Pre verných zákazníkov - ešte LACNEJŠIE. Viac v sekcii VERNOSTNÉ ZĽAVY.

0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
BENTAGRAN 5 L

Viac pohľadov

Doprava zdarma

BENTAGRAN 5 L

SKU: 9716

Selektívny postemergentný kontaktný herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu (SL) pre
riedenie vodou určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v porastoch zemiakov, fazule, ľanu,
bôbu a okrasných rastlín (narcis).

Formakoncentrát
Účinnosť chryzantémovka siatinová, drchnička roľná, horčiaky, horčica, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, kolenec roľný, lipkavec obyčajný, loboda konáristá, ľuľok čierny, mak vlčí, mrlík, nezábudka roľná, pakost lúčny, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, pohánkovec ovíjavý, pŕhľava malá, reďkev ohnicová, rumanček, starček obyčajný, zemedym lekársky,
Použitie bôb, fazuľa, hrach, ľan, narcis, zemiak,
Účinná látka popisBentazone 480 g/l (48% hm)

Dostupnosť: Skladom do 3-5 dní

Bez DPH: 187,00 € S DPH: 224,40 €

Merná jednotka: balenie

Balenie: 5 l

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU


Prípravok BENTAGRAN je dotykový selektívny herbicíd s účinnosťou na dvojklíčnolistové
buriny, predovšetkým rumančeky a rumany. Ako kontaktný selektívny postemergentný
herbicíd zo skupiny benzotiadiazinonov je prípravok BENTAGRAN prijímaný predovšetkým
listami, čiastočne i koreňmi burín. Rozhodujúci je však príjem cez listy. Translokácia bentazonu
v rastlinách je ovplyvňovaná druhom buriny, teplotou, pôdnou a vzdušnou vlhkosťou.
Herbicídna účinnosť spočíva predovšetkým v brzdení fotosyntézy, a to poškodením bunkových
membrán a poruchami transportu elektrónov a špecifických reakcií CO2.


Spektrum herbicídnej účinnosti:


Citlivé buriny(klíčne až 2 pravé listy - BBCH 10-12): pohánkovec ovíjavý, ľuľok čierny,
reďkev ohnicová, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, zemedym lekársky, loboda
konáristá, mak vlčí, chryzantémovka siatinová, kolenec roľný, pakosty, mrlík biely,
nezábudka roľná, peniažtek roľný, starčeky, horčiak štiavolistý, rumanček diskovitý,
horčiak obyčajný, drchnička roľná, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, kapsička
pastierska, pŕhľava malá, horčica roľná.


Odolné buriny (klíčne až 2 pravé listy - BBCH 10-12): veronika perzská, konopnica
napuchnutá, veronika brečtanolistá, stavikrv vtáčí, hluchavka purpurová.


Citlivé buriny (2 až 6 pravých listov - BBCH 12-16): ľuľok čierny, reďkev ohnicová, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, chryzantémovka siatinová, kolenec roľný, nezábudka
roľná, peniažtek roľný, horčiak štiavolistý, rumanček diskovitý, horčiak obyčajný,
drchnička roľná, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, kapsička pastierska, pŕhľava
malá, horčica roľná.


Stredne citlivé buriny (2 až 6 pravých listov - BBCH 12-16): pohánkovec ovíjavý,
zemedym lekársky, loboda konáristá, mak vlčí, mrlík biely, starčeky.
Odolné buriny (2 až 6 pravých listov - BBCH 12-16): veronika perzská, konopnica
napuchnutá, veronika brečtanolistá, stavikrv vtáčí, hluchavka purpurová.

NÁVOD NA POUŽITIE

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná
doba
 bôbdvojklíčnolistové
buriny, rumančeky,
rumany
3 lAT
hrachdvojklíčnolistové
buriny, rumančeky,
rumany
3 lAT
fazuľadvojklíčnolistové
buriny, rumančeky,
rumany
3 lAT
zemiakdvojklíčnolistové
buriny, rumančeky,
rumany
3 lAT
ľandvojklíčnolistové
buriny, rumančeky,
rumany
3 lAT
narcisdvojklíčnolistové
buriny, rumančeky,
rumany
3 lAT

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU


Dávka vody: 200-400 l/ha
Maximálna dávka: 3 l/ha za sezónu.
Prípravok aplikujte jemným postrekom, ako to definuje BCPC, avšak ak použijete najvyšší
objem vody tak je dovolený jemný až stredný postrek. Zabezpečte úplné pokrytie všetkých
povrchových plôch burín, predovšetkým vegetačného vrcholu. Objem a tlak postreku teda
upravte podľa veľkosti a hustoty burín a plodín.
Delená aplikácia: BENTAGRAN môžete aplikovať v jednorazovej dávke pre všetky
odporúčané plodiny alebo v delenej dávke pre fazuľu záhradnú (zelenú, bielu šarlátovú), bôb
obyčajný, ľan, zemiak a narcis. Maximálna dávka 3l/ha nesmie byť prekročená.
Delená dávka je účinná na citlivé buriny od klíčnych listov do 2 pravých listov; v porovnaní s
klasickou metódou jednorazovej aplikácie sa metódou delenej aplikácie zvyčajne dosahuje
lepší výsledok pri ničení burín a zvýšená bezpečnosť voči plodinám. Pokiaľ sú však buriny sú
v rastovom štádiu od 2 pravých listov do 6 listov, tak je nevyhnutné použiť plnú dávku 3 l.
Časovanie delenej dávky: Optimálny čas na prvú aplikáciu nastáva vtedy, keď sa objavia prvé buriny v štádiu klíčnych listov. Druhá následná dávka by sa mala aplikovať v priebehu 7 až 10 dní po prvej dávke, v závislosti od miery úspechu prvej dávky alebo od ďalšieho zaburinenia
porastu. Prípravok môžete aplikovať najviac dvakrát: 1,5 l/ha a následne 1,5 l/ha alebo 2 l/ha a
následne 1,0 l/ha. Ak očakávate vysoké teploty, slnečno alebo vlhko, alebo ak sú listy jemné,
alebo ak ošetrujete citlivú odrodu tak uprednostnite rovnomerné rozdelenie dávky. V prípade
delenej aplikácie odporúčame objem vody 100-220 l na ha. Dávku vody 100 l/ha možno
používať iba ak buriny sú v štádiu klíčnych listov, hustota burín je nízka až stredná a zakrytie
plodinou je zanedbateľné.


Bôb - aplikujte v štádiu 2-6 párov listov, najneskôr však do výšky bôbu 15 cm na skoré rastové
štádiá burín; pri znížení voskovej vrstvičky (mráz, vlhko, mechanické poškodenie, choroby,
alebo predchádzajúci postrek) ošetrujte až po jej obnovení t.j. za 5-7 dní. Krátko po ošetrení sa môžu objaviť mierne popáleniny vo forme čiernych okrajov listov (hlavne starších), ďalšie listy však nebudú ovplyvnené - toto však nemá žiadny vplyv na ďalší vývoj rastlín a úrodu.
Citlivejšie sú odrody: Albinette, Bianca, HS 500, Medes, Minica, Optica, Rowena, Scorpio a
Talia.


Hrach - aplikujte pri výške hrachu 5-15 cm (pred tým, než je na terminálnom výhonku možné
nájsť zatvorené puky kvetov) na skoré rastové štádiá burín. Krátko po ošetrení môže nastať
mierne popálenie okrajov listov, mierne zosvetlenie farby listov, alebo hormonálne skrútenie,
čo však čoskoro vymizne a nemá žiadny vplyv na vývoj a úrodu. Neošetrujte odrody: Carouby
de Mausanne, Conquest, Danielie, Dinos, Filby, Fonado, Printana, Santa, Sherbourne, Turon, a
Vedette.


Fazuľa - aplikujte vo fáze 2-3 listov a buriny v 2-4 listoch; pri znížení voskovej vrstvičky
aplikujte za 5-7 dní po obnovení vrstvičky. Citlivejšie sú odrody: Acapulco, Amity, Arcadia,
Clyde, Delfina, Label, Larissa, Maxima, Niki, Novores, Orca, Palermo, Piccolo, Rovita,
Salerna, Simpson, Swing, Taverna a Ventura.


Zemiak - aplikujte pri výške plodiny 10-15 cm na suché listy a skoré rastové štádiá burín
(väčšina je v klíčnych listoch). Aplikácia pri viac ako 15 cm výške zemiakov môže mať za
následok popálenie listov, čo má negatívny vplyv na ďalší vývoj a úrodu. Neošetrujte odrody:
Bintje, Fianna, Lady Rosetta, Morag, Morene, Rode Pipo, Russett, Burbank, Sante, Shepody,
Temste a Stroma.


Ľan - aplikujte pri výške ľanu 2,5-30 cm, ale ešte pred objavením sa kvetných pupeňov na skoré rastové štádiá burín.


Narcis - aplikujte po vzídení rastlín narcisov pred kvitnutím alebo po odkvitnutí na skoré
rastové štádia burín. Neaplikujte na narcisy počas tvorby kvetných pukov.

View File Etiketa Veľkosť (175.26 KB)
View File KBU Veľkosť (504.96 KB)

Prípravok určený pre profesionálnych užívateľov.

Podobné produkty

CONSENTO  5 L

CONSENTO 5 L

26.70 €
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG  5 kg

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 5 kg

135.00 €
Doprava zdarma
PASCA NA KRTOV

PASCA NA KRTOV

3.00 €
SFERA 535 SC  5 L

SFERA 535 SC 5 L

744.00 €
Doprava zdarma
BISCAYA 240 OD  5 L

BISCAYA 240 OD 5 L

422.90 €
Doprava zdarma
TALENT  1 L

TALENT 1 L

99.00 €
Doprava zdarma
RAXIL STAR  5 L

RAXIL STAR 5 L

555.00 €
Doprava zdarma
Bayer LYNX  5 L

Bayer LYNX 5 L

279.00 €
Doprava zdarma
NURELLE D 5 L

NURELLE D 5 L

220.00 €
Doprava zdarma
ACTARA 25 WG 40 g
CALYPSO 480 SC  1 L

CALYPSO 480 SC 1 L

273.40 €
Doprava zdarma
LIMIT 5 L

LIMIT 5 L

329.90 €
Doprava zdarma