Pre verných zákazníkov - ešte LACNEJŠIE. Viac v sekcii VERNOSTNÉ ZĽAVY.

0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
CLINIC TF / COSMIC-20 l

Viac pohľadov

Doprava zdarma

CLINIC TF / COSMIC-20 l

SKU: 1483

Herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie jednoročných a trvácich burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch, v lesnom hospodárstve.

Formakoncentrát
Účinnosť nežiadúca vegetácia,
Použitie cibuľa, horčica, hrach, jačmeň jarný, jačmeň ozimný, orná pôda, strnisko, ovos, pastviny, poľnohospodárska pôda, pór, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, repa cukrová, kŕmna, repka jarná , repka ozimná,
Účinná látka popisGlyphosate 360 g/l (30,6 % hm) t.j. vo forme Glyphosate – IPA (isopropylamínová soľ) v obsahu 486 g/l (41,2% hm)
VýrobcaNufarm GmbH & Co KG

Dostupnosť:Predaj skončil

Dostupnosť: Predaj skončil

Bez DPH: 165,85 € S DPH: 199,00 €

Merná jednotka: ks

Balenie: 20 l

UPOZORNENIE:

Zabráňte v každom prípade zasiahnutiu zelených častí plodín, buď priamo postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej hmly.
Aplikujte tak, aby boli vylúčené dažďové zrážky minimálne 5 hod. po aplikácii.

Kultiváciu pôdy robte po aplikácii až vtedy, keď sa prejavia príznaky účinku. Hnojivá, maštaľný hnoj a iné prípravky na ochranu rastlín aplikujte najskôr po 5 dňoch od aplikácie CLINIC TF. Aplikácia prípravku ovplyvňuje klíčivosť semien a preto sa neodporúča jeho používanie v semenných porastoch.

Cieľové dreviny po vyrašení bezpodmienečne chráňte pred kontaktom s herbicídom s použitím medziriadkovej aplikácie alebo ochranných krytov.

Prípravok nepoužívajte na desikáciu porastu!

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

CLINIC TF je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky buriny vzídené zo semien. Prípravok nie je prijímaný koreňmi. Príznaky pôsobenia sú postupné
vädnutie, žltnutie, vysychanie a zhnednutie zasiahnutých rastlín. Predpokladom úspešného ničenia trvácich, hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najvyšší príjem účinnej látky rastlinami. Najúčinnejšie sú preto ošetrenia v čase aktívneho rastu burín. Plný účinok sa prejaví, v závislosti na klimatických podmienkach, počas 10- 14 dní; za chladu a sucha sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zväčšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po aplikácii znižuje účinok. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v dobe, keď sa plne prejavili príznaky účinku.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PlodinaÚčel použitiaDávka / haOchranná dobaPoznámka
jačmeň ozimný,
jačmeň jarný, pšenica ozimná, pšenica jarná,
pšenica tvrdá, ovos
jednoročné a trváce trávy,
dvojklíčnolistové
buriny
4 l7 dníDávka vody: 80-250 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1×.
Prípravok aplikujte asi 10-14 dní pred zberom, v rastovej fáze skorej voskovej zrelosti (BBCH 83), na silne zaburinené alebo poľahnuté porasty na uľahčenie zberu. Nejedná sa o desikáciu, ale o uľahčenie zberu silne zaburinených porastov. Neošetrujte porasty určené na produkciu osiva. Slama môže byť použitá na všetky účely okrem mulčovania v záhradníctve. Vplyv na pivovarský a pekárenský proces nebol testovaný, konzultujte s vlastníkmi pestovaných odrôd.
jačmeň ozimný,
pšenica ozimná,
cibuľa , bôb, pór, ,
horčica, ovos, repka ozimná, repa cukrová, kvaka, okrúhlica
jednoročné a trváce
trávy,
dvojklíčnolistové
buriny
1,5 l-

pred vzídením,

Repka ozimná, horčica: Dávka vody: 100-250 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.
Aplikujte v dobe , keď je vlhkosť semien menej ako 30 %. Ošetrujte nepoľahnuté plodiny pred zberom nasledovne:
Repka ozimná - 14-21 dní; horčica - 8-10 dní;
Neošetrujte porasty určené na produkciu osiva.

bôb:
Dávka vody: 80-250 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1×.
Prípravok aplikujte pri vlhkosti semien pod 30 %, najneskôr 7 dní pred zberom. Toto ošetrenie nie je možné použiť pre desikáciu porastu; neošetrujte plodiny určené na produkciu osiva.

ľan siaty olejnýjednoročné a trváce trávy,
dvojklíčnolistové
buriny
1,5 l-pred vzídením, Dávka vody: 80-250 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.
Aplikujte pri vlhkosti semien nižšej ako 30 % (semená by mali byť svetlohnedé a tobolka hnedá, stonka
a listy zelené až žltozelené), najskôr 28 a najneskôr 14 dní pred zberom.
Neošetrujte porasty určené na produkciu osiva.
hrachjednoročné a trváce trávy,
dvojklíčnolistové
buriny
1,5 l-pred vzídením na zeleno,
kŕmny. Dávka vody: 80-250 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1×.
Prípravok aplikujte pri vlhkosti semien pod 30 %, najneskôr 7 dní pred zberom. Toto ošetrenie nie je možné použiť pre desikáciu porastu; neošetrujte plodiny určené na produkciu osiva.
strniskojednoročné a trváce
trávy,
dvojklíčnolistové
buriny
4 l-všetky plodiny, Dávka vody: 80-250 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.
Aplikáciu nesmie predchádzať obrábanie pôdy. Po aplikácii dodržte lehotu 5 dní pred následným
obrábaním pôdy alebo siatím pri dávke 4 l/ha a 2 dni pri dávke 1,5 l/ha. Dávku 1,5 l/ha je možné použiť aj po sejbe plodín na vzídené buriny, plodiny ale nesmú byť ešte vzídené. Pred jarnou aplikáciou je
nutné dodržať min. 21 dní aby buriny dostatočne narástli. Aplikujte najneskôr 7 dní pred výsadbou
stromov. Neaplikujte v skleníkoch a pozdĺž živých plotov.
poľnohospodárska
pôda
jednoročné a trváce
trávy,
dvojklíčnolistové
buriny
1,5 l-

všetky plodiny – výsev

Dávka vody: 80-250 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.
Prípravok aplikujte pred výsadbou a sejbou alebo na likvidáciu porastu. Dávku 1,5 l/ha aplikujte
proti jednoročným burinám, na trváce dvojklíčnolistové buriny použite dávku 5 l/ha. Dodržujte
lehotu min. 5 dní po aplikácii na ďalšie kultivačné zásahy alebo sejbu. Nepoužívajte v skleníkoch a
pozdĺž živých plotov.

poľnohospodárska
pôda
jednoročné a trváce trávy,
dvojklíčnolistové
buriny
5 l-

všetky plodiny – výsadba

Dávka vody: 80-250 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.
Prípravok aplikujte pred výsadbou a sejbou alebo na likvidáciu porastu. Dávku 1,5 l/ha aplikujte
proti jednoročným burinám, na trváce dvojklíčnolistové buriny použite dávku 5 l/ha. Dodržujte
lehotu min. 5 dní po aplikácii na ďalšie kultivačné zásahy alebo sejbu. Nepoužívajte v skleníkoch a
pozdĺž živých plotov.

pasienkyjednoročné a trváce trávy,
dvojklíčnolistové
buriny
6 l-Pasienky (obnova porastov likvidáciou pôvodného porastu):
Dávka vody: 150-250 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.
Aplikácia pre obnovu pasienkov je možná iba pre priame výsevy tráv a ďatelín do 1 až 2-ročných
porastov bez založeného koreňového systému. Výsev je možné urobiť najskôr 5 dní po ošetrení
prípravkom CLINIC TF. Trvalé pasienky so založeným koreňovým systémom je možné ošetriť na jar nasledujúcou po jesennom ošetrení. Prípravok aplikujte najneskôr 5 dní pred zberom, spásaním
alebo sejbou. Pôvodný porast ošetrený prípravkom CLINIC TF nemôže byť použitý na spásanie ani
na kŕmenie hospodárskych zvierat.
diaľnice, cestné
komunikácie
jednoročné a trváce trávy,
dvojklíčnolistové buriny
5 l-vrátane okrasnej
vegetácie, mimo intravilánov. Dávka vody: 80-250 l/ha. Aplikujte na zaburinené plochy v okolí okrasnej vegetácie (vrátane
stromov) kontaktným aplikátorom, ktorý zaručí, že sa prípravok nedotýka rastúcej plodiny.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.
Aplikujte iba v čase aktívneho rastu burín/nežiaducej vegetácie (marec- október).
Nepoužívajte na železničných staniciach/zastávkach.
jabloň, hruška, čerešňa, slivkajednoročné a trváce trávy,
dvojklíčnolistové
buriny
5 l-Dávka vody: 200-400 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1×.
Aplikácia v sadoch môže byť urobená najskôr 2 roky po výsadbe, po jesennom opadaní listov pred
fázou zeleného puku pri jadrovinách a pred fázou bieleho puku pri kôstkovinách.
Zabráňte kontaktu s vetvami a kmeňmi vo výške 30 cm a viac nad povrchom pôdy. Výmladky ošetrujte
iba neskoro na jar.
lesy, lesné škôlkyjednoročné a trváce trávy,
dvojklíčnolistové
buriny
4-8 l-Dávka vody: 80 - 250 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1×.
Predsejbovú a predvýsadbovú aplikáciu robte podľa skladby burín celoplošne 14 dní pred výsadbou
za plného rastu burín, pre zalesnenie v budúcom roku ošetrujte celoplošne od júla do septembra.
Plošné ošetrenie je možné pred výsadbou, pred výsevmi, pred vzchádzaním drevín, v kultúrach
smreka, borovice, jedle pred začiatkom rašenia alebo po vzídení letorastov.
Prípravok je možné použiť po výsadbe na ničenie nežiaducej vegetácie okolo stromov, pričom je
nevyhnutné použiť ochranný kryt kmeňa.
lesy, lesné škôlkychemická prebierka2 ml na 10 cm priemer-injekčne - Aplikujte mimo doby jarného toku miazgy (november-marec); v prípade stromov do priemeru 10 cm vytvorte sekerou zásek a aplikujte doň 2 ml roztoku a pri stromoch s priemerom nad 10 cm vytvorte 2-3 záseky pre aplikáciu.
Neošetrujte v dobe aktívneho toku miazgy (jar-skoré leto).
lesy, lesné škôlkyprevencia
vyrastania z pňa
10% roztok
20% roztok
-aplikácia na peň - Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.
1. Aplikácia na peň
Aplikujte 10%-ný roztok na čerstvé kmene alebo 20%-ný roztok do týždňa po ťažbe.
úhorované plochyjednoročné a trváce
trávy,
dvojklíčnolistové
buriny
6 l-Úhorované plochy (zelený porast na poľnohospodárskej pôde, ktorá sa nepoužíva na
pestovanie plodín):
Dávka vody: 80-250 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1×.
Aplikujte v dobe, keď buriny na jar prešli min. 21 dní obdobím aktívneho rastu. Proti trvácim
burinám aplikujte min. 5 dní pred siatím alebo spracovaním pôdy, pri jednoročných min. 24 hodín
pred spracovaním pôdy.

UPOZORNENIE:

Zabráňte v každom prípade zasiahnutiu zelených častí plodín, buď priamo postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej hmly.
Aplikujte tak, aby boli vylúčené dažďové zrážky minimálne 5 hod. po aplikácii.

Kultiváciu pôdy robte po aplikácii až vtedy, keď sa prejavia príznaky účinku. Hnojivá, maštaľný hnoj a iné prípravky na ochranu rastlín aplikujte najskôr po 5 dňoch od aplikácie CLINIC TF. Aplikácia prípravku ovplyvňuje klíčivosť semien a preto sa neodporúča jeho používanie v semenných porastoch.

Cieľové dreviny po vyrašení bezpodmienečne chráňte pred kontaktom s herbicídom s použitím medziriadkovej aplikácie alebo ochranných krytov.

Prípravok nepoužívajte na desikáciu porastu!

View File Karta bezpečnostných údajov Veľkosť (252.01 KB)
View File Etiketa Veľkosť (235.34 KB)

Prípravok určený pre profesionálnych užívateľov.

Podobné produkty

CONSENTO  5 L

CONSENTO 5 L

26.70 €
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG  5 kg

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 5 kg

135.00 €
Doprava zdarma
PASCA NA KRTOV

PASCA NA KRTOV

3.00 €
SFERA 535 SC  5 L

SFERA 535 SC 5 L

744.00 €
Doprava zdarma
BISCAYA 240 OD  5 L

BISCAYA 240 OD 5 L

422.90 €
Doprava zdarma
TALENT  1 L

TALENT 1 L

99.00 €
Doprava zdarma
RAXIL STAR  5 L

RAXIL STAR 5 L

555.00 €
Doprava zdarma
Bayer LYNX  5 L

Bayer LYNX 5 L

279.00 €
Doprava zdarma
NURELLE D 5 L

NURELLE D 5 L

220.00 €
Doprava zdarma
ACTARA 25 WG 40 g
CALYPSO 480 SC  1 L

CALYPSO 480 SC 1 L

273.40 €
Doprava zdarma
LIMIT 5 L

LIMIT 5 L

329.90 €
Doprava zdarma