aplikačných sledov. Prípravky zo skupiny CAA (dimethomorph, iprovalicarb, mandipropamid) nepoužívajte viac ako 2x bezprostredne za sebou, do následného ošetrenia je potrebné zaradiť fungicíd s odlišným mechanizmom účinku. Odporúčame uprednostňovať preventívne zásahy, kuratívne aplikujte len v nevyhnutných prípadoch, vždy v plnej dávke a pri použití kratších aplikač-ných intervalov. Dodržujte registrované aplikačné dávky prípravkov.

Miešateľnosť

Vhodnými kombinačnými partnermi na rozšírenie spektra účinku o múčnatku viniča sú prípravky Luna® Experience, Luna® Max a Prosper® TEC, ale i ďalšie produkty registrované proti tejto chorobe. V prípade neoverených kombinácií odporúčame najskôr otestovať miešateľnosť jednotlivých zložiek v malých množstvách. Pri príprave zme-sí zásadne nemiešajte koncentráty prípravkov, kombinačných partnerov do nádrže, alebo predmiešavacieho zariadenia vpravujte vždy oddelene.
Zmesi s produktmi s alkalickým pH je nutné aplikovať bezprostredne po príprave postrekovej kvapaliny.

Integrovaná produkcia

Pri dodržaní registrovaných aplikačných dávok môže byť prípravok Cassiopee® 79 WG úspešne použitý aj v rámci integrovaných systémov ochrany viniča za podmienky rešpektovania ak-tuálnych pravidiel systému IP. Vzhľadom na to, že prípravok neobsahuje meď, nezvyšuje zaťaženie vinohradu touto účinnou látkou a limitované množstvo medi môže byť využité v iných miestach postrekového programu. Cassiopee® 79 WG neovplyvňuje fermentáciu ani organoleptické vlastnosti vína.

 

View File Karta bezpečnostných údajov Veľkosť (306.97 KB)

Prípravok určený pre profesionálnych užívateľov.

Podobné produkty

CONSENTO  5 L

CONSENTO 5 L

26.70 €
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG  5 kg

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 5 kg

135.00 €
Doprava zdarma
PASCA NA KRTOV

PASCA NA KRTOV

3.00 €
SFERA 535 SC  5 L

SFERA 535 SC 5 L

744.00 €
Doprava zdarma
BISCAYA 240 OD  5 L

BISCAYA 240 OD 5 L

422.90 €
Doprava zdarma
TALENT  1 L

TALENT 1 L

99.00 €
Doprava zdarma
RAXIL STAR  5 L

RAXIL STAR 5 L

555.00 €
Doprava zdarma
Bayer LYNX  5 L

Bayer LYNX 5 L

279.00 €
Doprava zdarma
NURELLE D 5 L

NURELLE D 5 L

220.00 €
Doprava zdarma
ACTARA 25 WG 40 g
Top
CALYPSO 480 SC  1 L

CALYPSO 480 SC 1 L

273.40 €
Doprava zdarma
LIMIT 5 L

LIMIT 5 L

329.90 €
Doprava zdarma