Košík:
Chemické prípravky
Osivá
Náradie
Chemické postreky
Vyhľadávanie
Ponuka
Prihlásenie

CIRRUS CS 2 litr. balenie

Zoznam produktov

CIRRUS CS 2 litr. balenie


249.17 EUR


299.00 EUR


310.00 EUR


Skladom
Nákupný košík
Počet kusov: Do košíkaX
Akcia
Poštovné zdarma
CIRRUS CS 2 litr. balenie

ID_877972

2

2

1

Herbicídy - postreky proti burinám

Zemiaky

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka prípravku CIRRUS CS preniká do rastlín koreňmi a pri citlivých druhoch inhibuje biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Listy citlivých rastlín alebo klíčiace rastliny ošetrené prípravkom sú vybielené.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, mrlík bielyStredne citlivé buriny: hluchavka purpurová

Odolné buriny: rumančekovité, peniažtek roľný, fialky, veroniky, láskavec ohnutý

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochran

Poznámka

ná doba

hrach

lipkavec

0,2-0,25l

AT

dvojklíčnolistové

0,2-0,25l + (0,3 kg)

AT

(TM) Sencor

buriny, lipkavec

WP/WG

0,2-0,25l + (1,5 l)

AT

(TM) Afalon 45 SC

dvojklíčnolistové buriny

0,2-0,25l + (3,3 l)

AT

(TM) Stomp 330 EC

a jednoročné trávy,

0,2-0,25l + (1,4 l)

AT

(TM) Dual Gold 960

lipkavec

repka

lipkavec

0,2-0,25l

AT

ozimná,

dvojklíčnolistové

0,2-0,25l +(1,2-1,5l)

AT

(TM) Butisan 400 SC

repka jarná

buriny, jednoročné

0,2-0,25l +(1-1,2l)

AT

(TM) Sultan 50 SC

trávy, výmrv obilnín,

0,2-0,25l + (2 l)

AT

(TM) Teridox 500 EC

lipkavec

0,2-0,25l + (1,5 l)

AT

(NA) Butisan 400 SC

zemiak

lipkavec

0,2-0,25l

AT

dvojklíčnolistové

0,2-0,25l +(1,5-2l)

AT

(TM) Afalon 45 SC

buriny, lipkavec

0,2-0,25l + (1 kg)

AT

(TM) Sencor

WP/WG

sója

lipkavec

0,2-0,25l

AT

dvojklíčnolistové buriny

a jednoročné trávy,

0,2-0,25l +(1-1,4l)

AT

(TM) Dual Gold 960

lipkavec

tabak

dvojklíčnolistové

1,2 - 1,5 l

AT

výsev

buriny, lipkavec

dvojklíčnolistové

1 l

AT

výsadba, pásovo

buriny, lipkavec

POKYNY PRE APLIKÁCIU:

Všeobecné:

  • Zabráňte úletu postrekovej hmly. Aplikujte za bezvetria a pri nízkom prevádzkovom tlaku. Nastavte minimálnu výšku postrekovacieho zariadenia (ramená a trysky postrekovača) nad povrchom ošetrovanej pôdy pri uchovaní rovnomernosti pokrytia pôdy postrekom. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny a plochy, na ktorých rastú necieľové rastliny!
  • Dávku prípravku zvoľte v rozmedzí uvedenom v tabuľke.
  • Nižšie dávky použite na ľahkých pôdach alebo pri očakávanom nižšom výskyte burín.
  • Vyššie dávky použite na stredných a ťažkých pôdach a pri očakávanom silnejšom výskyte burín, najmä lipkavca.
  • Prípravok používajte okrem tabaku zásadne v registrovaných tank-mixoch pre rozšírenie spektra účinnosti.

Špecifické:

  • Zemiak - termín optimálnej aplikácie je po „slepej preorávke“, zemiaky však nesmú mať vegetačný vrchol nad povrchom pôdy.
  • Hrach, repka a sója - ošetrujte preemergentne do 3 dní po výseve.
  • Tabak:

(1) Prípravkom CIRRUS CS postrekujte pásovo, špeciálnym aplikátorom po výsadbe rastlín tabaku v dávke 0,75-1 l prípravku na ha ošetrenej plochy. Odporúčané množstvo vody 75-85 l.ha-1 ošetrenej plochy.

(2)Celoplošne pred výsadbou. Odporúčané množstvo vody je 400-600 l.ha-1.

(3)Preemergentné ošetrenie výsevu v pareniskách (pred vzídením).

Balenie 2 litr. HDPE kanister

Cena za balenie.

Podrobný popis s návodom na použitie je v prílohe vo formáte pdf.

Komentáre