Košík:
Chemické prípravky
Osivá
Náradie
Chemické postreky
Vyhľadávanie
Ponuka
Prihlásenie

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Pozorne si prečítajte nasledovné obchodné podmienky. Potvrdením Vašej elektronickej alebo telefonickej objednávky dávate súhlas s týmito obchodnými podmienkami. O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o.(ďalej len OAS) si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto obchodné podmienky. Odberateľ objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka virtuálneho obchodu OAS.

OAS potvrdí objednávku elektronickou poštou a včas oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii.

OAS zabezpečuje dopravu: malospotrebiteľské balenia doručuje – slovenskou poštou, resp. špecializovanou doručovateľskou službou a riadi sa aj ich platným cenníkom, veľkoobjemové a nadrozmerné tovary riešime po vzájomnej dohode na základe špecifikácie, ktorú odberateľ špecifikuje v objednávke.

Tovar je adekvátne zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

OAS sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku, alebo je tovar poškodený a predávajúci usúdi, že tovar nie je vhodný na ďalšie použitie. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr do 14 dní od oznámenia skutočnosti. Spolu s tovarom je odberateľovi dodaná aj faktúra (daňový doklad) a dodací list. Odberateľ sa potvrdením objednávky zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dojednanú sumu, ktorá je zobrazená na objednávke. Za tovar zodpovedá OAS až po jeho prevzatie odberateľom. Tovar a služby sa považujú za prevzaté odberateľom od doby, kedy OAS odberaťeľovi alebo jeho zástupcovi umožní fyzicky disponovať s tovarom na dodacom mieste. OAS má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné tovar zabezpečiť. V takomto prípade odberateľovi ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým odberateľ súhlasí. OAS nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou službou. Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou službou zodpovedá prepravná služba u ktorej je prepravovaný tovar vždy poistený. Takéto prípady riešime dodaním tovaru po zaplatení škôd prepravnou spoločnosťou.

OAS nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu príp. distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má odberateľ nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty, predávajúci účtuje k týmto cenám DPH ako určuje zákon. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento cenník podľa zmien výrobného programu jednotlivých výrobcov tovaru. OAS si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku najmä s ohľadom na úpravy cien od dodávateľov, na zmenu kurzu meny SKK voči EUR alebo USD, zavedenie alebo úpravy dovoznej prirážky a podobných administratívnych opatrení štátu ovplyvňujúcich výšku predajných cien alebo poskytovaných služieb.

Zrušenie objednávky je zo strany odberateľa možné do jednej hodiny od potvrdenia objednávky. Pri splnení týchto podmienok je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Zrušenie objednávky oznámi odberateľ emailom na oas@oas.sk.sk alebo telefonicky na číslo 0475622398 mobil 00421 911 972 278. V prípade zrušenia objednávky a overení podmienok na zrušenia objednávky zašle OAS odberateľovi peniaze späť na účet resp. ich doručí iným spôsobom, ktorý odberateľ navrhne.
Reklamačný poriadok Reklamovať môžete len tovar zakúpený a zaplatený v internetovom obchode OAS. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Na tovar ponúkaný v našej internetovej predajni sa vzťahuje štandardná záruka výrobcu, minimálne však 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. 

Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracováva osobné údaje zákazníkov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Cena za dopravu tovaru

Uvedené ceny za dopravu sú platné len pre územie Slovenskej republiky. Pre získanie informácií o dodaní tovaru do zahraničia nás prosím kontaktujte.

poštovné (do 50 kg a max 1,5 m obvod): 4,50 € + dph (5,40 € s DPH), pri nákupe nad 49.99 € do 50 KG doprava zdarma.
dobierka 1,00€ + dph (1,20 € s DPH).
Paletový tovar - cenník

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI  so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/ 4124 969, 048/ 4124 969
faxl. č.: 048/ 4124 693
e-mail: bb@soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi