Pre verných zákazníkov - ešte LACNEJŠIE. Viac v sekcii VERNOSTNÉ ZĽAVY.

0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
ROUNDUP FLEX 20L

Viac pohľadov

Doprava zdarma

ROUNDUP FLEX 20L

SKU: 2062 EAN: 5411773152013

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch a na likvidáciu nežiaducej vegetácie na ostatných plochách, ako aj v lesnom hospodárstve

Formakoncentrát
Účinnosť boľševník, dreviny a kry, dvojklíčnolistové buriny, jednoklíčnolistové buriny, nežiadúca vegetácia, obnova TPP, pichliač , pňové a koreňové výmladky, púpava lekárska, pupenec roľný, pýr plazivý, trváce buriny, turanec kanadský, zárazovec konáristý,
Použitie hrach, jadroviny, jahoda, kôstkoviny, kukurica, lesné škôlky a kultúry, lúky, nepoľnohospodárska pôda a nelesné pozemky, obilniny, orná pôda, strnisko, pastviny, repa cukrová, kŕmna, repka ozimná, slnečnica, sója, vinič, železnice, zemiak,
Účinná látka popisGlyphosate 480 g/l
VýrobcaBayer CropScience

Dostupnosť: Skladom

Bez DPH: 315,85 € S DPH: 379,00 €

Merná jednotka: ks

Balenie: 20 l

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ROUNDUP FLEX je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výlučne zelenými časťami, listami a byľami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov odolných trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe od nasadenia kvetných pupeňov do odkvitnutia, kedy sú rastliny v plnom raste. Príznaky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín behom 10-14 dní. Za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu.

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

obilniny

pýr a iné trváce buriny

2,25 l

14

1) predzberová aplikácia

kukurica, zemiak, sója

pýr, trváce buriny

1,4-2 l

AT

2)

kukurica (iba hybridy tolerantné k účinnej látke glyphosate)

jednoročné a trváce buriny

2,25 l

AT

3)

repa cukrová, repa kŕmna, zemiak

prerastené buriny

1,4 l (33-50%)

30

4) knôtový rám

repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica

prerastené buriny

2,2-3,3 l

14

5), 6) uľahčenie
zberu,
len pozemný
postrek

ľan

pýr a iné trváce buriny

3,3 l

10

7) predzberová aplikácia

jadroviny, kôstkoviny, vinič

turanec kanadský

1,4-1,9 l

AT

8)

jadroviny, kôstkoviny, vinič

pýr a iné trváce buriny

2,25 l

AT

8)

jadroviny, kôstkoviny, vinič

pupenec

4,5 l

AT

8)

jahoda

prerastené buriny

1,4 l (33-50%)

AT

9) knôtový rám

lúky a pasienky

obnova TTP

2,2-4,5 l

21

10)

orná pôda, strnisko

pýr a iné trváce buriny

2,2-3,7 l

AT

11)

orná pôda, strnisko

 pýr a iné trváce buriny

2,2 l + ( 5 kg )

AT

(TM) síran amónny

zavlažovacie a odvodňovacie kanále

nežiaduce dreviny, pobrežné buriny

3,7 l

AT

12)

železnice

nežiaduca vegetácia

3,7-7,5 l

AT

13)

celoplošné ošetrenie kultúr smreka, borovice, jedle

jednoročné a trváce buriny

2,3-3,7 l

(1,5-2,5%)

AT

14) pred pučaním drevín, po vyzretí letorastov

lesné škôlky

buriny, nežiaduce dreviny a kry

2,3-3,7 l

(0,5-1%)

AT

15) postrek

lesné škôlky 

buriny, nežiaduce dreviny a kry

 25-40 %

 AT

16) knôtový rám

lesné kultúry

buriny, nežiaduce dreviny a kry

2,3-3,7 l

(1,5-2,5%)

AT

17) postrek

 lesné kultúry

buriny, nežiaduce dreviny a kry

25-40%

AT

16) knôtový rám

 lesné kultúry

pňové a koreňové výmladky

5-10%

AT

18) náter rezných
plôch,
injektovanie do
kmeňa

POKYNY PRE APLIKÁCIU
1) max. 200 l vody na ha, predzberová aplikácia, poľahnuté porasty na uľahčenie zberu. Aplikujte
asi 10-14 dní pred zberom - vosková zrelosť, vlhkosť zrna pri aplikácii má byť max. 30%.
Max. počet aplikácií 1×.
2) pred sejbou, výsadbou alebo vzídením plodiny. Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po
aplikácii, aj keď buriny budú ešte zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24
hod po aplikácii. Max. počet aplikácií 1×.

3) prípravok aplikujte v prípade potreby opakovane: prvý raz vo fáze 2-4 listov kukurice, druhý
raz vo fáze 6-8 listov kukurice, maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 4,5 l.
ha-1
, aplikujte na vzídené buriny do maximálnej výšky 10 cm, max. v 200 l.ha-1
vody.
Neprekračujte maximálnu vývojovú fázu kukurice pre druhú aplikáciu!
4) aplikujte knôtovým rámom proti prerasteným burinám, použite dávku 1,4 l v koncentrácii 33-
50%. Max. počet aplikácií 1×.
5) repka ozimná: max. 200 l .ha-1
vody, aplikujte 10-14 dní pred zberom, keď je najmenej 60%
semien v šešuliach stredného plodného podlažia hnedých. Max. počet aplikácií 1×.
6) hrach, peluška, sója, slnečnica: 200 litrov vody na ha, aplikujte 10-14 dní pred zberom, vlhkosť
zrna má byť max. 30%. Max. počet aplikácií 1×.
7) max. v 200 litroch vody na ha, 8-10 dní pred zberom. Max. počet aplikácií 1×.
8) max. 200 litrov vody na ha, cielené buriny musia byť v plnom raste, najmenej 20 cm vysoké,
viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými burinami. Nepoužívajte v
broskyniach mladších ako 5 rokov a jadrovinách mladších ako 2 roky. Max. počet ošetrení 1-3,
maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 4,5 l.ha-1
.
9) jahody ošetrujte po zbere. Max. počet aplikácií 1×.
10) Množstvo vody: 200 l.ha-1
. Dávka: 2,2 l.ha-1
na 1-2ročné porasty s jednoročnými burinami, 3
l.ha-1
na 2-4ročné porasty, 3,7 l.ha-1
na 4-7ročné porasty a trváce dvojklíčnolistové buriny, 4,5
l.ha-1
na trvalé trávne porasty zarastené trvácimi burinami, hlavne púpavou. Maximálna dávka
prípravku za celé aplikačné obdobie je 4,5 l.ha-1
.
11) postemergentne po zbere v max. 200 l vody, pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy (15-25
cm). Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 3,7 l.ha-1
.
12) maximálne v 200l vody. Max. počet aplikácií 1×.
13) max. 300-400 litrov vody na ha. Pri aplikácii je potrebné zabezpečiť zvlhčenie celej rastliny.
Aplikujte od začiatku tvorby kvetných pupeňov do odkvetu, aby sa zabránilo vzniku klíčivých
semien. Nepoužívajte bližšie ako 25 m od vodných tokov a na železničných
staniciach/zastávkach.
Ošetrovať možno počas celého vegetačného obdobia, najlepšie však od polovice mája do
polovice júna. Na buriny vzídené z pôdnej zásoby semien je potrebné aplikáciu zopakovať.
Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 7,5 l.ha-1
.
14) aplikujte na jar pred pučaním po vyzretí (zdrevnatení) letorastov (v mesiacoch august -
september) v kultúrach smreka, borovice, jedle
15) v lesných škôlkach - manipulačné plochy a komposty ošetrujte, keď je burina dobre vyvinutá
pred, alebo v čase jej kvitnutia - chrbtové postrekovače 1,5-2,5% roztok, alebo traktorové
postrekovače 2,3-3,7 l.ha-1
v 200 l vody. Na produkčných plochách po vyzdvihnutí sadeníc,
pred letným škôlkovaním, na zaburinený úhor pred sejbou, chrbtové postrekovače 0,5-1%
roztok, traktorové postrekovače 2,3-3,7 l.ha-1
v 200 l vody. Cestičky medzi záhonmi ošetrujte
len s použitím krytu, usmerňujúceho postrek.
16) knôtovým rámom - náter listovej plochy burín.
17) v lesných kultúrach - príprava pôdy na zalesnenie na husto zatrávnených alebo zaburinených
plochách, chrbtové postrekovače s 1,5-2,5% roztokom. Pri príprave pôdy na prirodzené
zmladenie (nasemenenie) použite chrbtové postrekovače s 1,5-2,5% roztokom. Na ničenie
nežiaducich listnáčov - na jednotlivé listnáče, prípadne pásové nárasty do výšky 2 m, na
súvislé nárasty do výšky 1 m aplikujte chrbtovým postrekovačom dávku podľa vyspelosti
nárastu a dreviny. Na ničenie vyvinutých výmladkov na pňoch nástrekom na listovú plochu
použite 1,5-2,5% roztok. Na potlačenie rastu predrastkov použite do zásekov (v jednej rovine
na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 12% roztoku do každého
záseku. Na potlačenie rastu nežiaducich listnáčov v prebierke - do zásekov (v jednej rovine na
každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 12% roztoku do každého
záseku.

18) na potlačenie výmladnosti pňov aplikujte na čerstvé pne (do 8 hod. po ťažbe), okrem doby
silného miazgotoku na jar, náterom alebo nástrekom, použite 5% roztok, u odolných drevín
koncentráciu primerane zvýšte

 

 

Prípravok určený pre profesionálnych užívateľov.

Podobné produkty