Pre verných zákazníkov - ešte LACNEJŠIE. Viac v sekcii VERNOSTNÉ ZĽAVY.

0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
ROSATE TF 20 L

Viac pohľadov

Doprava zdarma

ROSATE TF 20 L

SKU: 2261

ROSATE TF je systémový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL),
určený na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde, v obilninách,
repke, hrachu pred zberom, v ovocných sadoch, na lúkach, pasienkoch, neobrábanej pôde,
na brehoch vodných tokov, vodných nádrží a v lesníctve.

FormaKoncentrát
Účinnosť cirok alepský, jednoročné buriny, jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec obyčajný, lipnica ročná, mäta, mlieč, mrlík, nežiadúca vegetácia, obnova TPP, pichliač , pohánkovec ovíjavý, psiarka roľná, pupenec roľný, pýr plazivý, trváce buriny, trváce trávy, výmrv obilnín, výmrv pšenice, výmrv repky, výmrv repky, výmrv slnečnice,
Použitie horčica, hrach, lesné škôlky a kultúry, lúky, obilniny, orná pôda, strnisko, ovocné dreviny, ovocné kry, pastviny, repka jarná , repka ozimná, železnice,
Účinná látka popisGlyphosate 360 g/l (30,77 % hm) t.j. vo forme glyphosate-IPA v obsahu 485,8 g/l (41,5 % hm)
VýrobcaBayer CropScience

Dostupnosť: Skladom do 3-5 dní

Bez DPH: 298,35 € S DPH: 358,00 €

Merná jednotka: balenie

Balenie: 20 l

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU


ROSATE TF je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú
výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je následne rozvádzaný do všetkých častí
rastlín (podzemné korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie podzemných častí
jednoročných i trvácich trávovitých a dvojklíčnolistových burín.
Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia
trvácich hlboko zakorenených dvojklíčnolistových burín je vytvorenie dostatočnej plochy
listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín.
Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste. Príznaky
pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín počas
10-14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok
najúčinnejší v dobe odnožovania (keď má pýr 5-6 listov, 12-15cm dlhých). Príznaky sa
v chlade a suchu môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou
vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa naplno prejavili príznaky účinku. Zelené častí plodín nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly!
S ďalšími kultivačnými zásahmi je nutné počkať min. 5 dní po aplikácii prípravku.


Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: pýr plazivý, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, pichliač roľný, lipnica ročná,
pŕhľava dvojdomá, psiarka roľná, lipkavec obyčajný, mlieč roľný, cirok alepský;
Stredne citlivé buriny: mäta roľná, pupenec roľný, hrach, sitina, brečtan popínavý, krídlatka,
zostatkové zemiaky, lucerna, ostrica, pohánkovec ovíjavý, povojník purpurový;
Odolné buriny: mätonoh mnohokvetý, praslička roľná, kostihoj lekársky, kozonoha hostcová,
rozchodník biely, prasličky.


NÁVOD NA POUŽITIE 

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná
doba
Poznámka
obilninypýr a iné trváce buriny4 lATpredzberová
aplikácia
ľan, repka
jarná,
repka
ozimná
pýr a iné trváce buriny3-4 lATpredzberová
aplikácia
horčicapýr a iné trváce buriny3-4 lATpredzberová
aplikácia
hrach, bôbpýr a iné trváce buriny3-4 lATpredzberová
aplikácia
strnisko,
orná pôda
jednoročné
dvojklíčnolistové buriny
a trávy, výmrv obilnín
1,5AT 
strnisko,
orná pôda
pýr a iné trváce buriny3-4 lAT 
lúky a
pasienky
obnova TTP3-6 lAT 
ovocné
dreviny
jednoročné a trváce
buriny
5 lAT 
železnicenežiaduca vegetácia6 lAT 
lesné
kultúry
nežiaduca vegetácia4-8 l- 
lesné
kultúry
chemická prebierka
aplikáciou na pne
10%-listnaté stromy
lesné
kultúry
chemická prebierka
aplikáciou na pne
20%-ihličnaté stromy
lesné
kultúry
chemická prebierka
injektážou
2 ml- 

nádrže,
vodné toky,
zavlažovacie kanály

nežiaduce dreviny,
pobrežné buriny
6 l- 
obilniny,
olejniny,
strukoviny,
repa
cukrová,
zelenina
jednoročné trávy a
dvojklíčnolistové buriny,
výmrv obilnín
1,5 lATpreemergentne (po výseve a pred vzídením)

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Predzberové aplikácie v poľných plodinách
ROSATE TF môže byť aplikovaný len pozemne proti jednoročným i trvácim trávovitým
a dvojklíčnolistovým burinám pred zberom uvedených plodín. Toto ošetrenie je určené
výlučne na ničenie burín v silne zaburinených porastoch a tým uľahčenie zberu plodiny.

1) Obilniny (jačmeň, ovos, pšenica, pšenica tvrdá, raž a tritikale)
Dávka vody: 150-250 l/ha, vyššiu hranicu použite v porastoch s veľkou listovou plochou,
maximálny počet aplikácií:1× za vegetáciu.
Postrekujte vtedy, keď má zrno vlhkosť pod 30%, najneskôr 7 dní pred zberom. Cieľové buriny
musia byť zelené, v štádiu aktívneho rastu a musia byť prístupné pre postrek. Slamu
z ošetrených porastov nepoužívajte na mulčovanie záhradných plodín.


NEOŠETRUJTE MNOŽITEĽSKÉ PORASTY A PODSEVY.

2) Obilniny (pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, pšenica
tvrdá)
Dávka vody: 100-400 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1× na plodinu
Aplikujte najneskôr do 3 dní po výseve, pred vzchádzaním plodiny. Semená plodín musia byť
pokryté minimálne 1,5 cm vrstvou pôdy. Jednoročné buriny by mali byť v štádiu 2-4 listov
(BBCH 12-14).

3) Ľan, repka jarná, repka ozimná, horčica
Dávka vody: 200-250 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1× za vegetáciu.
Dávku 3 l/ha použite pri výskyte pýru do 75 odnoží na m2, pri výskyte pýru nad 75 odnoží
a/alebo pri výskyte trvácich dvojklíčnolistových burín použite dávku 4 l/ha.
Postrekujte 2 až 3 týždne pre zberom ľanu a repky, 8 až 10 dní pred zberom horčice, v štádiu
nástupu prirodzenej zrelosti a keď má semeno vlhkosť pod 30%. Cieľové buriny musia byť
zelené, v štádiu aktívneho rastu a musia byť prístupné pre postrek.


NEOŠETRUJTE MNOŽITEĽSKÉ PORASTY.

4) Hrach, bôb
Dávka vody: 200-250 l/ha, maximálny počet aplikácií:1× za vegetáciu.
Dávku 3 l/ha použite pri výskyte pýru do 75 odnoží na m2, pri výskyte pýru nad 75 odnoží
a/alebo pri výskyte trvácich dvojklíčnolistových burín použite dávku 4 l/ha.
Postrekujte v štádiu nástupu prirodzenej zrelosti, keď má semeno vlhkosť pod 30%, najneskôr
7 dní pred zberom. Cieľové buriny musia byť zelené, v štádiu aktívneho rastu a musia byť
prístupné pre postrek.


NEOŠETRUJTE MNOŽITEĽSKÉ PORASTY.

5) Strnisko, orná pôda
Ničenie výmrvu obilnín, jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín
pred sejbou alebo výsadbou plodín
Dávka vody: 150-250 l/ha, Vyššiu hranicu použite v porastoch s veľkou listovou plochou,
maximálny počet aplikácií: 1× za rok. Pôda môže byť kultivovaná po uplynutí min. 24 hodín od aplikácie, priama sejba môže byť
uskutočnená s odstupom min. 2 dní po aplikácii.

Ničenie pýru plazivého a trvácich dvojklíčnolistových burín na strnisku pred sejbou
alebo výsadbou plodín
Dávka vody: 150-250 l/ha, Vyššiu hranicu použite v porastoch s veľkou listovou plochou,
maximálny počet aplikácií: 1× za rok.
ROSATE TF môže byť aplikovaný na strnisko po všetkých plodinách na jeseň i na jar
pred sejbou alebo výsadbou následnej plodiny. Pôda nesmie byť po dobu aspoň 5 dní
pred aplikáciou a po aplikácii kultivovaná. Plochu pred aplikáciou nekoste.
Buriny musia mať v dobe aplikácie dostatočnú listovú plochu; pred jarnou aplikáciou nechajte
burinám aspoň 21 dní na obnovenie rastu. Dávku 3 l/ha aplikujte pri výskyte pýru plazivého
do 75 odnoží na m2
, pri výskyte nad 75 odnoží a výskyte iných trvácich tráv a trvácich
dvojklíčnolistových burín použite dávku 4 l/ha.

6) Lúky a pasienky (obnova)
Dávka vody: 200-250 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1× za rok.
Prípravok ROSATE TF môže byť použitý na likvidáciu trávneho porastu a ničenie burín pred
jeho obnovou, či výsadbou alebo výsevom plodín. Prípravok aplikujte na trávny porast až
po regenerácii porastu po kosbe alebo spasení. Alternatívne možno aplikovať pred kosením
alebo pasením v období jún - október pri výške porastu 30-60 cm, pokiaľ nie je porast hustý
a nemá vytvorené zrelé semená. Trávny porast môže byť po päťdňovom odstupe od aplikácie
použitý bežným spôsobom.
Jednoročné a dvojročné pasienky bez trvácich burín a tráv ošetrite dávkou 3 l/ha, na 2-4 ročné
pasienky s trvácimi trávami aplikujte 4 l/ha, na 4-7 ročné pasienky s trvácimi
dvojklíčnolistovými burinami 5 l/ha, pri ošetrení trvácich pasienkov s výskytom hlavne púpavy
aplikujte dávku 6 l/ha.


7) Ovocné dreviny (jabloň, hruška, čerešňa, slivka)
Dávka vody: 200-250 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1× za rok.
Aplikujte na jeseň po zbere (po opadnutí listov) alebo na jar až do fázy “myšieho uška” u
jabloní a hrušiek a fázy “bieleho púčika“ u sliviek, čerešní a višní. Nepoužívajte vo výsadbách
mladších ako 2 roky. Neaplikujte na mechanicky poškodené stromy s odlúpenou kôrou. Postrek
alebo úlet postreku nesmie zasiahnuť kmeň vo výške presahujúcej 30 cm nad zemou, alebo
konáre.


8) Železnice
Dávka vody: 100-250 l/ha.
Použite max. 300-400 l/ha vody, pri aplikácii je potrebné zabezpečiť zvlhčenie celej rastliny.
Nepoužívajte bližšie ako 25 m od vodných tokov a na železničných staniciach/zastávkach.
Ošetrujte v závislosti od hustoty burinového porastu počas vegetačného obdobia,
predovšetkým od polovice apríla do konca augusta (v čase od začiatku vytvárania kvetných
pupeňov a počas kvitnutia z dôvodu zabránenia tvorby semien). Rastliny by mali mať plný
vzrast a dosahovať výšku minimálne 20 cm; na buriny vzídené z pôdnej zásoby semien je
potrebné aplikáciu zopakovať. Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 6 l/ha.


9) Lesné kultúry
Dávka vody: 80-250 l/ha, hornú hranicu uvedeného rozpätia použite pri väčšej listovej ploche. 

Ničenie burín - príprava pôdy k výsadbe: na obhospodarovanej pôde použite dávku 4 l/ha, na
ničenie trvácich burín v trávnych porastoch použite dávku 5 l/ha. Nesaďte stromčeky skôr
ako 7 dní po aplikácii.
Ochrana proti burinám po výsadbe cielenou aplikáciou: ROSATE TF môžete použiť na
ničenie burín v okolí ihličnanov i listnáčov s použitím ručného alebo chrbtového postrekovača.
Aplikácia v priebehu vegetačného obdobia ihličnatých a listnatých drevín je možná iba pri
účinnom clonení úletu postrekovej kvapaliny. Aplikujte 2% roztok chrbtovým postrekovačom
s použitím ochranného krytu, ktorý zabráni kontaminácii a poškodeniu stromčekov.
Ošetrujte v období jún - august, po plnom vývine nežiaducej vegetácie. Proti orličníku
obyčajnému ošetrujte až v dobe, keď sú čepele úplne vyvinuté, t. j. od polovice augusta
do konca septembra.
Dávka sa riadi zložením a stupňom zaburinenia - proti trvácim burinám bylinného charakteru
aplikujte 4 l/ha; v prípade odolných drevín, ako napr. jarabina vtáčia, krušina jelšová, zemolez
alebo maliny a ostružiny, je nutné dávku zvýšiť až na 8 l/ha.
Neaplikujte v čase zvýšeného prúdenia miazgy, t. j. v období od marca do mája.
Chemická prebierka aplikáciou na pne: Aplikačná dávka:
Listnaté stromy: aplikujte 10% roztok ROSATE TF (1 diel prípravku + 9 dielov vody/100 ml
v 1 litri roztoku) Ihličnany: aplikujte 20% roztok ROSATE TF (1 diel prípravku + 4 diely vody/200 ml v 1 litri roztoku)
Zriedený prípravok aplikujte na okraje čerstvo odrezanej plochy pňa. Aplikujte dostatočné
množstvo k nasiaknutiu povrchu. Naneste aplikátorom, štetcom alebo pomocou prídavného
zariadenia na píle. Aplikujte bezprostredne po reze iba v období november – apríl
pred začiatkom toku miazgy. Nevytvárajte v pni ryhy a priehlbiny. Nepoužívajte nezriedený
prípravok.
Chemická prebierka injektážou: Urobte zásek do kmeňa stromu a aplikujte doňho 2,0 ml
nezriedeného ROSATE TF. Pre stromy do hrúbky kmeňa 10 cm postačuje jeden zásek, pre
väčšie priemery urobte 2 alebo 3 záseky. Neaplikujte v dobe aktívneho toku miazgy na jar a
na začiatku leta.


10) Nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály (pobrežná a vynorená vegetácia, rastliny
plávajúce na hladine)
Dávka vody: 150-250 l/ha.
Prípravok ROSATE TF môže byť použitý na ničenie nežiaducej vegetácie v okolí vodných
nádrží a vodných tokov, napr. zavlažovacích kanálov, potokov a vodných ciest. Pri aplikácii je
nutné sa riadiť platnými predpismi pre ochranu vôd.
Maximálna koncentrácia glyfosátu vo vode nesmie prekročiť 0,2 ppm.


11) Olejniny (repka ozimná, repka jarná, ľan. horčica), strukoviny (hrach, bôb), repa
cukrová, zelenina (kvaka, okrúhlica, cibuľa a pór)
Dávka vody: 100-400 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1× na plodinu
Aplikujte najneskôr do 2 dní po výseve, pred vzchádzaním plodiny. Semená plodín musia byť
pokryté minimálne 1,5 cm vrstvou pôdy. Jednoročné buriny by mali byť v štádiu 2-4 listov
(BBCH 12-14).

View File Etiketa Veľkosť (270 KB)
View File KBU Veľkosť (298.67 KB)

Prípravok určený pre profesionálnych užívateľov.

Podobné produkty

CONSENTO  5 L

CONSENTO 5 L

26.70 €
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG  5 kg

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 5 kg

135.00 €
Doprava zdarma
PASCA NA KRTOV

PASCA NA KRTOV

3.00 €
SFERA 535 SC  5 L

SFERA 535 SC 5 L

744.00 €
Doprava zdarma
BISCAYA 240 OD  5 L

BISCAYA 240 OD 5 L

422.90 €
Doprava zdarma
TALENT  1 L

TALENT 1 L

99.00 €
Doprava zdarma
RAXIL STAR  5 L

RAXIL STAR 5 L

555.00 €
Doprava zdarma
Bayer LYNX  5 L

Bayer LYNX 5 L

279.00 €
Doprava zdarma
NURELLE D 5 L

NURELLE D 5 L

220.00 €
Doprava zdarma
ACTARA 25 WG 40 g
Top
CALYPSO 480 SC  1 L

CALYPSO 480 SC 1 L

273.40 €
Doprava zdarma
LIMIT 5 L

LIMIT 5 L

329.90 €
Doprava zdarma