Pre verných zákazníkov - ešte LACNEJŠIE. Viac v sekcii VERNOSTNÉ ZĽAVY.

0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
DELARO 5 L

Viac pohľadov

Doprava zdarma

DELARO 5 L

SKU: 1717

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (EC) pre riedenie vodou určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám.

FormaKoncentrát
Účinnosť fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdze, múčnatka, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, septorióza,
Použitie jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž, tritikale,
Účinná látka popis

Prothioconazole 175 g/l
(16 % hm)
Trifloxystrobin 150 g/l
(13,7 % hm)

VýrobcaBayer CropScience

Dostupnosť: Skladom do 3-5 dní

Bez DPH: 374,15 € S DPH: 449,00 €

Merná jednotka: ks

Balenie: 5 l

Postrekový fungicídny prípravok so systémo-vým a translaminárnym účinkom vo forme suspenzného koncentrátu určený k ochrane pšenice, jačmeňa, raže a tritikale proti hubovým chorobám.

 

Pôsobenie prípravku

DELARO je fungicídny prípravok obsahujúci účinnú látku prothioconazole zo skupiny triazolinthionov a trifloxystrobin zo skupiny strobilurínov. Prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov, kde inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 methylén dihydrolanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov potrebné k výstavbe bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Má preventívny, kuratívny a tiež eradikatívny účinok. Po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív ošetrovaných rastlín a je akropetálne pozvoľnejšie transportovaný vo vnútorných častiach rastlín. Preniká aj do tých častí rastlín, ktoré neboli postrekom priamo zasiahnuté. Má dobrú odolnosť proti zmývaniu dažďovými zrážkami po aplikácii.

Trifloxystrobin pôsobí ako inhibítor respirácie, t.j. bráni prenosu elektrónov v mitochondriách buniek hubových patogénov. Účinkuje v začiatočných fázach infekcie (klíčenie spór, rast spór a penetrácia do listov), ale rovnako účinne inhibuje aj rast mycélia. Vyznačuje sa tzv. mezostemickým účinkom, spočívajúcom v ukladaní účinnej látky do voskovej vrstvičky a následnou redistribúciou aj do častí rastlín, ktoré neboli postrekovou kvapalinou priamo zasiahnuté. Prípravok má vplyv na predĺženie vegetačného obdobia ošetrovaných porastov („green efekt“) a tým aj pozitívny vplyv na ukladanie asimilátov v zrne.

 

Odporúčanie pre aplikáciu

Delaro je možné použiť proti chorobám praktic-ky v celom aplikačnom období od chorôb päty stebiel, cez listové choroby až po klasové choro-by. Ako predstaviteľ tzv. strobilurínových fungicí-dov pôsobí tiež fyziologicky a jeho použitie za-bezpečuje tzv. „zelený efekt“, ktorý zvyšuje vý-kon fotosyntézy a ukladanie asimilátov v zrne, predlžuje vegetačné obdobie a pozitívne pôsobí na výnos. Delaro® výborne pôsobí aj proti tzv. fy-ziologickým škvrnám a ramulárii. Vyššiu regis-trovanú dávku je vhodné použiť pri silnom in-fekčnom tlaku chorôb. Pre plné využitie mimo-riadnych vlastností prípravku je vhodné jeho preventívne a skoré kuratívne použitie.

Použitie proti listovým chorobám

V pšenici, raž a tritikale sa aplikácia vykonáva preventívne alebo čo najskôr po zistení začiatočných príznakov chorôb, spravidla vo fáze BBCH 39. Odporúčaná dávka je 0,75 l/ha. Zvlášť vhodné je použitie Delara v jačmeni, kde dochádza k nástupu chorôb skôr. Ošetrenie proti listovým a klasovým chorobám sa prevádza preventívne alebo čo najskôr po zistení začiatočných prízna-kov choroby. Výbornú účinnosť dosahuje najmä proti hnedej a rhynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa. Odporúčaná dávka je 0,75 l/ha. Delaro® vykazuje veľmi dobrú účinnosť tiež proti fuzariózam klasov. Aplikácia sa prevádza v dávke 1 l/ha od začiatku do konca kvitnutia.

Technika aplikácie a príprava postrekovej dávky

Prípravok sa aplikuje iba pozemne. Delaro® odporúčame aplikovať samostatne. V prípade použitia akejkoľvek kombinácie vopred odskúšajte vzájomnú miešateľnosť jednotlivých zložiek. Ošetrenie sa nesmie vykonávať pri teplotách nad 25 °C a za veľmi intenzívneho slnečného žiarenia. Odporúčaná dávka vody je 200-400 l/ha. Vyššie množstvo vody je odporúčané v hustejších porastoch alebo pri vysokom infekčnom tla-ku/riziku chorôb k zabezpečeniu kvalitnej penetrácie prípravku na nižšie postavené listy a bázy stebiel. Odmeraná dávka prípravku sa vleje do nádrže postrekovača dopredu naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania sa doplní na stanovený objem. Pripravenú postrekovú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať.

Delaro je možné kombinovať s regulátormi rastu Spatial® Plus, Cerone® 480 a insekticídom Decis® EW 50.

Odstup zrážok od aplikácie

Zrážky 1 hodinu po aplikácii spravidla výrazne neznižujú účinnosť fungicídu, pokiaľ postreková kvapalina zaschne na listoch rastlín.

 

 

Návod na použitie: 

PlodinaÚčel použitiaDávka/ haOchranná doba
pšenica ozimná, pšenica jarná,
pšenica tvrdá,
raž ozimná, tritikale
septorióza pšenice,
septorióza plevová
0,7 – 1,0 l35 dní
pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdásteblolam,
múčnatka trávová,
hrdza pšeničná,
hrdza plevová,
fuzariózy
1,0 l35 dní
jačmeň ozimný,
jačmeň jarný
steblolam,
múčnatka trávová,
hrdza jačmenná,
hrdza plevová,
hnedá škvrnitosť jačmeňa,
rynchospóriová škvrnitosť
0,75 l35 dní
raž ozimnásteblolam,
múčnatka trávová,
hrdza jačmenná,
rynchospóriová škvrnitosť
1,0 l35 dní
tritikalesteblolam,
múčnatka trávová,
hrdza pšeničná,
hrdza plevová,
1,0 l35 dní

POKYNY PRE APLIKÁCIU:

Pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale, jačmeň ozimný, jačmeň jarný
Maximálna jednorázová dávka:
Pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale: 1 l/ha.
Jačmeň jarný, jačmeň ozimný: 0,75 l/ha.
Maximálna celková dávka/ha počas vegetácie:
Pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale: 2 l/ha.
Jačmeň jarný, jačmeň ozimný: 1,5 l/ha.
Najneskorší termín aplikácie:
Pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale: do konca kvitnutia (BBCH 69), ochranná doba 35 dní.
Jačmeň jarný, jačmeň ozimný: do začiatku kvitnutia (BBCH 61), ochranná doba 35 dní.
Maximálny počet aplikácií: 2x za vegetáciu.
Množstvo vody: 200 - 400 l/ha, podľa typu aplikačného zariadenia a stavu porastu.
Vyššie množstvo vody je odporúčané v hustejších porastoch alebo pri vysokom infekčnom tlaku/riziku chorôb na zaistenie kvalitnej penetrácie prípravku na nižšie postavené listy a bázy stebiel. Použitie redukovaných dávok vody sťažuje kvalitu pokrytia porastu a môže znižovať účinnosť proti chorobám.
Odporúčaný aplikačný tlak: 2-3 bary (0,2-0,3 MPa; 200-300 KPa).
Neaplikujte letecky, len pozemne schválenými postrekovačmi!
Neošetrujte pri teplotách nad 25 °C a pri intenzívnom slnečnom žiarení.

Steblolam:

Termín aplikácie: aplikujte na jar pri prvých príznakoch choroby v čase, keď sú odnože vzpriamené (BBCH 30), až do fázy 2. kolienka (BBCH 32).
Septorióza pšenice, septorióza plevová:
Termín aplikácie: aplikujte preventívne, najneskôr pri objavení počiatočných príznakov choroby. Na ochranu horných listov a klasov prípravok DELARO aplikujte od obdobia vlajkového listu (BBCH 39) až do polovice kvitnutia (BBCH 65). Pokiaľ pretrváva vysoký infekčný tlak chorôb, aplikáciu zopakujte.

Múčnatka trávová:

Termín aplikácie: aplikujte pri prvých príznakoch choroby. V prípade vysokého infekčného tlaku aplikáciu zopakujte.
Hrdza pšeničná, hrdza plevová:
Termín aplikácie: aplikujte pri prvých príznakoch choroby. V prípade vzniku nového napadnutia urobte druhú aplikáciu s odstupom 2-3 týždňov.

Komplex chorôb klasov:

Termín aplikácie: pre výrazné zníženie napadnutia fuzariózami klasov v pšenici aplikujte prípravok po ukončení klasenia (BBCH 59) až do konca kvitnutia (BBCH 69).
Rynchospóriová škvrnitosť:
Termín aplikácie: aplikujte na jar pri prvých príznakoch choroby. Pri silnom napadnutí urobte druhú aplikáciu s odstupom 2-3 týždňov.
Hnedá škvrnitosť jačmeňa:
Termín aplikácie: aplikujte pri prvých príznakoch choroby. Pri silnom napadnutí a pretrvávajúcich priaznivých podmienkach pre šírenie choroby urobte druhú aplikáciu prípravku s odstupom 2-3 týždňov.

View File Podrobné informácie o produkte Veľkosť (35.15 KB)
View File Etiketa Veľkosť (653.74 KB)
View File Karta bezpečnostných údajov Veľkosť (349.94 KB)

Prípravok určený pre profesionálnych užívateľov.

Podobné produkty

CONSENTO  5 L

CONSENTO 5 L

26.70 €
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG  5 kg

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 5 kg

135.00 €
Doprava zdarma
PASCA NA KRTOV

PASCA NA KRTOV

3.00 €
SFERA 535 SC  5 L

SFERA 535 SC 5 L

744.00 €
Doprava zdarma
BISCAYA 240 OD  5 L

BISCAYA 240 OD 5 L

422.90 €
Doprava zdarma
TALENT  1 L

TALENT 1 L

99.00 €
Doprava zdarma
RAXIL STAR  5 L

RAXIL STAR 5 L

555.00 €
Doprava zdarma
Bayer LYNX  5 L

Bayer LYNX 5 L

279.00 €
Doprava zdarma
NURELLE D 5 L

NURELLE D 5 L

220.00 €
Doprava zdarma
ACTARA 25 WG 40 g
Top
CALYPSO 480 SC  1 L

CALYPSO 480 SC 1 L

273.40 €
Doprava zdarma
LIMIT 5 L

LIMIT 5 L

329.90 €
Doprava zdarma