Košík:
Chemické prípravky
Osivá
Náradie
Chemické postreky
Vyhľadávanie
Ponuka
Prihlásenie

BASTA 15, 5 litr. balenie

Zoznam produktov

BASTA 15, 5 litr. balenie


143.33 EUR


172.00 EUR


181.39 EUR


Skladom
Nákupný košík
Počet kusov: Do košíkaX
Akcia
Odporúčame
Poštovné zdarma
BASTA 15, 5 litr. balenie

P00085

5

5

1

Herbicídy - postreky proti burinám

Repka

Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na reguláciu výskytu burín v jadrovinách, kôstkovinách, vinohradoch, okrasných drevinách v lesných škôlkach a kultúrach.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU :

BASTA 15 je neselektívny listový herbicíd najmä s kontaktným a čiastočne systémovým účinkom. Účinkuje prakticky proti všetkým dôležitým trávovitým i dvojklíčnolistovým burinám. Rastliny prijímajú prípravok zelenými nadzemnými časťami. V zasiahnutej rastline dochádza k poruche amoniakálneho metabolizmu, v dôsledku čoho je silne brzdená fotosyntéza. Niekoľko dní po aplikácii rastliny vädnú a odumierajú.

Odolné buriny:iskerník prudký, iskerník plazivý

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

jadroviny,kôstkoviny,

buriny

4-5l

21

vinič

3 l + (5 kg)

21

(TM) síran amónny

okrasné dreviny

buriny

2-5l

AT

lesné škôlky, lesné

buriny

2-5l

AT

kultúry

POKYNY PRE APLIKÁCIU :

Herbicídny postrek v jadrovinách, kôstkovinách a vinohradoch - len pásová alebo bodová aplikácia:

 • Aplikujte v období, keď sú buriny vzídené a majú vytvorené dostatočné množstvo listovej plochy.
 • Výška burín nemá presahovať 20 cm. Ošetrovať možno vinohrady, jadroviny a kôstkoviny (okrem broskýň) od tretieho roku po výsadbe.
 • Prípravok sa môže aplikovať len v pásoch alebo bodovo.
 • Postrek nesmie zasiahnuť zelené časti ošetrovaných plodín. Množstvo prípravku je4-5l.ha-1v 400- 600 l vody; v TM kombinácii s 5 kg síranu amónneho je možné znížiť dávku na 3l.ha-1.

Pri pásovej aplikácii t.j. len v radoch ovocných stromov resp. viniča dávku prípravku úmerne znížte a to tak, aby dávkovanie zodpovedalo skutočne ošetrenej ploche.

Max. počet aplikácií:1-2Ochranná doba 21 dní.

Herbicídny postrek vo výsadbách okrasných drevín a v lesníctve - len pásová alebo bodová aplikácia:

 • Ošetrujte v období, keď sú buriny vzídené a majú dostatočné množstvo listovej plochy.
 • Okrasné dreviny, najmä ich listy a kvety, nesmú byť zasiahnuté postrekom.
 • Prípravok sa môže aplikovať len v pásoch alebo bodovo.
 • Množstvo prípravku je2-5l.ha-1v400-600l vody.
 • Pri pásovej aplikácii dávku prípravku úmerne znížte tak, aby dávkovanie zodpovedalo skutočne ošetrenej ploche.
 • V prípade burinných náletov drevín je kompletný účinok dosiahnutý zvyčajne len pri jednoročných semenáčikoch, staršie dreviny môžu v prípade priaznivých rastových podmienok znovu obrastať.
 • Rovnako je tomu aj v prípade maliny a ostružiny, kde je účinok spoľahlivý len na mladé zelené výhony a u starších klesá.

Max. počet aplikácií:1-2

Balenie 5 litr. kanister

Cena za balenie.

TENTO PRÍPRAVOK JE URČENÝ LEN PRE PROFESIONÁLNYCH UŽÍVATEĽOV. PRI NÁKUPE PROSÍM UVEĎTE VAŠE ČÍSLO OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPOSOBILOSTI V OBLASTI PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN . BEZ OSVEDČENIA NIE JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ VEĽKOSPOTREBITEĽSKÉ BALENIE.


Komentáre