Pre verných zákazníkov - ešte LACNEJŠIE. Viac v sekcii VERNOSTNÉ ZĽAVY.

0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
LAUDIS  OD  5 L
Doprava zdarma

LAUDIS OD 5 L

SKU: 138

Postrekový, postemergentný, selektívny, systémový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na
báze oleja, určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici.

FormaKoncentrát
Účinnosť ambrózia palinolistá, durman obyčajný, hluchavka, horčiaky, horčica, hviezdica prostredná, ježatka kuria, kapsička pastierska, konopnica, lipkavec obyčajný, loboda konáristá, ľuľok čierny, mrlík, peniažtek roľný, pichliač , podslnečník Theophrastov, proso, stavikrv vtáčí, voškovník obyčajný, výmrv repky, výmrv slnečnice,
Použitie kukurica,
Účinná látka popisTembotrione 44 g/l
VýrobcaBayer CropScience

Dostupnosť: Skladom

Bez DPH: 240,85 € S DPH: 289,00 €

Merná jednotka: ks

Balenie: 5 l

Laudis® OD

Účinná látka

tembotrione 44 g/l

Safener

isoxadifen-ethyl 22 g/l

Postrekový, postemergentný, selektívny, sys-témový herbicíd vo forme olejovej disperzie pre riedenie vodou určený na ničenie dvojklíčnolistových a jednoročných jednoklíčnolistových burín v kukurici a maku.

Balenie

HDPE/PA kanister 5 l

Pôsobenie prípravku

Tembotrione, systémová účinná látka prípravku Laudis® OD inhibuje aktivitu enzýmu hydroxyphe-nyl-pyruvate-deoxygenazy (HPPD). Tým je narušená tvorba karotenoidov, ktoré majú ochrannú funkciu chlorofylu. Citlivé rastliny viditeľne blednú a účinok sa prejaví už počas 3 - 5 dní po aplikácii. Následne buriny postupne zosychajú.

Účinná látka tohto prípravku je prijímaná listami rastlín a v rastlinných pletivách distribuovaná prevažne akropetálne a čiastočne aj bázipetálne. Isoxadifen-ethyl, antidót, urýchľuje rozklad účin-nej látky tembotrione v kukurici a tým zvyšuje selektivitu prípravku. Laudis® OD nemá pôdnu reziduálnu účinnosť.

Návod na použitie

Plodiny Buriny

Dážď 1 hodinu po aplikácii neznižuje účinok prípravku.

Spektrum účinnosti

Prípravok Laudis® OD spoľahlivo účinkuje proti celému radu dvojklíčnolistových a jednoročných jednoklíčnolistových burín v kukurici.
Citlivé buriny: láskavce, horčiaky, stavikrv vtáči, mrlíky, pichliač roľný, voškovníky, podslnečník Theofrastov, loboda konáristá, ambrózia palinolistá, ibištek trojdielny, bažanka ročná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, ľuľok čierny, lipkavec, konopnica napuchnutá, výmrv slnečnice, hluchavky, horčica roľná, reďkev ohnicová, durman obyčajný, hviezdica prostredná, výmrv repky, štiavec kučeravý, ježatka kuria, proso siate, mo-hár zelený.

Stredne citlivé buriny: parumančeky, pohánkovec ovijavý, fialka roľná a ovos hluchý. Odolné buriny: zemedym lekársky, pakost, mäta roľná, veroniky a pýr plazivý.

Odporúčania pre aplikáciu

Laudis® OD je potrebné použiť postemergentne, optimálne v rastovej fáze kukurice 4 - 6 listov. Aplikácia je možná aj neskôr, keď má kukurica 8 listov. Buriny by mali byť už čo najviac vzídené. Dvojklíčnolistové druhy sú najspoľahlivejšie ničené v rastových fázach do 8 pravých listov

 


Dávka na ha Poznámka

kukurica
dvojklíčnolistové a jednoročné
2,2 l
aplikácia od 4.
kukurica cukrová
jednoklíčnolistové buriny

do 8. listu kukurice
Menej významné použitie


Plodiny
Buriny
Dávka na ha
Poznámka
mak
dvojklíčnolistové a jednoročné
2,2 l
aplikácia od 6.

jednoklíčnolistové buriny

do 8. listu maku a jednoklíčnolistové druhy do vytvorenia 1 - 2 od-noží. Pri neskoršej aplikácii môžu byť buriny pre-rastené a účinnosť môže byť nižšia. Najlepšia účinnosť sa dosiahne pri aplikácii na mladé, aktívne rastúce buriny za priaznivých podmienok pre rast a vývoj rastlín.

Najvhodnejší termín na ničenie pichliača roľné-ho je od fázy prízemnej ružice až do výšky 15 - 20 cm. Odporúčaná dávka prípravku pri sólo aplikácii je 2,2 l/ha. Dávka vody by mala byť použitá v rozmedzí 200 - 400 l/ha.

Pri aplikácii prípravku na ničenie burín v osivo-vej a lahôdkovej kukurici je pred jeho použitím nutná konzultácia s držiteľmi línií a hybridov. Laudis® OD neodporúčame aplikovať na porast poškodený škodcami alebo oslabený poveter-nostnými podmienkami (napr. mráz, krúpy, obdobie chladu) a podmáčaním.

Laudis® OD nepoužívajte v kukurici s podsevom. Na prípravok Laudis® OD sú citlivé bežne pestované plodiny, najmä repka, repa cukrová, zemiaky, strukoviny, zelenina, obilniny a trávne porasty. Pri aplikácii je potrebné zabrániť ich zasiahnutiu a úletom postrekovej kvapaliny. Postrekovač po aplikácii riadne vyčistite.

V rámci menej významného použitia pestova-teľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu!

Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

 Príprava postrekovej kvapaliny

Pred odmeraním množstva prípravku tento najprv dôkladne pretrepte. Prípravok násled-ne nalejte počas stáleho miešania do postreko-vača naplneného do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pri použití postrekovača s primiešavacím zariadením sa odmerané množ-stvo prípravku pomaly naleje počas stáleho miešania do nádoby primiešavacieho zariadenia, po dôkladnom rozmiešaní sa vpraví do nádrže postrekovača naplnenej vodou.

Následné plodiny

V bežnom osevnom postupe je možné po aplikácii prípravku Laudis® OD ako následné plodiny vysievať bez obmedzenia ozimné obilniny a v nasledujúcom vegetačnom období jarné plodiny bez obmedzenia. Po veľmi suchej jari a lete (pri zrážkach nižších ako 150 mm od aplikácie prípravku) odporúčame dodržať odstup po aplikácii pre sejbu obilnín 4 mesiace, cukrovú repu a zemiaky 10 mesiacov.

Náhradné plodiny

Týždeň po predchádzajúcej aplikácii je možné ako náhradnú plodinu opäť vysiať kukuricu.

Riziko vyplývajúce z použitia tohto prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné (Vč 3). Jeho použitie nie je možné vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných a povrchových vôd.

 

View File Karta bezpečnostných údajov Veľkosť (181.85 KB)

Prípravok určený pre profesionálnych užívateľov.

Podobné produkty

CONSENTO  5 L

CONSENTO 5 L

26.70 €
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG  5 kg

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 5 kg

135.00 €
Doprava zdarma
PASCA NA KRTOV

PASCA NA KRTOV

3.00 €
SFERA 535 SC  5 L

SFERA 535 SC 5 L

744.00 €
Doprava zdarma
BISCAYA 240 OD  5 L

BISCAYA 240 OD 5 L

422.90 €
Doprava zdarma
TALENT  1 L

TALENT 1 L

99.00 €
Doprava zdarma
RAXIL STAR  5 L

RAXIL STAR 5 L

555.00 €
Doprava zdarma
Bayer LYNX  5 L

Bayer LYNX 5 L

279.00 €
Doprava zdarma
NURELLE D 5 L

NURELLE D 5 L

220.00 €
Doprava zdarma
ACTARA 25 WG 40 g
Top
CALYPSO 480 SC  1 L

CALYPSO 480 SC 1 L

273.40 €
Doprava zdarma
LIMIT 5 L

LIMIT 5 L

329.90 €
Doprava zdarma