Pre verných zákazníkov - ešte LACNEJŠIE. Viac v sekcii VERNOSTNÉ ZĽAVY.

0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
PUMA EXTRA 5 L
Doprava zdarma

PUMA EXTRA 5 L

SKU: 231 EAN: 85432125

Postrekový herbicídny prípravok vo forme emulzie typu olej vo vode, určený na reguláciu výskytu metličky obyčajnej, psiarky roľnej, ovsa hluchého a ďalších jednoročných tráv v pšeniciach, jačmeňoch a raži.

FormaKoncentrát
Účinnosť ježatka kuria, lipkavec obyčajný, metlička, mohár, ovos hluchý, proso, psiarka roľná,
Použitie jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, trávnik,
Účinná látka popisFenoxaprop-P 63,6 g/l, Safener 63,7 g/l, Mefenpyr
VýrobcaBayer CropScience

Dostupnosť: Skladom

Bez DPH: 240,85 € S DPH: 289,00 €

Merná jednotka: ks

Balenie: 5 l

Účinná látka

fenoxaprop-P-ethyl 69 g/l

Safener

mefenpyr-diethyl 75 g/l

Postrekový herbicídny prípravok vo forme emulzie typu olej vo vode, určený na reguláciu výskytu ovsa hluchého, metličky obyčajnej, psiarky roľnej a ďalších jednoročných jednoklíčnolistových burín v pšenici, jačmeni jarnom a raži.

Balenie

KOEX kanister 5 l

Pôsobenie prípravku

Fenoxaprop-P-ethyl je selektívna postemergentná graminicídna účinná latka s kontaktnou aj systémovou účinnosťou. Je prijímaná výhradne zelenými časťami rastlín a je transportovaná aj do koreňov a rhizómov, pôsobí na rastové pletivá jednoklíčnolistových burín. Ošetrené buriny počas 2 - 3 dní po aplikácii prestávajú rásť a nevytvárajú nové listy. Na starších listoch sa objavujú chlorózy, ktoré prechádzajú do nekróz listov, stoniek a celé rastliny postupne odumierajú.

 

 
V závislosti na počasí a rastovej fáze trávovitých burín tento proces trvá 12 - 28 dní, vyššia teplo-ta a relatívna vzdušná vlhkosť účinok podporu-jú. Suchá pôda, nízka relatívna vlhkosť vzduchu a nízke teploty účinok spomaľujú. V období dlh-šieho sucha býva účinok znížený, lebo vzhľa-dom k obmedzeným transportným pochodom v rastline sa nemôže dostatočne prejaviť systémový účinok prípravku. Puma® Extra optimálne účinkuje, ak sú jednoklíčnolistové buriny v čase aplikácie v rastových fázach od 3 listov až do 1. kolienka a aktívne rastú. Účinok v neskorších rastových fázach nemusí byť vždy úplne spoľahlivý. Prerastené trávovité buriny zostanú však silno retardované v raste.

Mefenpyr-diethyl zvyšuje selektivitu účinnej lát-ky voči obilninám.

Puma® Extra nemá žiadny pôdny účinok, v pôde je počas niekoľkých hodín úplne inaktivovaná. Spoľahlivo ničí ovos hluchý, metličku obyčajnú, ježatku kuriu, moháre, psiarku roľnú, proso siate poľné a cirok alepský vzchádzajúci zo semien. Jej účinok na pýr je nedostatočný.

Odporúčania pre aplikáciu

V pšenici ozimnej a raži sa Puma® Extra aplikuje v dávke 0,9 - 1 l/ha, prípadne aj s možnosťou

 

Jačmeň jarný a pšenica jarná sa proti ovsu hluchému ošetrujú v dávke 0,8 - 0,9 l/ha. Prídavok zmáčadla v jačmeni jarnom neodporúčame pre nebezpečenstvo zníženia selektivity. Dodržanie dávky vody na spodnej hranici dávkovania uvedeného rozpätia a použitie hornej hranice dávkovania prípravku je zvlášť dôležité, najmä pri aplikácii pri podmienkach nepriaznivých pre rast a vývin trávovitých burín (dlhodobo suchá pôda a nízka relatívna vlhkosť vzduchu, vysoké teploty alebo naopak veľmi nízke teploty po aplikácii). Pri takýchto podmienkach je výrazne znížený systémový účinok fenoxaprop-P-ethylu, kedy pôsobí len kontaktne a účinok môže byť nespoľahlivý. Dôležité je preto pri zhoršených podmien-kach pre účinnosť prípravku Puma® Extra pri ošetrovaní pšenice a raže pridať zmáčadlo, najvhodnejšie emulgovateľný olej. Na posilnenie účinku sa najlepšie osvedčilo Mero® Stefes pridané k pl-nej dávke Puma® Extra.

Dve hodiny po aplikácii by nemalo pršať, neskorší dážď už nezníži účinnosť prípravku. Herbicíd Puma® Extra je možné aplikovať od rastovej fázy 3 listov obilniny, v pšenici až do obja-venia sa posledného listu, v raži do 1. kolienka a v jačmeni jarnom najneskôr do konca odnožovania. S ošetrením by sa nemalo ponáhľať,vhodnejšie je počkať do doby, keď sú trávovité buriny dostatočne vzídené, najmä ovos hluchý a majú vyvinutú dostatočne veľkú listovú plochu. Etapovité vzchádzanie ovsa hluchého a potreba zasiahnutia každej rastliny ovsa sú dôvodom, prečo prednostne odporúčame sólo ošetrenia týmto prípravkom v neskorších aplikačných termínoch, keď sú už vzídené takmer všetky rastliny ovsa hluchého.

Upozornenie

V niektorých odrodách jačmeňa jarného pri nepriaznivých podmienkach môžu prechodne slabo zožltnúť listy, čo sa v priebehu 1 - 2 týždňov stratí a nemá to negatívny vplyv na úrodu. Keby aplikácia mala nasledovať po dlhšom daždivom období, v prípade jačmeňa jarného odporúčame radšej počkať až sa zregeneruje ochranná vosková vrstvička na listoch. Porast pri aplikácii musí byť suchý, pri silnom intenzívnom slnečnom svite aplikujte prípravok podvečer. Neaplikujte v období, keď hrozia nočné mrazy.
V pšenici ozimnej neodporúčame aplikáciu v odrode IS Astardo.

• Pumu® Extra nesmiete používať v porastoch jačmeňa ozimného a ovsa siateho.

• Pumu® Extra neodporúčame použiť v krátkom časovom odstupe po aplikácii prípravkov na bá-ze účinných látok dicamba, MCPA a 2,4 D. Môže prísť k zníženiu účinnosti na trávovité buriny a u jačmeňa jarného sa navyše krátkodobo po týchto prípravkoch prejavuje zvýšená citlivosť na Pumu® Extra. V takýchto prípadoch je potrebný min. 14 dňový odstup medzi apli-káciami.

Neodporúčame kombináciu prípravku Puma® Extra s hnojivom DAM-390.

• Možné je použiť kombináciu s fungicídmi v 300 l vody na ha.

• Pri aplikácii prípravku Puma® Extra je potrebné dávať dôkladný pozor na susedné citlivé plodiny a kultúry.

Riziko vyplývajúce z použitia tohto prípravku pri do-držaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné (Vč 3). Jeho použitie nie je obmedzené v 2. ochrannom pásme zdrojov podzemných a povrchových vôd.

View File Karta bezpečnostných údajov Veľkosť (182.54 KB)
View File Karta bezpečnostných údajov Veľkosť (182.54 KB)

Prípravok určený pre profesionálnych užívateľov.

Podobné produkty

METAZAMIX  5 L

METAZAMIX 5 L

0.00 €
STARANE FORTE 5 L

STARANE FORTE 5 L

297.00 €
Doprava zdarma
KORVETTO  5 L

KORVETTO 5 L

299.00 €
Doprava zdarma
ZYPAR 5 L

ZYPAR 5 L

189.00 €
Doprava zdarma
AVOXA 5 L

AVOXA 5 L

349.20 €
Doprava zdarma
ARCADE 880 EC 5 L

ARCADE 880 EC 5 L

149.00 €
Doprava zdarma
ZETROLA 5 L

ZETROLA 5 L

264.00 €
Doprava zdarma
ESTERON 20 L

ESTERON 20 L

484.00 €
Doprava zdarma
EQUIP ULTRA 5 L

EQUIP ULTRA 5 L

185.60 €
Doprava zdarma
BALATON PLUS  10 L

BALATON PLUS 10 L

239.00 €
Doprava zdarma
AGILITY 5 L

AGILITY 5 L

176.00 €
Doprava zdarma