Košík:
Chemické prípravky
Osivá
Náradie
Chemické postreky
Vyhľadávanie
Ponuka
Prihlásenie

CORELLO 1 kg bal.

Zoznam produktov

CORELLO 1 kg bal.


158.33 EUR


190.00 EUR


203.00 EUR


do 3 dní
Nákupný košík
Počet kusov: Do košíkaX
Akcia
Poštovné zdarma
CORELLO 1 kg bal.

ID_911749

Herbicídy - postreky proti burinám

Pšenica ozimná

Je prípravok určený k ničeniu metličky obyčajnej, fialky roľnej, veroník, peniažteku roľného, kapsičky pastierskej a k silnému potlačeniu až zničeniu výmrvu repky, lipkavca obyčajného, rumančekovitých burín, hviezdice prostrednej a ďalších burín v pšenici ozimnej v jesennom období.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU :

Pôsobí predovšetkým cez listy, menej potom cez korene. Preto je potrebné Corello vždy aplikovať na vzídené buriny. Corello okamžite po aplikácií zastavuje citlivé rastliny v raste a tie potom žltnú a uschýňajú. Pre dobrý účinok je potrebné, aby po aplikácií boli teploty nad + 7 °C a to po dobu ešte minimálne 10 dní. Prípravok je v rastlinách rozvádzaný a pôsobí systémovo, takže nehrozí obrastenie. Prípravok je odolný voči zmytiu dažďom do 2 hodín po aplikácií.Prípravok Corello je vhodný pre jesenné a jarné aplikácie. Obsahuje účinnú látku pyroxsulam patriacu do skupiny triazolopyrimidín sulfonamidov, inhibujúcich rastlinný enzým ALS. Prípravok Corello je prijímaný hlavne listami a stonkami. Následne je rozvádzaný akropetálne a bazipetálne. Rastliny citlivé na účinnú látku zastavujú rast v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii. Viditeľné účinky sa prejavujú po 2-6 dňoch vo forme deformácií, chloróz, s následnými nekrózami a odumieraním. Za noptimálnych podmienok dochádza k odumretiu citlivých burín v priebehu 4-6 týždňov. Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť urýchľujú účinok prípravku. Buriny klíčiace po aplikácii prípravku nie sú regulované dostatočne.

Plodiny

Buriny

Dávka na 1 ha

OD (dni)

Poznámka

Pšenica ozimná

Metlička obyčajná, výmrv repky, peniažtek, kapsička a ďalšie

0,125 kg

AT

Aplikuje sa od 3. listov pšenice ozimnej až do obdobia, kedy teploty neklesajú pod +10 °C. Na jar nasleduje aplikácia Mustang Forte.

Tritikale ozimné

Metlička obyčajná, výmrv repky, peniažtek, kapsička a ďalšie

0,125 kg

AT

Aplikuje sa od 3. listov tritikale ozimného až do obdobia, kedy teploty neklesajú pod +10 °C. Na jar nasleduje aplikácia Mustang Forte.

Raž siata

Metlička obyčajná, výmrv repky, peniažtek, kapsička a ďalšie

0,125 kg

AT

Aplikuje sa od 3. listov raže siatej až do obdobia, kedy teploty neklesajú pod +10 °C. Na jar nasleduje aplikácia Mustang Forte.

Pšenica ozimná, tritikale, raž

Stoklasy

0,250 kg (0,125 + 0,125 kg)

AT

Delená dávka 0,125 + 0,125 kg.

Pri jarnej aplikácií 0,250 kg / ha

Nie je možné aplikovať v jačmeni ozimnom!

Corello - odburinenie pšenice ozimnej

Burinný druh

Corello 0,125 kg / ha

Burinný druh

Corello 0,125 kg / ha

Metlička obyčajná

+++

Pichliač roľný

-

Rumančekovité buriny

+ +

Výmrv pestreca

+

Rumany

+ +

Pohánkovec ovíjavý

+

Kapsička pastierska

+ + +

Horčiak štiavoliský

+

Peniažtek roľný

+ + +

Mrlík biely

+

Horčica roľná

+ + +

Úhorník mnohoplodý

+ +

Výmrv repky

+ +

Mlieč roľný

+

Lipkavec obyčajný

+

Nevädza roľná

+

Hviezdica prostredná

+ +

Štiavce

+

Výmrv slnečnice

+

Palina obyčajná

+

Mak vlčí

-

Veroniky

+ +

Ostrôžka poľná

+

Hluchavky

+

Láskavce

+

Fialka roľná

+ +

+ + + Účinok nad 95 %

+ + Účinok 80 - 95 %

+ Účinok nižší ako 80 %

Corello - odburinenie pšenice ozimnej a následne v jarnom období Mustang Forte :

Burinný druh

Corello 0,125 kg / ha

Mustang Forte 1,0 l / ha  

Burinný druh

Corello 0,125 kg / ha

Mustang Forte 1,0 l / ha

Metlička obyčajná

+ + +

Pichliač roľný

+ + +

Rumančekovité buriny

+ + + +

Výmrv pestreca

+ + +

Rumany

+ + + +

Pohánkovec ovíjavý

+ + +

Kapsička pastierska

+ + + +

Horčiak štiavoliský

+ + +

Peniažtek roľný

+ + + +

Mrlík biely

+ + +

Horčica roľná

+ + + +

Úhorník mnohoplodý

+ + + +

Výmrv repky

+ + + +

Mlieč roľný

+ + + +

Lipkavec obyčajný

+ + + +

Nevädza roľná

+ + +

Hviezdica prostredná

+ + + +

Štiavce

+ + +

Výmrv slnečnice

+ + + +

Palina obyčajná

+ + +

Mak vlčí

+ + + +

Veroniky

+ +

Ostrôžka poľná

+ + +

Hluchavky

+ (+)

Láskavce

+ + +

Fialka roľná

+++

+ vylepšenie účinku Corella na buriny v následnom slede s Mustangom Forte

+ + + Účinok nad 95 %

+ + Účinok 80 - 95 %

+ Účinok nižší ako 80 %

POKYNY PRE APLIKÁCIU :

Dávka vody: 200 - 400 l. ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1 x

Balenie :

2 l HDPE fľaša s obsahom 1 kg

Cena za balenie.