Pre verných zákazníkov - ešte LACNEJŠIE. Viac v sekcii VERNOSTNÉ ZĽAVY.

0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
KAPAZIN 20 L

Viac pohľadov

Doprava zdarma

KAPAZIN 20 L

SKU: 78

Postrekový prípravok vo forme koncentrátu riediteľného vodou, na ničenie trvácich a jednoročných
burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch, okrasných rastlinách, na likvidáciu
nežiaducej vegetácie v lesnom hospodárstve.

Formakoncentrát
Účinnosť mlieč, nežiaduce dreviny a kry, obnova TPP, pichliač , pupenec roľný, pýr plazivý, trváce buriny,
Použitie hrach, jadroviny, jahoda, kôstkoviny, kukurica, lesné škôlky a kultúry, lúky, ľan, obilniny, orná pôda, strnisko, pastviny, peluška, repa cukrová, repa cukrová, kŕmna, repka ozimná, slnečnica, sója, vinič, železnice, zemiak,
Účinná látka popisGlyphosate 360 g/l (30,85% hm) t.j. 480 g/l (41% hm) glyphosate - IPA

Dostupnosť: Skladom do 3-5 dní

Bez DPH: 367,65 € S DPH: 441,20 €

Merná jednotka: balenie

Balenie: 20 l

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU


KAPAZIN je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú
výhradne zelenými časťami, listami a byľami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej
rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov odolných
trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia
trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v čase aplikácie, aby sa
zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe od
nasadenia pupeňov do odkvitnutia t.j. keď sú rastliny v plnom raste. Príznaky pôsobenia: postupné
vädnutie, žltnutie až zhnednutie a následné zasychanie zasiahnutých rastlín. Účinok prípravku sa pri
vyššej intenzite slnečného žiarenia a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu zvyšuje. Dážď po 2
hodinách po ošetrení neznižuje účinok prípravku. Kultivačné práce a sejba sú možné až keď sa
prejavili prvé príznaky účinku (pri jednoročných burinách, výmrvoch obilnín a vyzimovaných
porastoch obilnín je tieto práce možné robiť už 24 hodín po postreku; pri trvácich burinách až o 7 až
14 dní v závislosti na stupni poškodenia burín).


NÁVOD NA POUŽITIE

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná doba Poznámka
obilninypýr a iné trváce buriny3 l141) predzberová
aplikácia
kukurica, zemiak, sójatrváce buriny, pýr1,5-2 lAT2)
repa cukrová, repa
kŕmna, zemiak
prerastené buriny2 l (33-50 %)303) knôtový rám
repka ozimná, hrach,
sója, peluška, slnečnica
prerastené buriny3-4 l144), 5)
uľahčenie zberu,
len pozemný
postrek
lúky a pasienkyobnova TTP3-6 l216)
ľanpýr a iné trváce buriny3-4 l147) predzberová
aplikácia
jadroviny, kôstkoviny,
vinič
turanec kanadský2 l218)
jadroviny, kôstkoviny,
vinič
pýr, pichliače, mlieče3 l218)
jadroviny, kôstkoviny,
vinič
pupenec6 l218)
jahodaprerastené buriny2 l (33-50 %)AT3) knôtový rám
konvalinkatrváce buriny4-8 lAT9)
orná pôda, strniskopýr a iné trváce buriny3 l
2,5 l + (5 kg)

AT

AT

10)
(TM) síran
amónny
zavlažovacie a
odvodňovacie kanále
nežiaduce dreviny,
pobrežné buriny
5 l

AT

11)
železnicenežiaduca vegetácia5-9 lAT12)
lesné škôlky a kultúryburiny, nežiaduce
dreviny a kry
3-6 lAT13)
lesné škôlky a kultúryburiny, nežiaduce
dreviny a kry
0,5-1%AT14) postrek v
škôlke
lesné škôlky a kultúryburiny, nežiaduce
dreviny a kry
1,5-2%AT15) postrek v
kultúre
lesné škôlky a kultúryburiny, nežiaduce
dreviny a kry
33-50%AT16) knôtový rám
lesné škôlky a kultúryburiny, nežiaduce
dreviny a kry
5-10%AT17) náter rezných
plôch pníkov

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU


1) obilniny - max. 200 l vody, predzberová aplikácia v poľahnutých alebo silne zaburinených
porastoch na uľahčenie zberu. Aplikujte asi 14 dní pred zberom - vosková zrelosť, vlhkosť zrna pri
aplikácii má byť max. 30%. Max. počet aplikácií 1×.


2) kukurica, zemiaky, sója - pred sejbou, výsadbou alebo vzídením plodiny, pýr musí mať vyvinuté
najmenej 3-4 listy. Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny budú ešte
zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po aplikácii. Max. počet aplikácií 1×.


3) repa cukrová, repa kŕmna, zemiak, jahoda - aplikujte knôtovým rámom proti prerasteným
burinám, použite dávku 1,5-2 l.ha-1 v koncentrácii 33-50%. Jahody možno ošetrovať len po ukončení
zberu. Max. počet aplikácií 1×.


4) repka ozimná - max. 200 l .ha-1 vody, aplikujte 14 dní pred zberom, keď je najmenej 60%
semien v šešuliach stredného plodného podlažia hnedých. Max. počet aplikácií 1×.


5) hrach peluška, sója, slnečnica - max. 150-200 litrov vody na ha, aplikujte 14 dní pred zberom,
vlhkosť zrna má byť max. 30%. Max. počet aplikácií 1×.


6) lúky a pasienky - max. 200 l.ha-1 vody, ošetrujte v čase nasadenia kvetných pupeňov alebo po
odkvete keď sú rastliny v aktívnom raste. Viacročné hlboko koreniace buriny musia byť dostatočne
zasiahnuté postrekovou tekutinou t.j. nesmú byť pri aplikácii zakryté inými burinami. Pri tomto
spôsobe ošetrenia lúk a pasienkov je potrebné porasty kosiť aspoň 1× ročne.


7) ľan - max. v 200 litroch vody, aplikujte 14 dní pred zberom ľanu, buriny v plnom raste. Max.
počet aplikácií 1×.


8) jadroviny, kôstkoviny, vinič - aplikujte na buriny do výšky 10-15 cm s max. množstvom vody
do 200 l.ha-1 . Proti pupencu roľnému ošetrujte po nasadení kvetných pupeňov, proti turancu
kanadskému v štádiu prízemnej ružice listov, ostatné buriny majú dobu aplikácie stanovenú
vývojovým štádiom t.j. v ich plnom raste a výška má byť maximálne 15-20 cm. Viacročné, hlboko
koreniace buriny nesmú byť zakryté inými rastlinami. Nepoužívať v broskyniach mladších ako 5
rokov a jadrovinách mladších ako 2 roky. Max. počet ošetrení 2×, interval medzi aplikáciami 14
dní. Maximálna aplikačná dávka prípravku je 6 l.ha-1 t.j. maximálne 2,16 kg úč. látky glyphosate na
ha za celé aplikačné obdobie.


9) konvalinka - aplikujte na jeseň po zaschnutí konvaliniek alebo na jar pred ich vzídením,
množstvo vody max. 400 l.ha-1, dávka prípravku podľa druhu buriny. Max. počet aplikácií 1×


10) orná pôda, strnisko - aplikujte po zbere plodín alebo pred ich výsevom či výsadbou na vzídené
buriny (pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy t.j. vysoký 15-25 cm), na zlepšenie účinku proti
pupencu roľnému aplikujte TM kombinácie so síranom amónnym. vo všetkých prípadoch je max.
množstvo vody 200 l.ha-1
. Max. počet aplikácií 1×.

11) zavlažovacie a odvodňovacie kanále - aplikujte max. v 200-300 l vody v čase nasadzovania
kvetných pupeňov alebo po odkvete, keď sú buriny v plnom raste. Účinok sa zvyšuje vyššou
intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť
zakryté inými rastlinami. Max. počet aplikácií 1×.


12) železnice - max. množstvo vody 300-400 l.ha-1
; pri aplikácii je potrebné zabezpečiť zvlhčenie
celej rastliny. Aplikujte od začiatku tvorby kvetných pupeňov do odkvetu, aby sa zabránilo vzniku
klíčivých semien. Nepoužívajte bližšie ako 25 m od vodných tokov a na železničných
staniciach/zastávkach.
Ošetrovať možno počas celého vegetačného obdobia, najlepšie však od polovice mája do polovice
júna; na buriny vzídené z pôdnej zásoby semien je potrebné aplikáciu zopakovať. Maximálna dávka
prípravku za celé aplikačné obdobie je 9 l.ha-1.

13) lesné škôlky a kultúry - plošné ošetrenie je
možné pred výsadbou, pred výsevmi, pred vzchádzaním drevín v kultúrach smreka, borovice, jedle a
to na jar pred pučaním alebo po vyzretí (zdrevnatení) letorastov (v mesiacoch august - september).
Cieľové dreviny bezpodmienečne chráňte pred kontaktom s herbicídom medziriadkovými
aplikáciami alebo ochrannými krytmi. Manipulačné plochy a komposty ošetrujte keď je burina dobre
vyvinutá t.j. pred alebo v čase jej kvitnutia - chrbtové postrekovače 1,5-2,5% roztok alebo traktorové
postrekovače 2,5-4 l.ha-1 v 200 l vody.


14) v lesných škôlkach - na produkčných plochách po vyzdvihnutí sadeníc, pred letným
škôlkovaním, na zaburinený úhor pred sejbou, chrbtové postrekovače 0,5-1% roztok, traktorové
postrekovače 2,5-3,5 l.ha-1 v 200 l vody. Cestičky medzi záhonmi ošetrujte len s použitím krytu,
usmerňujúceho postrek.


15) v lesných kultúrach - príprava pôdy na zalesnenie na husto zatrávnených alebo zaburinených
plochách, chrbtové postrekovače s 1,5-2% roztokom. Pri príprave pôdy na prirodzené zmladenie
(nasemenenie) použite chrbtové postrekovače s 1,5-2% roztokom. Na ničenie nežiaducich listnáčov -
na jednotlivé listnáče, prípadne pásové nárasty do výšky 2 m, na súvislé nárasty do výšky 1 m
aplikujte chrbtovým postrekovačom dávku podľa vyspelosti nárastu a dreviny. Na ničenie
vyvinutých výmladkov na pňoch nástrekom na listovú plochu použite 1,5-2% roztok. Na potlačenie
rastu predrastkov použite do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m
výške jeden zásek) 1 ml 12%-ého roztoku do každého záseku. Na potlačenie rastu nežiaducich
listnáčov v prebierke - do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške
jeden zásek) 1 ml 12%-ého roztoku do každého záseku.


16) knôtovým rámom - náter listovej plochy burín.


17) na potlačenie výmladnosti pňov aplikujte na čerstvé pne (do 8 hod. po ťažbe), okrem doby
silného miazgotoku na jar, náterom alebo nástrekom, použite 5-10% roztok, u odolných drevín
koncentráciu primerane zvýšte.

 

 

View File Etiketa Veľkosť (323.04 KB)
View File KBU Veľkosť (332.42 KB)

Prípravok určený pre profesionálnych užívateľov.

Podobné produkty

CONSENTO  5 L

CONSENTO 5 L

26.70 €
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG  5 kg

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 5 kg

135.00 €
Doprava zdarma
PASCA NA KRTOV

PASCA NA KRTOV

3.00 €
SFERA 535 SC  5 L

SFERA 535 SC 5 L

744.00 €
Doprava zdarma
BISCAYA 240 OD  5 L

BISCAYA 240 OD 5 L

422.90 €
Doprava zdarma
TALENT  1 L

TALENT 1 L

99.00 €
Doprava zdarma
RAXIL STAR  5 L

RAXIL STAR 5 L

555.00 €
Doprava zdarma
Bayer LYNX  5 L

Bayer LYNX 5 L

279.00 €
Doprava zdarma
NURELLE D 5 L

NURELLE D 5 L

220.00 €
Doprava zdarma
ACTARA 25 WG 40 g
Top
CALYPSO 480 SC  1 L

CALYPSO 480 SC 1 L

273.40 €
Doprava zdarma
LIMIT 5 L

LIMIT 5 L

329.90 €
Doprava zdarma