Košík:
Chemické prípravky
Osivá
Náradie
Chemické postreky
Vyhľadávanie
Ponuka
Prihlásenie

Kontakty

Kontakty
Peter Koreň - konateľ
obchodné oddelenie, správca e-shopu
0911 972 278
0903 688 252
oas@oas.sk
 
 

 

 

 

 

Korešpondenčná adresa:
Družstevná 1, 979 01
Rimavská Sobota
SLOVENSKO
Adresa prevádzky:
Družstevná 1, 979 01 
Rimavská Sobota
SLOVENSKO
Fakturačné údaje
O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o.
Cukrovarská 1604/16
Rimavská Sobota 979 01
Slovensko
IČO : 36 730 645
IČ DPH : SK 2022313216
Peňažný ústav: Tatra Banka a.s.
číslo účtu: 2625056804/1100