Pre verných zákazníkov - ešte LACNEJŠIE. Viac v sekcii VERNOSTNÉ ZĽAVY.

0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
DELARO 5 L

Viac pohľadov

Doprava zdarma

DELARO 5 L

SKU: 1717

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (EC) pre riedenie vodou určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám.

FormaKoncentrát
Účinnosť fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdze, múčnatka, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, septorióza,
Použitie jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž, tritikale,
Účinná látka popis

Prothioconazole 175 g/l
(16 % hm)
Trifloxystrobin 150 g/l
(13,7 % hm)

VýrobcaBayer CropScience
423,00 €

Merná jednotka: ks

Balenie: 5 l

Dostupnosť: Do 3 dní

Delaro®

Účinné látky

prothioconazole 175 g/l

trifloxystrobin 150 g/l

Postrekový fungicídny prípravok so systémo-vým a translaminárnym účinkom vo forme suspenzného koncentrátu určený k ochrane pšenice, jačmeňa, raže a tritikale proti hubovým chorobám.

 

Pôsobenie prípravku

Delaro® je kombinovaný fungicídny prípravok obsahujúci účinné látky prothioconazole zo skupiny triazolinthionov a trifloxystrobin zo skupiny strobilurínov. Jedná sa o kombináciu dvoch mimoriadne účinných látok, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a zabezpečujú tak výbornú účinnosť prípravku proti širokému spektru chorôb. Prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov, kde inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 methylén dihydrolanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobením chýbajú hubovému pa-togénu záverečné produkty biosyntézy sterolov potrebné k výstavbe bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Má protektívny, kuratívny i eradikatívny účinok. Po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív ošetrovaných rastlín a je akropetálne pozvoľna transportovaný vnútri časti rastlín. Preniká i do tých častí rastlín, ktoré neboli postrekom priamo zasiahnuté. Má dobrú odolnosť proti zmyvu prí-padnými dažďovými zrážkami po aplikácii. Trifloxystrobin pôsobí ako inhibítor respirácie, t.j. bráni prenosu elektrónov v mitochondriách buniek hubových patogénov. Účinkuje nielen v začiatočných fázach infekcie (klíčenie spór, rast klíčnych vlákien spór a penetrácia do listu), ale taktiež účinne inhibuje aj rast mycélia. Vy-značuje sa tzv. mezostémovým účinkom založe-nom v ukladaní účinnej látky do voskovej vrstvič-ky a následnou redistribúciou i na časti rastlín, ktoré neboli postrekovou dávkou priamo zasiahnuté.

 
Odporúčanie pre aplikáciu

Delaro® je možné použiť proti chorobám praktic-ky v celom aplikačnom období od chorôb päty stebiel, cez listové choroby až po klasové choro-by. Ako predstaviteľ tzv. strobilurínových fungicí-dov pôsobí tiež fyziologicky a jeho použitie za-bezpečuje tzv. „zelený efekt“, ktorý zvyšuje vý-kon fotosyntézy a ukladanie asimilátov v zrne, predlžuje vegetačné obdobie a pozitívne pôsobí na výnos. Delaro® výborne pôsobí aj proti tzv. fy-ziologickým škvrnám a ramulárii. Vyššiu regis-trovanú dávku je vhodné použiť pri silnom in-fekčnom tlaku chorôb. Pre plné využitie mimo-riadnych vlastností prípravku je vhodné jeho preventívne a skoré kuratívne použitie.

Použitie proti listovým chorobám

V pšenici, raž a tritikale sa aplikácia vykonáva preventívne alebo čo najskôr po zistení začiatočných príznakov chorôb, spravidla vo fáze BBCH 39. Odporúčaná dávka je 0,75 l/ha. Zvlášť vhodné je použitie Delara v jačmeni, kde dochádza k nástupu chorôb skôr. Ošetrenie proti listovým a klasovým chorobám sa prevádza preventívne alebo čo najskôr po zistení začiatočných prízna-kov choroby. Výbornú účinnosť dosahuje najmä proti hnedej a rhynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa. Odporúčaná dávka je 0,75 l/ha. Delaro® vykazuje veľmi dobrú účinnosť tiež proti fuzariózam klasov. Aplikácia sa prevádza v dávke 1 l/ha od začiatku do konca kvitnutia.

Technika aplikácie a príprava postrekovej dávky

Prípravok sa aplikuje iba pozemne. Delaro® odporúčame aplikovať samostatne. V prípade použitia akejkoľvek kombinácie vopred odskúšajte vzájomnú miešateľnosť jednotlivých zložiek. Ošetrenie sa nesmie vykonávať pri teplotách nad 25 °C a za veľmi intenzívneho slnečného žiarenia. Odporúčaná dávka vody je 200-400 l/ha. Vyššie množstvo vody je odporúčané v hustejších porastoch alebo pri vysokom infekčnom tla-ku/riziku chorôb k zabezpečeniu kvalitnej penetrácie prípravku na nižšie postavené listy a bázy stebiel. Odmeraná dávka prípravku sa vleje do nádrže postrekovača dopredu naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania sa doplní na stanovený objem. Pripravenú postrekovú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať.

Delaro® je možné kombinovať s regulátormi rastu Spatial® Plus, Cerone® 480 a insekticídom Decis® EW 50.

Odstup zrážok od aplikácie

Zrážky 1 hodinu po aplikácii spravidla výrazne neznižujú účinnosť fungicídu, pokiaľ postreková kvapalina zaschne na listoch rastlín.

 

vok má vplyv na predĺženie vegetačného obdobia ošetrovaných porastov („green efekt“) a tým aj pozitívny vplyv na ukladanie asimilátov v zrne.

View File Podrobné informácie o produkte Veľkosť (35.15 KB)
View File Etiketa Veľkosť (653.74 KB)
View File Karta bezpečnostných údajov Veľkosť (349.94 KB)

Prípravok určený pre profesionálnych užívateľov.

Podobné produkty

CONSENTO  5 L

CONSENTO 5 L

169.00 €
Doprava zdarma
TALENT  1 L

TALENT 1 L

109.00 €
Doprava zdarma
AMISTAR XTRA  5 L

AMISTAR XTRA 5 L

383.60 €
Doprava zdarma
PROSARO 250 EC  5 L

PROSARO 250 EC 5 L

369.00 €
Doprava zdarma
SFERA 535 SC  5 L

SFERA 535 SC 5 L

744.00 €
Doprava zdarma
FALCON 460 EC  5 L

FALCON 460 EC 5 L

336.00 €
Doprava zdarma
HUTTON 5 L

HUTTON 5 L

359.00 €
Doprava zdarma
ATLAS 1 L

ATLAS 1 L

178.00 €
Doprava zdarma
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG  5 kg

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 5 kg

155.90 €
Doprava zdarma
HORIZON 250 EW  5 L

HORIZON 250 EW 5 L

240.00 €
Doprava zdarma
TOPSIN 500 SC  5 L

TOPSIN 500 SC 5 L

99.00 €
Doprava zdarma
DITHANE DG NEOTEC  10 kg

DITHANE DG NEOTEC 10 kg

179.00 €
Doprava zdarma