Pre verných zákazníkov - ešte LACNEJŠIE. Viac v sekcii VERNOSTNÉ ZĽAVY.

0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
SPINTOR Floraservis 1 l

Viac pohľadov

Top
Doprava zdarma

SPINTOR Floraservis 1 l

SKU: 2543 EAN: 3362130086840

Prvý prírodný insekticíd pre človeka a teplokrvné živočíchy, žiadne rezíduá v ošetrenej kultúre.

FormaKoncentrát
Účinnosť mlynárik kapustový, mora kapustová, obaľovače, pásavka zemiaková, strapky,
Použitie baklažán, jabloň, kapusta, paprika, rajčiak, skoré zemiaky, uhorka, vinič,
Účinná látka popisSpinosad 240 g/l
VýrobcaDow AgroSciences

Dostupnosť: Skladom do 3-5 dní

Bez DPH: 215,85 € S DPH: 259,00 €

Merná jednotka: ks

Balenie: 1 l

SpinTor je prvý prírodný insekticíd, ktorý nevzniká chemickou syntézou, ale je produkovaný činnosťou baktérie Saccha-ropolyspora spinosa, ktorá je bežnou súčasťou pôdneho edafonu.
VHODNÝ NA OŠETRENIE OVOCNÝCH SADOV, ZELENINY a VINIČA
Vzhľadom na unikátny spôsob účinku ničí aj hmyz rezistentný voči bežným skupinám insekticídov (pásavka zemiaková)
SpinTor má extrémne nízku toxicitu pre teplokrvné organizmy
SpinTor pôsobí na široké spektrum škodcov, a to ako na larvy, tak aj na dospelce - ničí predovšetkým larvy a dospelce motýľov, dvojkrídlovcov, chrobákov, strapky a pod.
SpinTor sa ako prírodný insekticíd rozkladá na látky, ktoré sú bežnou súčasťou metabolizmu a nezanecháva teda v ošetrenej kultúre ani v pôde žiadne rezíduá, ktoré by mohli následne obmedzovať konzumáciu ošetrenej kultúry. Je preto vhodný predovšetkým na ošetrenie ovocia a zeleniny
SpinTor bol vyznamenaný cenou prezidenta USA za vynikajúce vlastnosti produktu šetriace životné prostredie

SPINTOR - ZAKLADNÉ INFORMÁCIE
Insekticíd SpinTor obsahuje účinnú látku spinosad, čo je prírodný produkt získaný fermentačnou činnosťou baktérií Saccha-ropolyspora spinosa, ktorá sa bežne vyskytuje v pôde. Ako prírodný produkt sa spinosad (jedná sa o zmes dvoch biologických komponentov - spinosynu A a spinosynu D) vyznačuje mimoriadne nízkou toxicitou pre človeka a teplokrvné živočíchy. Je teda šetrný k životnému prostrediu.
SpinTor pôsobí ako požerový a kontaktný insekticíd. Vyznačuje sa novým rnechanizrnom pôsobenia. V súčasnosti je SpinTor registrovaný pre viac ako 150 plodín v 30 krajinách sveta, a každoročne pribúdajú ďalšie registrácie aj krajiny. Príjem účinnej látky škodcami nastáva požerom a priamym kontaktom a ošetrenou plochou, pričom vplyv požeru účinnej látky je 5-10x vyšší ako účinok dotykový. Počiatočný účinok nastáva už niekoľko minút po príjme účinnej látky škodcami, kedy dochádza k nezvratnému ochromeniu a následne, po niekoľkých hodinách, k uhynutiu škodlivého hmyzu. Po aplikácii insekticídu SpinTor by nemalo aspoň 2 hodiny pršať, pri teplotách pod +15 °C je vhodná aspoň 4 hodinová perióda bez dažďa. SpinTor je pre včely toxický, akonáhle však postrek na ošetrenej kultúre zaschne, je pre včely neškodný.
Prípravok SpinTor odporúčame aplikovať v jednej kultúre maximálne 2 x za sezónu.
SPINTOR - SPEKTRUM ÚČINKU
SpinTor účinkuje na škodcov z radu motýľov (Leptidoptera). chrobákov (Coleoptera), dvojkrídlovcov (Diptera) a strapiek (Thysanoptera). SpinTor nepôsobí na cicavý hmyz (vošky).
SPINTOR – APLIKÁCIA V KAPUSTOVEJ ZELENINE
SpinTor sa proti húseniciam mlynárika kapustového aplikuje krátko po vyliahnutí lariev. Následná druhá aplikácia insekticídu SpinTor by sa mala vykonať po 10 dňoch (prípadne neskôr, po ďalšom vyliahnutí lariev). Aplikácia proti more kapustovej sa vykoná ihneď po objavení prvých príznakov škôd na plodine. Spravidla postačuje jedna aplikácia v dávke 0,4 l/ha vo väčšom množstve vody - najmenej 600-800 l/ha.
Insekticíd SpinTor má pri použití v zelenine veľmi krátku ochrannú dobu - len 3 dni - a je tak veľmi vhodný na ošetrenie konzumnej zeleniny. Vzhľadom na prírodný pôvod prípravku SpinTor nehrozí prítomnosť chemických rezíduí v konzumovanej zelenine.
SPINTOR - APLIKÁCIA NA PÓR A CIBULU
V póre a cibuli sa proti strapkám aplikuje SpinTor ihneď po objavení prvých príznakov poškodenia, ktoré je charakteristické striebristo-bielymi pozdĺžnymi škvrnami na listoch. Opakovanú aplikáciu vykonávame s odstupom 10 dní. Aby sa dosiahlo poriadneho navlhčenia, odporúča sa - najmä v póre - použiť 600 I vody/ha, v cibuli je vhodný, kvôli lepšiemu pokrytiu listov, prídavok vhodného zmáčadla.
SPINTOR - APLIKÁCIA V RAJČIAKOCH A PAPRIKE
V skleníkoch sa papriky a rajčiaky proti strapkám ošetrujú podľa signalizácie (napr. pomocou lepových lapákov). Aplikačná koncentrácia je 0,04 % (použiť min. 500 I vody/ha). Z hľadiska obmedzenia nebezpečenstva vzniku rezistencie je vhodné striedať prípravky s rozdielnym mechanizmom účinku.
Insekticíd SpinTor možno aplikovať vo všetkých uvedených segmentoch maximálne 2x za vegetačnú sezónu.
SPINTOR - APLIKÁCIA V JABLONIACH
SpinTor je veľmi vhodný prípravok pre aplikáciu v ovocí a zelenine. Keďže má ako prvý prírodný insekticíd mimoriadne nízku toxicitu pre človeka, a ako prírodný produkt sa rozkladá na bežné produkty metabolizmu, nezanecháva v ošetrenom ovocí a zelenine žiadne rezíduá. V jabloniach má ochrannú dobu len 7 dní, a preto je možné prípravok SpinTor použiť aj proti druhej generácii škodcov a to aj pri letných alebo veľmi skorých odrodách jabloní.
Insekticíd SpinTor sa aplikuje proti húseniciam obaľovača jablčného a proti húseniciam šupkových a púčikových obaľovačov - najlepšie vo fáze liahnutia húseníc. Odstup medzi postrekmi pre jednu generáciu škodcu je 7-9 dní, pri silnom napadnutie odporúčaných 7 dní, v prípade slabého a stredného napadnutia je odporúčaných 9 dní. SpinTor je vhodné v druhej aplikácii alternovať s prípravkom Integro v dávke 0,5 l/ha. SpinTor aj Integro sú ideálnymi prípravkami pre integrovanú ochranu sadov. Dávka postrekovej kvapaliny predstavuje 400-600 I vody/ha. SpinTor ničí v sadoch ešte ďalších škodcov, ako sú podkopáčiky, piliarky, hrčiarky a pod. SpinTor pôsobí nedostatočne na vošky. SpinTor je vhodný pre integrovanú ochranu sadov, pretože vykazuje veľmi nízku toxicitu pre dravé roztoče Typhlodromus pyri a pri registrovanej dávke neničí lienky a dravých pavúkov.
SPINTOR - APLIKÁCIA VO VINIČI HROZNORODOM
Na viniči hroznorodom sa SpinTor aplikuje predovšetkým proti obaľovačovi mramorovanému a obaľovačovi pásovému. SpinTor je vhodný prípravok pre integrovanú ochranu viníc, pretože nie je toxický pre dravé roztoče (Typhlodromus pyri) ani pre dravých pavúkov. SpinTor sa aplikuje proti prvej generácii obaľovačov cca 10-12 dní po dosiahnutí maxima letovej krivky obaľovačov (sleduje sa vyhodnocovaním úlovkov vo feromónových lapákoch), prípadne od štádia čiernej hlavičky, respektíve liahnutia húseníc. Pri dlhodobom nálete je vhodné aplikáciu po 7-9 dňoch opakovať. Pre aplikáciu na prvú generáciu obaľovačov je odporučená dávka prípravku 0,2 1/ha v 400-600 I vody/ha, a to podľa intenzity škodlivého činiteľa. V prípade potreby opakovania aplikácie len na obaľovačov, je vhodné vykonať druhú aplikáciu prípravkom Integro v dávke 0,4 l/ha. Proti druhej generácii obaľovačov sa použije pri prvej aplikácii 0,2 l/ha. Táto aplikácia sa vykonáva 5-7 dní po dosiahnutí letového maxima, prípadne od fázy čiernej hlavičky až liahnutia larvičiek. Po 7-9 dňoch sa vykoná druhá aplikácia v dávke 0,2-0,3 l/ha alebo sa namiesto insekticídu SpinTor aplikuje insekticíd Integro v dávke 0,4 l/ha. Dosiahnutie vysokého pokrytia postreku je dôležitým predpokladom dosiahnutia vysokej účinnosti.
SPINTOR - APLIKÁCIA V SLIVKÁCH
Insekticíd SpinTor je vhodný prípravok proti celému radu škodcov na slivkách. Spoľahlivo ničí predovšetkým obaľovača slivkového a piliarku slivkovú. Aplikujte sa v dávke 0,4-0,5 l/ha v 600 I vody/ha v období bezprostredne po maxime letovej krivky obaľovača, najneskôr však do začiatku liahnutia lariev. Pokiaľ nálet obaľovača pokračuje, je možné aplikáciu insekticídu SpinTor po 10 dňoch zopakovať. Vzhľadom na veľmi krátku ochrannú dobu je aplikácia prípravku SpinTor optimálnym riešením kontroly druhej vlny obaľovača slivkového.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Vhodný na ošetrenie ovocných sadov.

SpinTor je prvý prírodný insekticíd, ktorý nevzniká chemickou syntézou, ale je produkovaný činnosťou baktérie Saccha-ropolyspora spinosa, ktorá je bežnou súčasťou pôdneho edafonu.

Vzhľadom na unikátny spôsob účinku ničí aj hmyz rezistentný voči bežným skupinám insekticídov (pásavka zemiaková).

SpinTor má extrémne nízku toxicitu pre teplokrvné organizmy.

SpinTor pôsobí na široké spektrum škodcov, a to ako na larvy, tak aj na dospelce - ničí predovšetkým larvy a dospelce motýľov, dvojkrídlovcov, chrobákov, strapky a pod.

SpinTor sa ako prírodný insekticíd rozkladá na látky, ktoré sú bežnou súčasťou metabolizmu a nezanecháva teda v ošetrenej kultúre ani v pôde žiadne rezíduá, ktoré by mohli následne obmedzovať konzumáciu ošetrenej kultúry. Je preto vhodný predovšetkým na ošetrenie ovocia a zeleniny.

SpinTor bol vyznamenaný cenou prezidenta USA za vynikajúce vlastnosti produktu šetriace životné prostredie.

PôSOBENIE PRÍPRAVKU:

SpinTor pôsobí ako požerový a kontaktný insekticíd. Vyznačuje sa novým rnechanizrnom pôsobenia. V súčasnosti je SpinTor registrovaný pre viac ako 150 plodín v 30 krajinách sveta, a každoročne pribúdajú ďalšie registrácie aj krajiny. Príjem účinnej látky škodcami nastáva požerom a priamym kontaktom a ošetrenou plochou, pričom vplyv požeru účinnej látky je 5-10x vyšší ako účinok dotykový. Počiatočný účinok nastáva už niekoľko minút po príjme účinnej látky škodcami, kedy dochádza k nezvratnému ochromeniu a následne, po niekoľkých hodinách, k uhynutiu škodlivého hmyzu. Po aplikácii insekticídu SpinTor by nemalo aspoň 2 hodiny pršať, pri teplotách pod +15 °C je vhodná aspoň 4 hodinová perióda bez dažďa. SpinTor je pre včely toxický, akonáhle však postrek na ošetrenej kultúre zaschne, je pre včely neškodný.
Prípravok SpinTor odporúčame aplikovať v jednej kultúre maximálne 2 x za sezónu.

SPINTOR - SPEKTRUM ÚČINKU
SpinTor účinkuje na škodcov z radu motýľov (Leptidoptera). chrobákov (Coleoptera), dvojkrídlovcov (Diptera) a strapiek (Thysanoptera). SpinTor nepôsobí na cicavý hmyz (vošky).

NÁVOD NA POUŽITIE:

PlodinaÚčel použitiaDávka na 10 litrov vody / 100 m2Dávka l/haOchranná dobaPoznámka
zemiakypásavka zemiaková1,5 - 2 ml0,15 - 0,2 l + 300-500 l vody7 dni

V zemiakoch sa SPINTOR aplikuje v dobe maximálneho liahnutia lariev z vajíčok. Vyššiu dávku použite na larvy vo vyšších larválnych štádiách. Aplikujte max. 2x za vegetačnú sezónu.

kapustamlynárik kapustový4 ml0,4 l3 dniV kapuste sa SPINTOR aplikuje proti húseniciam motýľov vždy krátko po ich vyliahnutí. Pri „
hlávkovej kapustovej“ zelenine vo fáze BBCH 10-49. Vyššia dávka sa odporúča pri silnejšom
výskyte škodcu Interval medzi ošetreniami je spravidla 10 dní, prípadne podľa liahnutia ďalších
lariev. Aplikujte max. 2x za vegetačnú sezónu. 
kapustamora kapustová4 - 5 ml0,4 - 0,5 l3 dniMax. 2x
rajčiak,
baklažán,
paprika,
uhorka
strapky4 - 6 ml0,04% + 500 l vody3 dniPaprika, rajčiak, baklažán, uhorky v skleníku ošetrujte na začiatku zistenia škodcu. Večer pred plánovaným postrekom zavrite úliky s čmeliakmi a vyneste ich von zo skleníka. Najskôr po 48 hodín od aplikácie prípravku je možné úliky opäť umiestniť v skleníku. SPINTOR sa aplikuje max. 2x za vegetačnú sezónu. Počas vegetácie sa odporúča používať insekticídy s rôznym spôsobom účinku z dôvodu prevencie pred vznikom rezistencie.
viničobaľovače3 - 4 ml0,2-0,4 l14 dní

Aplikácia max. 2x 

Vo viniči sa SPINTOR aplikuje proti prvej generácii obaľovačov približne 10 dní po maximálnom nálete zistenom na feromónovom lapáku, prípadne od štádia čiernej hlavičky resp. začiatku liahnutia húseníc.
Pre aplikáciu proti prvej generácii sa odporúča dávka 3 ml / 100 m2 v 4 - 6 l vody, resp. 0,3 l / ha v 400-600 l vody.
Proti druhej generácii sa aplikuje dávka 4 ml / 100 m2 v 5 - 7 l vody, resp. 0,4 l/ha 5-7 dní po zistení vrcholu náletu, prípadne
od štádia čiernej hlavičky až začiatku liahnutia húseníc.

Po 7-10 dňoch sa postrek opakuje dávkou 3 - 4 ml / 100 m2, resp.
0,3 - 0,4l / ha. Dosiahnutie rovnomernej pokryvnosti je predpokladom dosiahnutia vysokej účinnosti. 

jabloňobaľovač jablčný6 ml0,6 l + 200 - 600 l vody7 dni

V jabloniach sa SPINTOR aplikuje proti húseniciam obaľovača jablčného najlepšie vo fáze liahnutia húseníc. Interval medzi ošetreniami je 7-10 dní. Dávka vody musí zabezpečiť dokonalé a rovnomerné pokrytie. 

Aplikujte max. 2x za vegetačnú sezónu.

jabloňpodkopáčiky6 - 8 ml0,6 l -0,8 l7 dniPodkopáčikov ošetrujte pri maximálnom nálete do feromónových lapačov. Aplikujte max. 2x za
vegetačnú sezónu.

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

View File Etiketa Veľkosť (163.67 KB)
View File KBÚ Veľkosť (331.14 KB)

Podobné produkty

CONSENTO  5 L

CONSENTO 5 L

26.70 €
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG  5 kg

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 5 kg

135.00 €
Doprava zdarma
PASCA NA KRTOV

PASCA NA KRTOV

3.00 €
SFERA 535 SC  5 L

SFERA 535 SC 5 L

744.00 €
Doprava zdarma
BISCAYA 240 OD  5 L

BISCAYA 240 OD 5 L

422.90 €
Doprava zdarma
TALENT  1 L

TALENT 1 L

99.00 €
Doprava zdarma
RAXIL STAR  5 L

RAXIL STAR 5 L

555.00 €
Doprava zdarma
Bayer LYNX  5 L

Bayer LYNX 5 L

279.00 €
Doprava zdarma
NURELLE D 5 L

NURELLE D 5 L

220.00 €
Doprava zdarma
ACTARA 25 WG 40 g
Top
CALYPSO 480 SC  1 L

CALYPSO 480 SC 1 L

273.40 €
Doprava zdarma
LIMIT 5 L

LIMIT 5 L

329.90 €
Doprava zdarma