Pre verných zákazníkov - ešte LACNEJŠIE. Viac v sekcii VERNOSTNÉ ZĽAVY.

0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
Bayer Garden PUMA EXTRA 5 L
Doprava zdarma

Bayer Garden PUMA EXTRA 5 L

SKU: 231 EAN: 85432125

Postrekový herbicídny prípravok vo forme emulzie typu olej vo vode, určený na reguláciu výskytu metličky obyčajnej, psiarky roľnej, ovsa hluchého a ďalších jednoročných tráv v pšeniciach, jačmeňoch a raži.

FormaKoncentrát
Účinnosť ježatka kuria, lipkavec obyčajný, metlička, mohár, ovos hluchý, proso, psiarka roľná,
Použitie jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, trávnik,
Účinná látka popisFenoxaprop-P 63,6 g/l, Safener 63,7 g/l, Mefenpyr
VýrobcaBayer CropScience

Dostupnosť: Skladom

Bez DPH: 240,85 € S DPH: 289,00 €

Merná jednotka: balenie

Balenie: 5 l

Účinná látka

fenoxaprop-P-ethyl 69 g/l

Safener

mefenpyr-diethyl 75 g/l

Postrekový herbicídny prípravok vo forme emulzie typu olej vo vode, určený na reguláciu výskytu ovsa hluchého, metličky obyčajnej, psiarky roľnej a ďalších jednoročných jednoklíčnolistových burín v pšenici, jačmeni jarnom a raži.

Balenie

KOEX kanister 5 l

Pôsobenie prípravku

Fenoxaprop-P-ethyl je selektívna postemergentná graminicídna účinná latka s kontaktnou aj systémovou účinnosťou. Je prijímaná výhradne zelenými časťami rastlín a je transportovaná aj do koreňov a rhizómov, pôsobí na rastové pletivá jednoklíčnolistových burín. Ošetrené buriny počas 2 - 3 dní po aplikácii prestávajú rásť a nevytvárajú nové listy. Na starších listoch sa objavujú chlorózy, ktoré prechádzajú do nekróz listov, stoniek a celé rastliny postupne odumierajú.

 

 
V závislosti na počasí a rastovej fáze trávovitých burín tento proces trvá 12 - 28 dní, vyššia teplo-ta a relatívna vzdušná vlhkosť účinok podporu-jú. Suchá pôda, nízka relatívna vlhkosť vzduchu a nízke teploty účinok spomaľujú. V období dlh-šieho sucha býva účinok znížený, lebo vzhľa-dom k obmedzeným transportným pochodom v rastline sa nemôže dostatočne prejaviť systémový účinok prípravku. Puma® Extra optimálne účinkuje, ak sú jednoklíčnolistové buriny v čase aplikácie v rastových fázach od 3 listov až do 1. kolienka a aktívne rastú. Účinok v neskorších rastových fázach nemusí byť vždy úplne spoľahlivý. Prerastené trávovité buriny zostanú však silno retardované v raste.

Mefenpyr-diethyl zvyšuje selektivitu účinnej lát-ky voči obilninám.

Puma® Extra nemá žiadny pôdny účinok, v pôde je počas niekoľkých hodín úplne inaktivovaná. Spoľahlivo ničí ovos hluchý, metličku obyčajnú, ježatku kuriu, moháre, psiarku roľnú, proso siate poľné a cirok alepský vzchádzajúci zo semien. Jej účinok na pýr je nedostatočný.

Odporúčania pre aplikáciu

V pšenici ozimnej a raži sa Puma® Extra aplikuje v dávke 0,9 - 1 l/ha, prípadne aj s možnosťou

 

Jačmeň jarný a pšenica jarná sa proti ovsu hluchému ošetrujú v dávke 0,8 - 0,9 l/ha. Prídavok zmáčadla v jačmeni jarnom neodporúčame pre nebezpečenstvo zníženia selektivity. Dodržanie dávky vody na spodnej hranici dávkovania uvedeného rozpätia a použitie hornej hranice dávkovania prípravku je zvlášť dôležité, najmä pri aplikácii pri podmienkach nepriaznivých pre rast a vývin trávovitých burín (dlhodobo suchá pôda a nízka relatívna vlhkosť vzduchu, vysoké teploty alebo naopak veľmi nízke teploty po aplikácii). Pri takýchto podmienkach je výrazne znížený systémový účinok fenoxaprop-P-ethylu, kedy pôsobí len kontaktne a účinok môže byť nespoľahlivý. Dôležité je preto pri zhoršených podmien-kach pre účinnosť prípravku Puma® Extra pri ošetrovaní pšenice a raže pridať zmáčadlo, najvhodnejšie emulgovateľný olej. Na posilnenie účinku sa najlepšie osvedčilo Mero® Stefes pridané k pl-nej dávke Puma® Extra.

Dve hodiny po aplikácii by nemalo pršať, neskorší dážď už nezníži účinnosť prípravku. Herbicíd Puma® Extra je možné aplikovať od rastovej fázy 3 listov obilniny, v pšenici až do obja-venia sa posledného listu, v raži do 1. kolienka a v jačmeni jarnom najneskôr do konca odnožovania. S ošetrením by sa nemalo ponáhľať,vhodnejšie je počkať do doby, keď sú trávovité buriny dostatočne vzídené, najmä ovos hluchý a majú vyvinutú dostatočne veľkú listovú plochu. Etapovité vzchádzanie ovsa hluchého a potreba zasiahnutia každej rastliny ovsa sú dôvodom, prečo prednostne odporúčame sólo ošetrenia týmto prípravkom v neskorších aplikačných termínoch, keď sú už vzídené takmer všetky rastliny ovsa hluchého.

Upozornenie

V niektorých odrodách jačmeňa jarného pri nepriaznivých podmienkach môžu prechodne slabo zožltnúť listy, čo sa v priebehu 1 - 2 týždňov stratí a nemá to negatívny vplyv na úrodu. Keby aplikácia mala nasledovať po dlhšom daždivom období, v prípade jačmeňa jarného odporúčame radšej počkať až sa zregeneruje ochranná vosková vrstvička na listoch. Porast pri aplikácii musí byť suchý, pri silnom intenzívnom slnečnom svite aplikujte prípravok podvečer. Neaplikujte v období, keď hrozia nočné mrazy.
V pšenici ozimnej neodporúčame aplikáciu v odrode IS Astardo.

• Pumu® Extra nesmiete používať v porastoch jačmeňa ozimného a ovsa siateho.

• Pumu® Extra neodporúčame použiť v krátkom časovom odstupe po aplikácii prípravkov na bá-ze účinných látok dicamba, MCPA a 2,4 D. Môže prísť k zníženiu účinnosti na trávovité buriny a u jačmeňa jarného sa navyše krátkodobo po týchto prípravkoch prejavuje zvýšená citlivosť na Pumu® Extra. V takýchto prípadoch je potrebný min. 14 dňový odstup medzi apli-káciami.

Neodporúčame kombináciu prípravku Puma® Extra s hnojivom DAM-390.

• Možné je použiť kombináciu s fungicídmi v 300 l vody na ha.

• Pri aplikácii prípravku Puma® Extra je potrebné dávať dôkladný pozor na susedné citlivé plodiny a kultúry.

Riziko vyplývajúce z použitia tohto prípravku pri do-držaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné (Vč 3). Jeho použitie nie je obmedzené v 2. ochrannom pásme zdrojov podzemných a povrchových vôd.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná
doba
Poznánka
jačmeň jarný,
pšenica jarná,
pšenica ozimná
ovos hluchý0,8-1,0 lAT 
jačmeň jarný,
pšenica jarná
ovos hluchý,
lipkavec
0,8-1,0 l + (15-20 g)AT(TM) GRODYL 75
WG
pšenica ozimnáovos hluchý,
lipkavec
0,8-1,0 l + (20-30 g)AT(TM) GRODYL 75
WG
pšenica ozimnámetlička, psiarka1,0 lAT 
ražmetlička, psiarka,
lipkavec
1,0 l + (20-30 g)AT(TM) GRODYL 75
WG

POKYNY PRE APLIKÁCIU:

Dávka vody je 150-300 l/ha.
Počet aplikácií: 1× za sezónu.
Pšenice a jačmene ošetrujte v dávke 0,8-1 l/ha najlepšie v 150-250 l vody, najviac 300 l/ha. Dodržanie dávky vody na spodnej hranici dávkovania uvedeného rozpätia a použitie hornej hranice dávkovania je zvlášť dôležité, najmä pri aplikácii v podmienkach nepriaznivých pre rast a vývoj rastlín (dlhodobo suchá pôda a nízka relatívna vlhkosť vzduchu, vysoké teploty alebo naopak veľmi nízke teploty po aplikácii), pretože v týchto podmienkach je výrazne znížený systémový účinok
fenoxaprop-P-ethylu, tento pôsobí len kontaktne a účinok nemusí byť spoľahlivý. Dve hodiny po aplikácii by nemalo pršať, neskorší dážď účinnosť prípravku nezníži. Aplikovať môžete od štádia 3 listov obilniny (BBCH 13), v pšeniciach až do objavenia zástavnicového listu (BBCH 37), v jačmeni jarnom najneskôr do konca odnožovania (BBCH 29). Vhodnejšie je s ošetrením počkať do doby, keď majú burinové trávy vyvinutú čo najväčšiu listovú plochu.


UPOZORNENIE:

Niektorým odrodám jačmeňa jarného pri nepriaznivých podmienkach môžu prechodne slabo zožltnúť listy, čo sa v priebehu 1-2 týždňov stratí a nemá negatívny vplyv na úrodu. Ak by aplikácia mala v prípade jačmeňa jarného nasledovať po dlhšom daždivom období, tak odporúčame radšej počkať až sa zregeneruje ochranná vosková vrstvička. Porast pri aplikácii musí byť suchý, pri silnom intenzívnom slnečnom svite aplikujte podvečer. Neaplikujte v čase, keď hrozia nočné mrazy.
Prípravok PUMA EXTRA neodporúčame použiť na jačmeň jarný, kde bol už použitý prípravok obsahujúci účinnú látku dicamba, pretože v týchto prípadoch býva zvýšená citlivosť porastu na prípravok.

Prípravok PUMA EXTRA nesmiete používať v porastoch jačmeňa ozimného a ovsa.

View File Karta bezpečnostných údajov Veľkosť (182.54 KB)
View File Etiketa Veľkosť (203.03 KB)

Prípravok určený pre profesionálnych užívateľov.

Podobné produkty

CONSENTO  5 L

CONSENTO 5 L

26.70 €
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG  5 kg

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 5 kg

135.00 €
Doprava zdarma
PASCA NA KRTOV

PASCA NA KRTOV

3.00 €
SFERA 535 SC  5 L

SFERA 535 SC 5 L

744.00 €
Doprava zdarma
BISCAYA 240 OD  5 L

BISCAYA 240 OD 5 L

422.90 €
Doprava zdarma
TALENT  1 L

TALENT 1 L

99.00 €
Doprava zdarma
RAXIL STAR  5 L

RAXIL STAR 5 L

555.00 €
Doprava zdarma
Bayer LYNX  5 L

Bayer LYNX 5 L

279.00 €
Doprava zdarma
NURELLE D 5 L

NURELLE D 5 L

220.00 €
Doprava zdarma
ACTARA 25 WG 40 g
Top
CALYPSO 480 SC  1 L

CALYPSO 480 SC 1 L

273.40 €
Doprava zdarma
LIMIT 5 L

LIMIT 5 L

329.90 €
Doprava zdarma