Pre verných zákazníkov - ešte LACNEJŠIE. Viac v sekcii VERNOSTNÉ ZĽAVY.

0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
PENDICOL 33 EC 20 L

Viac pohľadov

Doprava zdarma

PENDICOL 33 EC 20 L

SKU: 2276

Postrekový herbicíd vo forme emulgovateľného (EC) koncentrátu na ničenie jednoročných tráv
a jednoročných dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách, kukurici, strukovinách slnečnici,
zelenine, jahodách, tabaku, množiteľských porastoch tráv a na inhibíciu bočných výhonov tabaku.

FormaKoncentrát
Účinnosť bažanka ročná, cirok alepský, drchnička roľná, fialky, hlaváčik letný, hluchavka, horčiaky, horčica, hviezdica prostredná, iskerník, jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, ježatka kuria, kapsička pastierska, láskavec, lipkavec obyčajný, loboda konáristá, ľuľok čierny, mak vlčí, metlička, mlieč, mohár, mrlík, nezábudka roľná, podslnečník Theophrastov, portulaka, proso, prstovka, psiarka roľná, reďkev ohnicová, rumanček, rumany, veronika, vesnovka obyčajná, zemedym lekársky,
Použitie cesnak, cibuľa, fazuľa, hrach, jačmeň ozimný, jahoda, kapustová zelenina, kukurica, mrkva, petržlen, pšenica ozimná, rajčiak, slnečnica, sója, tabak, trávy, tritikale, zeler,
Účinná látka popisPendimethalin 330 g/l (35,7 % hm)
VýrobcaAM – AGRO, s.r.o.

Dostupnosť: Skladom do 3-5 dní

Bez DPH: 382,50 € S DPH: 459,00 €

Merná jednotka: ks

Balenie: 20 l

Postrekový herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu na ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách, kukurici, strukovinách slnečnici, zelenine, jahodách, tabaku, množiteľských porastoch tráv a na inhibíciu bočných výhonov tabaku.

ÚČINNÁ LÁTKA: Pendimethalin 330 g/l

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
PENDICOL 33 EC je postrekový herbicíd určný na ničnie jednoročých tráv a jednoročých dvojklíčolistých burín. Pendimethalin aplikovaný preemergentne je účnný na niektoré dôležté jednoročé trávy, ako aj na šrokú šálu jednoročých dvojklíčolistových burín. Plytké zapracovanie prípravku do pôdy (2-3 cm) zvyšje účnnosťna jednoročé trávy predovštkým za suchšch podmienok. Pendimethalin je pri skorej postemergentnej aplikácii, , kedy sú jednoročé trávy maximálne v šádiu 1 listu (BBCH 11) a dvojklíčolistové buriny v šádiu klíčych listov (BBCH 10), účnný predovštkým na jednoročé dvojklíčolistové buriny. Prípravok neúčnkuje na buriny v pokročlej rastovej fáze.

Citlivé jednoročné trávy: psiarka roľná, metlička obyčajná, prstovka krvavá, ježatka kuria, proso vláskovité, proso siate, lipnica pospolitá, moháre, cirok alepský zo semena.
Citlivé dvojklíčnolistové buriny: hlaváčik letný, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, rumany, loboda konáristá, kapsička pastierska, vesnovka obyčajná, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), zemedym lekársky, lipkavec obyčajný, hluchavky, bažanka ročná, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), portulaka zeleninová, iskerníky, reďkev ohnicová, horčica roľná, ľuľok čierny, mlieč, hviezdica prostredná, vratič obyčajný, pŕhľava malá, veroniky, fialka roľná, podslnečník Theophrastov, alchemilka lúčna, ostrokvet malokvetý, huľavníkovec lekársky, timotejka lúčna, mätonoh mnohokvetý taliansky, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, kostrava červená, kostrava lúčna, kostrava ovčia, lipnica lúčna, metlica trsnatá, ovsík vyvýšený, hrebienka obyčajná, psiarka lúčna, psinček obyčajný, reznačka laločnatá, trojštet žltkastý.

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Spôsob aplikácie: postrek
Dávka vody: 400-600 l vody/ha
Max. počet aplikácií v plodine: 1× za rok

Ozimné obilniny - PENDICOL 33 EC aplikujte do 2 dní po zasiatí na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. PENDICOL 33 EC môžete tiež aplikovať post-emergentne po vzídení ozimných obilnín - BBCH 13-21, tj. 3. list až 1. odnož, kedy sa metlička obyčajná nachádza maximálne v rastovej fáze 1-2 listov. Dobrú účinnosť pri predpokladanom výskyte psiarky roľnej, lipkavca obyčajného a parumančeka nevoňavého možno dosiahnuť použitím PENDICOL 33 EC pre-emergentne v dávke 5 l/ha.

Hrach, fazuľa, mrkva a petržlen - PENDICOL 33 EC používajte pre-emergentne do 2-3 dní po zasiatí na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. Potrebné je dbať pri aplikácii na rovnomerné pokrytie povrchu pôdy postrekovou kvapalinou..

Slnečnica a v sója - aplikujte preemergentne t.j. do 3-5 dní po sejbe, najvhodnejšie je použiť PENDICOL 33 EC, najmä za suchších podmienok, pred siatím s následným plytkým zapracovaním do pôdy.

Výsevy póru a cibule - PENDICOL 33 EC aplikuje po zasiatí až do doby tesne pred vzídením. Jedným z predpokladov dobrej účinnosti je dobre pripravená pôda bez hrúd a dostatočná pôdna vlhkosť. Závlaha do 7-10 dní po výseve a aplikácii PENDICOL 33 EC je v prospech herbicídneho účinku. Nepoužívajte v cibuli siatej na jeseň.

Výsadba cibule a cesnaku - aplikujte po výsadbe pred vzídením. PENDICOL 33 EC je možné použiť i post-emergentne t.j. po vzídení cibule a cesnaku, ktoré musia mať vytvorené minimálne 2,5-3 listy; jednoročné dvojklíčnolistové buriny musia byť v skorej vývojovej fáze, najlepšie v klíčnych listoch (BBCH 10). Herbicídna účinnosť prípravku pri aplikácii v pokročilejšej rastovej fáze výrazne klesá. Dávkovanie PENDICOL 33 EC je nutné voliť podľa druhu pôdy a obsahu organickej hmoty. Aplikáciu PENDICOL 33 EC neodporúčame na ľahkých piesočnatým pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty.

Výsadba jahôd - môžete PENDICOL 33 EC použiť preemergentne alebo skoro postemergentne (vzhľadom k burinám) v nových výsadbách jahôd aj v starších porastoch. Jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pri postemergentnom použití PENDICOL 33 EC, nemajú mať viac ako 2 pravé listy a trávy nie viac ako 1 až 1,5 listu. PENDICOL 33 EC v novovysadených porastoch jahôd aplikujte na jeseň alebo skoro na jar ihneď po výsadbe a pred vzídením burín. Ak poplazy v dôsledku stresových podmienok (sucho v dobe výsadby) zakoreňujú pomaly, tak je nutné aplikáciu PENDICOL 33 EC odložiť až do doby dostatočného zakorenenia rastlín a vymiznutia stresových príznakov. Aplikácia v dobe, keď poplazy začínajú rásť, môže redukovať počiatočný rast nových listov. Toto oneskorenie je však rýchle dobehnuté. PENDICOL 33 EC v starších porastoch jahôd aplikujte od jesene do skorej jari t.j. v dobe dormancie porastu. PENDICOL 33 EC aplikovaný na začiatku kvitnutia môže negatívne ovplyvniť úrodu, najmä vtedy, ak po ošetrení nastanú pre rast nepriaznivé podmienky.

Vżsadba rajčiakov a zeleru - aplikujte 2-3 dni pred vżsadbou. Plytké zapracovanie do pōdy je vhodné pri aplikįcii za suchšķch podmienok. Neaplikujte do zeleru, kde sa predpokladá konzumácia vňate!

Výsadby kapustovej zeleniny - PENDICOL 33 EC aplikujte 2-3 dni pred výsadbou bez zapracovania alebo v období veľkého sucha s plytkým zapracovaním do pôdy.

Výsadba tabaku - aplikujte 2 dni pred výsadbou bez zapracovania alebo s plytkým zapracovaním do pôdy.
PENDICOL 33 EC môže byť tiež použitý na ničenie zálistkov tabaku, mladé úžľabné pupene (zálistky) ničí bez toho, aby poškodzoval staršie listové pletivá. Prvú aplikáciu na rastlinách s plno vyvinutými listami urobte po objavení prvých kvetov. Druhú aplikáciu urobte len na rastlinách s veľmi bujným rastom, skôr než dĺžka úžľabných zálistkov prekročí 1 cm.

Semenné porasty tráv - aplikujte výhradne post-emergentne od štádia štyroch listov (BBCH 14), najlepšie na dobre vyvinuté trávy. Dvojklíčnolistové buriny v štádiu max. 2 listov (BBCH 12) a jednoročné trávy max. 1 list (BBCH 11). Aplikácia v septembri sa najlepšie osvedčuje pre zaistenie dobrej účinnosti na metličku obyčajnú a lipnicu ročnú.

Lupina žltá a lupina biela - aplikuje pre-emergentne do 3 dní po zasiatí.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY
Prípravok aplikovaný v súlade s touto etiketou nepôsobí fytotoxicky. Pokiaľ sa bezprostredne po pre-emergentnej aplikácii vyskytnú vysoké zrážky a zároveň klesnú teploty, (obdobie vlhka a chladu) tak môže dôjsť (najmä na veľmi priepustných a humus chudobných pôdach) k inhibícii rastu alebo poškodeniu plodín. Fytotoxicita u slnečnice môže prejaviť na koreňových krčkoch a neskôr (pri výške rastlín cca 20-30 cm) aj vylamovaním stoniek.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE
PENDICOL 33 EC obsahuje účinnú látku pendimethalin patriacu do skupiny K1 podľa HRAC a do chemickej skupiny dinitroanilínov, ktorá inhibuje delenie buniek. Nebola zaznamenaná rezistencia na účinné látky u cieľových citlivých burín; proti vzniku rezistencie vykonávajte najmä nasledujúce opatrenia:
a) dodržiavajte zásady striedania plodín,
b) aplikujte autorizované dávky prípravku,
c) dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,
d) ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom.

VPLYV NA ÚRODU
Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu, ak sa aplikuje v súlade s odporúčaniami uvedenými na etikete a podľa správnej poľnohospodárskej praxe.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY
Vplyv na následné plodiny sa neočakáva, pretože aktívny pendimethalin je degradovaný v časovom rámci bežného striedanie poľnohospodárskych plodín. V prípade, že plodina musí byť zaoraná po zime alebo na jar, pre opätovný výsev možno odporučiť jarné obilniny. Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY
Pre aplikáciu do kukurice, hrachu, fazule, rajčiaka, lupiny, jahôd, sóje, mrkvy, petržlenu, zeleru, cibule, cesnaku, póru a ozimných obilnín: za účelom ochrany vodných organizmov neaplikujte na svahovitých pozemkoch (≥ 3° svahovitosti), ktorých okraje sú vzdialené od povrchových vôd <10 m. Pre aplikáciu do slnečnice a tabaku:
Za účelom ochrany vodných organizmov neaplikujte na svahovitých pozemkoch (≥ 3° svahovitosti), ktorých okraje sú vzdialené od povrchových vôd <20 m.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV
Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely !

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA
Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledujúceho postupu:
1. po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača)
2. vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom)
3. opakujte postup podľa návodu „2“ ešte raz.
Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových recipientov vôd!

View File Etiketa Veľkosť (310.57 KB)
View File Karta bezpečnostných údajov Veľkosť (310.57 KB)

Prípravok určený pre profesionálnych užívateľov.

Podobné produkty

CONSENTO  5 L

CONSENTO 5 L

26.70 €
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG  5 kg

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 5 kg

135.00 €
Doprava zdarma
PASCA NA KRTOV

PASCA NA KRTOV

3.00 €
SFERA 535 SC  5 L

SFERA 535 SC 5 L

744.00 €
Doprava zdarma
BISCAYA 240 OD  5 L

BISCAYA 240 OD 5 L

422.90 €
Doprava zdarma
TALENT  1 L

TALENT 1 L

99.00 €
Doprava zdarma
RAXIL STAR  5 L

RAXIL STAR 5 L

555.00 €
Doprava zdarma
Bayer LYNX  5 L

Bayer LYNX 5 L

279.00 €
Doprava zdarma
NURELLE D 5 L

NURELLE D 5 L

220.00 €
Doprava zdarma
ACTARA 25 WG 40 g
Top
CALYPSO 480 SC  1 L

CALYPSO 480 SC 1 L

273.40 €
Doprava zdarma
LIMIT 5 L

LIMIT 5 L

329.90 €
Doprava zdarma