Pre verných zákazníkov - ešte LACNEJŠIE. Viac v sekcii VERNOSTNÉ ZĽAVY.

0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
Bayer Garden SEKATOR OD herbicid 1 L

Viac pohľadov

-12%
Doprava zdarma

Bayer Garden SEKATOR OD herbicid 1 L

SKU: 62

Postrekový selektívny herbicíd vo forme olejovej disperzie pre riedenie vodou určený na ničenie ozimných a jarných dvojklíčnolistových burín, vrátane lipkavca, rumančekovitých burín, pichliača a ďalších burín v pšenici a jačmeni bez podsevu, raži a tritikale.

FormaKoncentrát
Účinnosť dvojklíčnolistové buriny, hluchavka, horčiaky, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, konopnica, láskavec, lipkavec obyčajný, loboda konáristá, mak vlčí, metlička, mrlík, nezábudka roľná, ovos hluchý, peniažtek roľný, pichliač roľný, psiarka roľná, rumanček, veronika, výmrv repky, výmrv slnečnice,
Použitie jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale,
Účinná látka popisIodosulfuron 23,3 g/l , Amidosulfuron 100 g/l, Mefenpyr (safener) 212,4 g/l
VýrobcaBayer CropScience

Dostupnosť: Skladom

Bežná cena: 183,70 €

Akciová cena Bez DPH: 135,00 € S DPH: 162,00 €

Merná jednotka: ks

Balenie: 1 l

Účinné látky

iodosulfuron-methyl Na 25 g, amidosulfuron 100 g

Safener

mefenpyr-diethyl 250 g

Postrekový selektívny herbicíd vo forme olejovej disperzie určený na ničenie ozimných a jarných dvojklíčnolistových burín,vrátanelipkavca obyčajného, rumančekovitých burín, pichliača roľného a ďalších burín v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, raži, tritikale, jačmeni jarnom a pšenici jarnej bez podsevu.

Balenie

HDPE fľaša 1 l

Pôsobenie prípravku

Mechanizmom účinku prípravku Sekator® OD je inhibícia enzýmu acetolaktát syntetáza. Ošetrené citlivé buriny prestávajú v krátkom čase po aplikácii rásť, prestávajú konkurovať obilnine, objavujú sa na nich chlorózy, nekrózy a postupne počas 4 - 6 týždňov odumierajú. Účinné látky tohto prípravku sú prijímané najmä listami, v menšej miere koreňmi a sú akropetálne translokované. Prípravok má v závislosti na dávke reziduálnu účinnosť 2 - 3 týždne. Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť a vlhká pôda v období aplikácie účinok urýchľujú. Sucho a ďalšie nepriaznivé podmienky pre rast účinok spomaľujú. Sekator® účinkuje už pri teplotách od 5 °C. OD formulácia je produkovaná formulačnou ODesi® technológiou, ktorá je patentom spoločnosti Bayer CropScience. Táto olejová formulácia zlepšuje predovšetkým priľnavosť a pokryvnosť aplikovaného roztoku na burinách, zrýchľuje a zdokonaľuje prienik do rastlinných pletív. Vďakatomu sa dosahuje ešte vyššia účinnosť proti burinám. Odolnosť voči zmytiu dažďom je 1,5 hodiny od aplikácie.

Spektrum účinnosti

Prípravok Sekator® OD spoľahlivo ničí pri postemergentnej aplikácii v dávke 0,12 - 0,15 l/ha rumančekovité a kapustovité buriny vrátane úhorníka liečivého a výmrvu repky, lipkavec obyčajný, láskavce, nezábudku roľnú, hviezdicu prostrednú, ľuľok čierny, mlieč zelinný a výmrv slnečni-ce. Výška použitej dávky závisí od rastových fáz uvedených burín v čase aplikácie. Pri výskyte hluchaviek, mrlíkov, lobody konopnice napuchnutej, pichliača roľného, horčiakov, veroník, pupenca roľného, fialiek, maku vlčieho, mlieča roľného a zemedymu odporúčame vždy použiť dávku 0,15 l/ha.

Odporúčania pre aplikáciu

Prípravok Sekator® OD môžete aplikovať od 2. lis-tu do 3. kolienka obilniny (optimálne do konca odnožovania). Dvojklíčnolistové buriny by mali byť v rastovej fáze 4 - 6 listov a lipkavec by mal mať najviac 10 praslenov. Najvhodnejší termín pre ničenie pichliača roľného je od fázy prízemnej ružice do výšky 10 - 15 cm. Prípravok je mie-šateľný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi, listovými hnojivami a regulátormi rastu na báze CCC.

Vzhľadom k veľmi širokému spektru účinnosti zvyčajne nie je potrebné Sekator® OD miešať s ďalšími herbicídmi proti dvojklíčnolistovým burinám. Len v prípade silného výskytu veroník odporúčame kombináciu s prípravkom Aurora® 40 WG (20 g/ha) a v prípade veľmi silného výskytu pichliača roľného v riedkych porastoch odporúčame kombináciu s herbicídom Agritox® 50 SL (0,5 - 1,0 l/ha). Kombináciu s Aurorou® 40 WG nie je vhodné aplikovať spolu s kvapalným hnojivom DAM 390. Na rozšírenie spektra účinnosti proti trávovitým burinám sú možné kombinácie s prípravkami Attribut®, Puma® Extra a ďalšími graminicídmi. Dávku 0,12 l/ha odporúčame v jačmeni jarnom pri sólo aplikácii len v skorých rastových fázach alebo v kombinácii s herbicídom Puma® Extra (0,9 l/ha).

Prípravok Sekator® OD je možné použiť aj v jesennom aplikačnom termíne od dvoch pravých listov do štádia troch odnoží obilniny. Neaplikujte v prípade výskytu prízemných mrazov.

Príprava postrekovej kvapaliny

Pred odmeraním množstva prípravku tento najprv dôkladne pretrepte a následne použite odmerku nasadenú na uzávere fľaše tohto prípravku.

Sekator® OD je možné použiť v zmesi s koncentrovaným hnojivom DAM 390. Prípravok musí byť najskôr rozmiešaný s vodou v pomere 1:5; to znamená 1 l prípravku s 5 l vody. Po dokonalej homogenizácii je možné túto zmes naliať do nádrže aplikačného zariadenia. Pred samotnou aplikáciou je potrebné obsah nádrže aplikačného zariadenia po dobu najmenej 10 minút dobre premiešať. Miešacie zariadenie musí byť počas celej aplikácie udržiavané v pohybe.

Následné a náhradné plodiny

Prípravok Sekator® OD je v pôde rozkladaný najmä mikrobiálne a nebezpečenstvo pre následné plodiny pri normálnom priebehu počasia a dodržaní dávok nehrozí. Dlhodobé sucho (zrážky menej ako 150 mm počas vegetačnej sezóny po aplikácii) a dlhšie chladné počasie môžu spomaliť rozklad. Taktiež na alkalických pôdach môže dochádzať k spomaleniu rozkladu. Pre zvýšenie istoty odporúčame po jarnej aplikácii prípravku Sekator® OD, ak má byť v danom roku vysievaná repka, horčica alebo rôzne miešanky, vykonať pred sejbou spracovanie pôdy do hĺbky minimálne 15 cm. Sejbu po minimalizovanom spracovaní pôdy neodporúčame. Na pozemkoch s alkalickou pôdou neodporúčame po aplikácii prípravku Sekator® OD vysievať repku, horčicu a ďalšie letné medziplodiny. Na jar nasledujúceho roku je možné vysievať akúkoľvek plodinu. Ak bol Sekator® OD aplikovaný na jeseň a je potrebné urobiť prísev alebo náhradný osev, tak je možné vysievať len pšenicu jarnú. Po orbe je možné vysievať aj jačmeň jarný alebo kukuricu. V prípade náhradného osevu po obilnine ošetrenej na jar prípravkom Sekator® OD je možné bezorbovo vysievať pšenicu jarnú, po orbe aj jačmeň jarný a 30 dní po aplikácii alebo prekyprení pôdy min. do hĺbky 15 cm kukuricu.

Riziko vyplývajúce z použitia tohto prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné (Vč 3). Jeho použitie nie je obmedzené v 2. ochrannom pásme zdrojov podzemných a povrchových vôd.

View File Karta bezpečnostných údajov Veľkosť (222.09 KB)

Prípravok určený pre profesionálnych užívateľov.

Podobné produkty

STORY 5 L

STORY 5 L

589.00 €
Doprava zdarma
STARANE FORTE 5 L

STARANE FORTE 5 L

324.00 €
Doprava zdarma
SAMSON EXTRA 6 OD 5 L

SAMSON EXTRA 6 OD 5 L

379.00 €
Doprava zdarma
KORVETTO  5 L

KORVETTO 5 L

299.00 €
Doprava zdarma
ZYPAR 5 L

ZYPAR 5 L

189.00 €
Doprava zdarma
AVOXA 5 L

AVOXA 5 L

349.20 €
Doprava zdarma
ARCADE 880 EC 5 L

ARCADE 880 EC 5 L

162.00 €
Doprava zdarma
ZETROLA 5 L

ZETROLA 5 L

264.00 €
Doprava zdarma
ESTERON 20 L

ESTERON 20 L

484.00 €
Doprava zdarma
EQUIP ULTRA 5 L

EQUIP ULTRA 5 L

185.60 €
Doprava zdarma
BALATON PLUS  10 L

BALATON PLUS 10 L

239.00 €
Doprava zdarma
AGILITY 5 L

AGILITY 5 L

176.00 €
Doprava zdarma