Pre verných zákazníkov - ešte LACNEJŠIE. Viac v sekcii VERNOSTNÉ ZĽAVY.

0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
FLOWBRIX

Viac pohľadov

Doprava zdarma*Only for:
FLOWBRIX-5 l - 169,00 €

FLOWBRIX

SKU: flowbrix

Postrekový kontaktný fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC)
na ošetrenie viniča, jadrovín, zemiaku, slivky, marhule a tekvicovitej zeleniny proti hubovým chorobám.

FormaKoncentrát
Účinnosť biela škvrnitosť, hrdze, peronospóra viniča, pleseň sivá, pleseň uhorková, pleseň zemiaková,
Použitie jadroviny, jahoda, marhuľa, slivka, tekvicová zelenina, vinič, zemiak,
Účinná látka popis670 g/l oxychlorid meďnatý, t.j. 380 g Cu/l elementárnej medi

Dostupnosť:
FLOWBRIX-1 l - Skladom
FLOWBRIX-5 l - Skladom

Bez DPH: 30,00 € S DPH: 36,00 €

Merná jednotka: ks

* Povinné pole

Bez DPH: 30,00 € S DPH: 36,00 €

Výhody použitia:
• kontaktný prípravok s preventívnym účinkom
• originálna, jemná formulácia umožňuje aplikácie viac krát za sezónu v závislosti od rastovej fázy viniča a infekčného tlaku
• nezanecháva rezíduá
• nemá žiadne nežiaduce efekty pri výrobe vína
• vhodný do environmentálnych systémov pestovania podporovaných štátom (integrovaná ochrana a ekologické poľnohospodárstvo)

Flowbrix je povolený v Ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Pôsobenie prípravku:
Flowbrix je listový fungicíd s ochranným účinkom. Pôsobí kontaktne proti hubovým a baktériovým chorobám. Prípravok Flowbrix tvorí na povrchoch ošetrovaných rastlín jemný film, ktorý je absorbovaný hýfami a spórami huby. Prípravok narúša enzymatický systém patogénnych organizmov. Flowbrix má vedľajšiu účinnosť aj na iné choroby viniča: na červenú spálu viniča, čiernu škvrnitosť a čiernu hnilobu viniča.

Termín aplikácie:
Vinič:
Flowbrix proti peronospóre viniča používajte preventívne. Na začiatku vegetácie (do BBCH 61) odporúčame znížiť aplikačnú dávku prípravku na 1,25 l/ha a dávku postrekovej kvapaliny na 300 - 500 l/ha (minimálna účinná dávka 450 g Cu/ha). Zabezpečíte si tak možnosť viacnásobného použitia prípravku, pričom dodržíte predpísanú koncentráciu roztoku (cca 0,25 %). Od rastovej fázy BBCH 61, kedy je už vyvinutá plná listová plocha, odporúčame použiť aplikačnú dávku 2,5 l/ha a dávku vody 800 - 1000 l/ha.
Použitie v integrovanej produkcii viniča:
V Integrovaných systémoch viniča v plnej dávke vinič ošetrite až 2 x (maximálna povolená dávka Cu na hektár je 2 kg počas sezóny). Flowbrix je vhodný do antirezistentných programov.
Zemiak proti plesni zemiakovej, tekvicovitá zelenina s jedlou šupkou proti plesni uhorkovej Prípravok aplikujte preventívne od rastovej fázy 5 listov, do rastovej fázy kedy sú bobule v 1. plodenstve okrové alebo hnedasté (BBCH 15 – 85).Dávka vody: 300 – 600 l/ha. Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 4x. Interval medzi aplikáciami: 7 – 14 dní.
Jadroviny, marhuľa proti nekróze kôry prípravok aplikujte od rastovej fázy pučania pupeňov, do rastovej fázy kedy je 50 % listov arbenýchalebo opadaných (BBCH 53 – 95). Dávka vody: 500 – 1000 l/ha. Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 3x. Interval medzi aplikáciami: 10 – 14 dní.

Slivka prípravok aplikujte od rastovej fázy pučania pupeňov, do rastovej fázy kedy je 50 % listov sfarbených alebo opadaných (BBCH 53 – 95). Dávka vody: 800 – 1000 l/ha. Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2x. Interval medzi aplikáciami: 10 – 14 dní.

Menej významné použitie prípravku povolené podľa § 18 zákona 405/2011 Z.z. v platnom znení:
Špargľu proti hrdzi špargle (Puccinia asparagi) ošetrujte po zbere úrody, najneskôr do konca októbra. Špargľu ošetrujte v 10 dňových intervaloch. Odporúčaná dávka vody 300-500 l/ha. Max. počet aplikácií: 3x za sezónu.
Jahody proti plesni sivej (Botrytis cinerea), bielej škvrnitosti listov (Mycosphaerella fragariae) ošetrujte v 7 dňových intervaloch v období marec-apríl, september najneskôr však do októbra. Odporúčaná dávka vody 200-600 l/ha. Max. počet aplikácií: 3x za sezónu. Neaplikujte na jahody v čase kvetu!

Použitie v ekologickom poľnohospodárstve – registrácia UKSUP-u:

Vysoká účinnosť, aj pri použití malého množstva prípravku, je daná vysokým podielom mimoriadne jemných častíc s vysokoefektívnymi zmáčadlami a inými súčasťami unikátnej tekutej formulácie Flowbrix.

Výrobca deklaruje ďalšie možnosti použitia prípravku Flowbrix (* zatiaľ na Slovensku neregistrované).

Ovocné dreviny: Venturia inaequalis, V. pirina, Erwinia amylowora, Phytopthora cactorum, Xanthomonas campestris var. pruni. Zelenina:Phythopthora spp., Alternaria spp., Septoria spp., Cladosporium spp., Pseudomonas spp., Clavibacter spp., Xanthomonas spp. Cukrová repa: Cercospora beticola, Peronospora schachti. Slnečnica.: Peronospora helianthii, Alternaria spp. Okrasné a lesné dreviny: Phythopthora spp., Alternaria spp., Antracnosa, Septoria spp., a iné.

ODPORÚČANIE PRE APLIKÁCIUDávka vody:400 - 1 200 l/ha

Plodina Škodlivý organizmus Aplikačná dávka/ha OD Poznámka
vinič perenospóra viniča 1,25 - 3,0 l 21 dní preventívne
zemiak pleseň zemiaková 2,5 l 14 dní preventívke
slivka deformácia plodov 2,0 -4,0 l (0,4%) AT
marhuľa nekrózy kôry 1,75 - 3,5 l (0,35%) AT
jadroviny nekrózy kôry 1,75 - 3,5 l (0,35%) AT
tekvicovitá zelenina pleseň uhorková 2,6 l 3 dni s jedlou šupkov, preventívne

Menej významné použitie prípravku povolené podl'a $ 18 zákona 405/2011 Z.z. v platnom zneni:

Plodina Škodlivý organizmus Aplikačná
dávka/ha OD Poznámka
jahoda plesef, sivá, biela škvmitosf listov 2,5 l 2,5 | aplikdcia max.3x
špargl'a hrdza špargle 2,5 l - aplikdcia max.3x

View File Etiketa Veľkosť (173.98 KB)
View File Karta bezpečnostných údajov Veľkosť (330.41 KB)
View File Prospekt Veľkosť (1.49 MB)

Prípravok určený pre profesionálnych užívateľov.

Podobné produkty

DITHANE DG NEOTEC  10 kg

DITHANE DG NEOTEC 10 kg

185.50 €
Doprava zdarma
TALENT  1 L

TALENT 1 L

99.00 €
Doprava zdarma
PROSARO 250 EC  5 L

PROSARO 250 EC 5 L

469.00 €
Doprava zdarma
SFERA 535 SC  5 L

SFERA 535 SC 5 L

744.00 €
Doprava zdarma
FALCON 460 EC  5 L

FALCON 460 EC 5 L

336.00 €
Doprava zdarma
HUTTON 5 L

HUTTON 5 L

355.00 €
Doprava zdarma
ATLAS 1 L

ATLAS 1 L

185.00 €
Doprava zdarma
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG  5 kg

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 5 kg

135.00 €
Doprava zdarma
HORIZON 250 EW  5 L

HORIZON 250 EW 5 L

295.00 €
Doprava zdarma
BAYER Cassiopee 79 wg 6 kg

BAYER Cassiopee 79 wg 6 kg

189.00 €
Doprava zdarma
Bayer LYNX  5 L

Bayer LYNX 5 L

259.00 €
Doprava zdarma