Košík:
Chemické prípravky
Osivá
Náradie
Chemické postreky
Vyhľadávanie
Ponuka
Prihlásenie

CYTHRIN MAX 0,5 litr. balenie

Zoznam produktov

CYTHRIN MAX 0,5 litr. balenie


46.50 EUR


55.80 EUR


66.00 EUR


Skladom
Nákupný košík
Počet kusov: Do košíkaX
Akcia
Odporúčame
Poštovné zdarma
CYTHRIN MAX 0,5 litr. balenie

P00039

0.5

0.5

1

Insekticídy - postreky proti škodcom

Širokospektrálny postrekový insekticíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) na ochranu obilnín, repky, kukurice, hrachu, fazule, repy, ľanu, kapustovej zeleniny, zemiakov a iných plodín proti živočíšnym škodcom.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

Je insekticídny prípravok zo skupiny syntetických pyretroidov s kontaktným účinkom. Účinná látka cypermethrin vyvoláva opakovanú depolarizáciu nervových membrán, nasledovanú kŕčom a úhynom jedinca.

Nepôsobí systémovo, je neprchavý a vo vode takmer nerozpustný

NÁVOD NA POUŽITIE:


Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, tritikale, ovos, pšenica špaldová

vektory viróz – vošky vošky v klasoch, kohútik pestrý

50 ml

28


kukurica

zunčavka jačmenná, vijačka kukuričná

50 ml

AT


repka ozimná, repka jarná. horčica

skočky, blyskáčik repkový, krytonos šešuľový

50 ml

49


ľan

skočky

50 ml

49


brokolica, karfiol, kel ružičkový, kapusta hlávková

húsenice

50 ml

7


hrach

listárik čiarkovaný, mora gama (húsenice), vošky

50 ml

7

na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno

fazuľa

listárik čiarkovaný, mora gama (húsenice), vošky

50 ml

7

struková, na zrno

lupina

listárik čiarkovaný, mora gama (húsenice), vošky

50 ml

14


hrach, fazuľa

obaľovač hrachový

50 ml

14

na zrno

špargľa

špargľovec obyčajný

50 ml

AT


repa cukrová, repa kŕmna, cvikla

siatica oziminová, húsenice

50 ml

14


okrúhlica, kvaka

skočky, húsenice

50 ml

14


mrkva, zeler, reďkovka, kozobrada pórolistá, chren, petržlen

húsenice

50 ml

7


reďkovka, hadomor španielsky

skočky

50 ml

7


zemiak

siatica oziminová

50 ml

7


ruža

vošky

50 – 100 ml

AT


POKYNY PRE APLIKÁCIU:


pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, tritikale, ovos, pšenica špaldová

200 – 600 l vody;

Maximálny počet aplikácií: 1-2, interval medzi aplikáciami: 35 dní

Vošky (prenášači vírusových ochorení) - Termín aplikácie: pri výskyte škodlivého organizmu; BBCH 10-30 (klíčny list až začiatok predlžovania stebla). V oblastiach, kde vírus BYDV spôsobil v posledných rokoch vážne poškodenie porastov aplikujte v polovici októbra na porasty vysievané v polovici septembra. V prípade skoršieho výskytu vošiek aplikujte okamžite. V prípade nízkeho tlaku škodcu aplikujte neskôr, koncom októbra. Vošky v klasoch -Termín aplikácie: pri výskyte škodlivého organizmu; BBCH 50 (začiatok klasenia) najneskôr 28 dní pred zberom. Kohútiky – Aplikujte pri liahnutí lariev, keď výskyt prekročí ekonomický prah škodlivosti.

kukurica

200 – 600 l vody;

Maximálny počet aplikácií: 1-2, interval medzi aplikáciami: 10 dní Vijačka kukuričná zunčavka jačmenná - Termín aplikácie: najneskôr BBCH 67 (kvitne celá metlina), Proti vijačke kukuričnej ošetrujte asi 1 týždeň po vrchole náletu do svetelných lapačov, ak sa obnoví výraznejší vrchol, opakujte za 10 dní. Prípravok účinkuje aj na zunčavku.

repka ozimná, repka jarná. horčica

200 – 600 l vody; Maximálny počet aplikácií: 1-2, interval medzi aplikáciami: min. 14 dní Pre ochranu včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte na kvitnúcu plodinu. Skočky - Termín aplikácie: BBCH 10-19 (klíčne listy až 9. list vyvinutý). Aplikujte hneď ako sa objaví prvé poškodenie mladých rastlín repky požerom a v prípade ďalšieho výskytu postrek zopakujte. V prípade, že sa neprejaví požer dosplecami aplikujte hneď ako počet lariev dosiahne prah škodlivosti a ak je potrebné zopakujte postrek. Toto ošetrenie čiastočne zachytí aj krytonosa repkového a piliarku repkovú. Blyskáčik repkový - Termín aplikácie: pri výskyte škodlivého organizmu; BBCH 50-60, aplikujte v dobe od zeleného do žltého púčiku. Pri jarnej repke aplikujte druhé ošetrenie v čase žltého púčika. Krytonos šešuľový - Termín aplikácie: BBCH 60-73 (začiatok kvitnutia až 30% šešúľ dosiahlo konečnú veľkosť). Repka ozimná– aplikujte v čase výskytu krytonosa šešuľového, keď dosiahne prah škodlivosti. Najlepšie výsledky sa dosiahnu ak je aplikácia urobená v čase najvyššej aktivity dospelcov. To je obyčajne v čase medzi obdobím, keď je nasadených 20% šešúľ až do konca kvitnutia na hlavnej vetve (80% okvetných lístkov opadlo). Repka jarná– aplikujte pred kvitnutím ak počet krytonosa šešuľového dosiahne prah škodlivosti. V prípade neskoršieho výskytu sa môže urobiť druhý postrek. Aplikácia prípravku má vedľajší účinok na byľomora kapustového.

ľan

200 – 600 l vody; Maximálny počet aplikácií: 1-2, interval medzi aplikáciami: 14 dní Skočka ľanová a skočka mliečniková - Aplikujte hneď ako sa objaví prvé poškodenie rastlín (zvyčajne pri vzchádzaní rastlín) a v prípade potreby ošetrenie opakujte po 14 dňoch.

brokolica, karfiol, kel ružičkový, kapusta hlávková

200 – 1000 l vody; Maximálny počet aplikácií: 1-2, interval medzi aplikáciami: 10 dní Húsenice mory kapustovej a mory gama - Aplikujte hneď ako spozorujete škodcu v poraste a opakujte po 14 dňoch, ak je plodina stále ohrozená. Pridanie neiónového zmáčadla môže zlepšiť účinok. Je potrebné úplne pokryť rastlinu postrekom.

hrach na struky, hrach na mrazenie a konzervovanie, fazuľa struková, hrach na zrno, fazuľa na zrno, lupina

200 – 1000 l vody; Listárik čiarkovaný - Maximálny počet aplikácií: 1-2, interval medzi aplikáciami: 14-21 dní. Aplikujte v prípade vážneho poškodenia dosplelcami v skorých fázach rastu (BBCH 10-15 klíčne listy až 5. list). V prípade potreby opakujte po 2-3 týždňoch po prvej aplikácii. Ak je potrebná ďalšia aplikácia musí byť použitý prípravok s iným mechanizmom účinku ako má účinná látka cypermethrin. Húsenice mory gama, vošky - Maximálny počet aplikácií: 1-2, interval medzi aplikáciami: 10 dní. Aplikujte pri prvých výskytoch škodcu a opakujte po 10 dňoch ak je potrebné. Na určenie potreby a načasovania aplikácie proti mora gama použite feromónový lapač. Vošky sú aplikáciou čiatočne regulované.

hrach na zrno, fazuľa na zrno

600 – 1000 l vody; Maximálny počet aplikácií: 1-2, interval medzi aplikáciami: 10 dní Obaľovač hrachový - Aplikujte podľa signalizácie.špargľa

200 – 1000 l vody; Maximálny počet aplikácií: 1-2, interval medzi aplikáciami: 10 dní Špargľovec obyčajný – prípravok použite na pozberové ošetrenie porastu. Najlepšie účinkuje pri aplikácii v skorých štádiách výskytu.

repa cukrová, repa kŕmna, cvikla

600 – 1000 l vody Maximálny počet aplikácií: 1-2, interval medzi aplikáciami: 10 dní Siatica oziminová - Aplikujte podľa signalizácie feromónovými lapačmi Listové húsenice - Aplikujte pri prvých výskytoch škodcu a opakujte po 10 dňoch ak je potrebné.

okrúhlica, kvaka

600 – 1000 l vody Maximálny počet aplikácií: 1-2, interval medzi aplikáciami: 10 dní Skočky. húsenice na listoch - Aplikujte pri prvých výskytoch škodcu a opakujte po 10 dňoch ak je potrebné.

mrkva, zeler, reďkovka, kozobrada pórolistá, chren, petržlen

600 – 1000 l vody Maximálny počet aplikácií: 1-2, interval medzi aplikáciami: 10 dní húsenice na listoch - Aplikujte pri prvých výskytoch škodcu a opakujte po 10 dňoch ak je potrebné.

reďkovka, hadomor španielsky

600 – 1000 l vody Maximálny počet aplikácií: 1-2,interval medzi aplikáciami: 10 dní Skočky - Aplikujte pri prvých výskytoch škodcu a opakujte po 10 dňoch ak je potrebné.

zemiak

100 – 1000 l vody Maximálny počet aplikácií: 1-2,interval medzi aplikáciami: 10 dní Siatica oziminová - Postrekujte podľa signalizácie a opakujte po 10 dňoch v prípade vysokého tlaku škodcu a pretrvávania nepriaznivých podmienok

ruža

500-1000 l vody (dávka prípravku je 10 ml/100 l vody) Maximálny počet aplikácií: 1-2,interval medzi aplikáciami: 10 dní Vošky - Postrekujte podľa výskytu škodcu; mala by byť preverená odrodová citlivosť ošetrením menšieho počtu rastlínBalenie : 500 ml  HDPE fľaša

Cena za balenie.

TENTO PRÍPRAVOK JE URČENÝ LEN PRE PROFESIONÁLNYCH UŽÍVATEĽOV.

Komentáre