Košík:
Chemické prípravky
Osivá
Náradie
Chemické postreky
Vyhľadávanie
Ponuka
Prihlásenie

ATONIK 1 litr. balenie

Zoznam produktov

ATONIK 1 litr. balenie


33.25 EUR


39.90 EUR


44.00 EUR


Skladom
Nákupný košík
Počet kusov: Do košíkaX
Akcia
ATONIK 1 litr. balenie

ID_878194

1

1

1

Tekuté

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ATONIK?je stimulátor rastlín, ktorého účinnými látkami sú aromatické nitrozlúčeniny. Tieto nitrozlúčeniny sa nachádzajú v prirodzených podmienkach v každej rastline. Aplikáciou prípravku ATONIK?sa v rastlinách zvýši koncentrácia týchto látok, čo má za následok zrýchlenie prúdenia cytoplazmy v bunkách rastlín a zrýchlenie látkovej premeny. Výsledným efektom takto ovplyvnených procesov je rýchlejšie a rovnomernejšie klíčenie semien, lepšie zakoreňovanie (bohatšia koreňová sústava), mohutnejší rast rastlín, lepší vývoj kvetných orgánov, zlepšené podmienky opelenia, lepšie nasadzovanie plodov, predĺženie vegetačnej doby, vyššie úrody, vyššiu kvalitu plodov. Stimulačný účinok sa prejavuje aj pri zakoreňovaní odrezkov a klíčení semien.

Po aplikácii prípravku na stimuláciu úrody sa dosiahne pozitívny efekt na zvýšení úrody len vtedy, ak rastliny budú mať na vytvorenie požadovanej vyššej úrody dostatok živín a vody.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

Koncentrácia

doba

pšenica ozimná,

stimulácia úrody

0,6 l + 0,6 l

28 dní

Delená aplikácia

pšenica jarná

jačmeň jarný

stimulácia úrody

0,6 + 0,6 l

28 dní

Delená aplikácia

repa cukrová

stimulácia úrody

0,25 l + 0,6 l

15 dní

Delená aplikácia

repka ozimná,

stimulácia úrody

0,6 l + 0,6 l

30 dní

Delená aplikácia

repka jarná

slnečnica

stimulácia úrody

1 l + 1l

30 dní

Delená aplikácia

kukurica

stimulácia úrody

0,6 l

60 dní

zemiaky

stimulácia úrody

0,5 + 1 l

21 dní

Delená aplikácia

mrkva

stimulácia úrody

0,5 l (3x)

30 dní

Delená aplikácia

chmeľ

stimulácia úrody

0,4 l + 0,6 l + 0,6 l +

28 dní

Delená aplikácia

0,4 l

rajčiak

stimulácia úrody

1 l

10 dní

0,5 l (3x)

10 dní

Delená aplikácia

Etiketa schválená:27.11.2015

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

Koncentrácia

doba

paprika

stimulácia úrody

1 l

10 dní

uhorka

stimulácia úrody

0,6 l (3x)

3 dní

Delená aplikácia

vinič

stimulácia úrody

1 l +1 l

14 dní

Delená aplikácia

jabloň

stimulácia úrody

0,6 l (3x)

7 dní

Delená aplikácia

čerešňa

stimulácia úrody

0,6 l (3x)

7 dní

Delená aplikácia

jahoda

stimulácia úrody

0,6 l (3x)

7 dní

Delená aplikácia

čierna ríbezľa

stimulácia úrody

0,6 l (2x)

7 dní

Delená aplikácia

malina

stimulácia úrody

0,6 l (3x)

7 dní

Delená aplikácia

klinčeky

stimulácia

0,33 %

3 dní

zakoreňovania

semená kvetín

stimulácia klíčenia

0,025 - 0,05 %

3 dní

a zeleniny

POKYNY PRE APLIKÁCIU:

ATONIK ovplyvňuje rast a vývoj rastlín, semien. Zvyšuje úrodu, potravinársku a pekárenskú kvalitu.

Používa sa v nasledovných dávkach:

Pšenica - stimulácia úrody

1.aplikácia: V štádiu odnožovania (BBCH 21-29).

2.aplikácia: V štádiu BBCH 31 (1. kolienko minimálne 1 cm nad odnožovacím uzlom). Možno aplikovať aj ako TM s kvapalným hnojivom v období produkčného prihnojovania.

Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Jačmeň jarný - stimulácia úrody

1.aplikácia: V štádiu odnožovania (BBCH 21-29).

2.aplikácia: V štádiu BBCH 31 (1. kolienko minimálne 1 cm nad odnožovacím uzlom). Možno aplikovať aj ako TM s kvapalným hnojivom v období produkčného prihnojovania.

Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Cukrová repa - stimulácia úrody - ATONIK ovplyvňuje rast a vývoj rastliny, zvyšuje úrodu, pozitívne vplýva na digesciu a zvyšuje výťažnosť polarizačného cukru.

Delená aplikácia formou postreku na list:

1.aplikácia: v rastovej fáze 1 páru pravých listov v dávke 0,25 l prípravku (600 l vody) na ha. 2.aplikácia: v rastovej fáze 3-4 párov pravých listov v dávke 0,6 l prípravku (600 l vody) na ha. Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Repka ozimná, Repka jarná - stimulácia úrody - ATONIK? ovplyvňuje rast a vývoj rastlín, semien a ich kvalitu (obsah oleja).

Používa sa v nasledovných dávkach:

1.aplikácia: počas tvorby kvetných pukov v štádiu BBCH 50-57 (Predlžovanie vrcholového kvetenstva) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l a vody 300-500 l/ha.

2.aplikácia: V štádiu BBCH 60 (začiatok kvitnutia) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l a vody 300-500 l/ha.

Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Slnečnica - stimulácia úrody

1.aplikácia - V štádiu BBCH 51 (úbor už viditeľný v mladých listoch) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 1,0 l a vody 300-600 l/ha.

2.aplikácia - Tesne pred kvitnutím (BBCH 59) alebo tesne po kvitnutí (BBCH 69) formou postreku

na list v dávke 1,0 l prípravku na ha. Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Kukurica - stimulácia úrody

Aplikujte v štádiu BBCH 16 (štádium 6 listov) formou postreku na list. Odporúčaná dávka vody

300-600 l/ha.

Zemiaky - stimulácia úrody

1.aplikácia - výška zemiakov 10 – 15 cm. Odporúčaná aplikácia s fungicídnym ošetrením. Odporúčaná dávka prípravku 0,5 a l vody 300-600 l/ha.

2.aplikácia – od uzatvorenia porastu do kvitnutia. Odporúčaná aplikácia s fungicídnym ošetrením. Odporúčaná dávka prípravku 1,0 l a vody 300-600 l/ha.

Interval medzi aplikáciami 10 - 30 dní.

Mrkva – stimulácia úrody

Delená aplikácia: 3 x 0,5 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy 2. listu až po fázu, keď korene dosiahnu 50 % konečného priemeru (BBCH 12 – 45).

Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 30 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha Interval medzi aplikáciami 7 - 30 dní.

Chmeľ - stimulácia úrody

1.aplikácia: vo fáze predlžovacieho rastu v dávke 0,4 l prípravku (1 300 l vody) na ha. 2.aplikácia: 7 dní po prvom ošetrení v dávke 0,6 l prípravku (2 100 l vody) na ha. 3.aplikácia: pred kvitnutím v dávke 0,6 l prípravku (3 000 l vody) na ha.

4.aplikácia: po kvitnutí v dávke 0,4 l prípravku (3 500 l vody) na ha. Všetky ošetrenia vykonajte formou postreku.

Interval medzi aplikáciami 7 - 30 dní.

Rajčiak - stimulácia úrody -ATONIK ovplyvňuje rast a vývoj rastlín, nasadzovanie plodov a ich kvalitu. Prípravok používajte v nasledovných dávkach:

a) Jednorazová aplikácia - na začiatku kvitnutia formou postreku na list v dávke 1,0 l prípravku (600 l vody) na ha b) Delená aplikácia:

1.aplikácia: po výsadbe formou postreku na list v dávke 0,5 l prípravku (500 l vody) na ha

2.aplikácia: na začiatku tvorby kvetných pukov (BBCH 51) formou postreku na list v dávke 0,5 l prípravku (600 l vody) na ha.

3.aplikácia: na začiatku kvitnutia (BBCH 61) formou postreku na list v dávke 0,5 l prípravku (600 l vody) na ha

Poznámka: posledný termín ošetrenia je pri kvitnutí posledného súkvetia. Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Povolená letecká aplikácia (120 l vody na ha)

Paprika - stimulácia úrody, ATONIK ovplyvňuje rast a vývoj rastlín, nasadzovanie plodov a ich kvalitu.

Prípravok aplikujte pred začiatkom tvorby kvetných pukov (BBCH 35 - 41) v dávke 1 l/ha do 500 l/ha vody.

Uhorka – stimulácia úrody

Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy 2. pravého listu až po fázu, keď dosiahne 5. plod na hlavnom výhonku zberovú veľkosť (BBCH 12 – 75).

Časový interval medzi ošetreniami: 7 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Vinič - stimulácia úrody, ATONIK ovplyvňuje rast a vývoj viniča, zvyšuje nasadzovanie plodov, cukornatosť a výlisnosť.

Delená aplikácia:

1. aplikácia: pred kvitnutím viniča (BBCH 53-57) formou postreku na list v dávke 1,0 l prípravku (1000 l vody) na ha

2.aplikácia: 3 týždne po 1. aplikácii formou postreku na list v dávke 1,0 l prípravku (1000 l vody) na ha

Interval medzi aplikáciami 21 dní.

Jabloň – stimulácia úrody

Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy viditeľných kvetných pukov až po fázu, keď plody dosiahnu polovicu veľkosti (BBCH 55 – 75).Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 14 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Čerešňa – stimulácia úrody

Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy otvárania kvetov až po fázu, keď ovocie dosiahne asi 50 % veľkosti (BBCH 60 -75).

Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 14 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Jahoda – stimulácia úrody

Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy otvárania kvetov až po fázu, keď ovocie dosiahne asi 90 % veľkosti (BBCH 12 – 73).

Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 14 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Čierna ríbezľa – stimulácia úrody

Delená aplikácia: 2 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy vyvinutia 1. listu až po fázu keď je vytvorených 50 % plodov (BBCH 11 – 75). Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 30 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Malina – stimulácia úrody

Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy kvitnutia po fázu, keď 50 % plodov dosiahne typickú veľkosť (BBCH 59 – 75). Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 30 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Klinčeky - stimulácia zakoreňovania

Odrezky klinčekov pripravené bežným spôsobom máčame v roztoku prípravku ATONIK? v koncentrácii 0,33% po dobu 12 hodín pri teplote +15 až +20 ?C. Po máčaní je odrezky potrebné opláchnuť vodou. Takto ošetrené odrezky klinčekov sú pripravené na výsadbu.

Semená kvetín a zeleniny - stimulácia klíčenia

Semená máčame v roztoku prípravku ATONIK? v koncentrácii 0,025-0,05% po dobu 6-8 hodín. Po skončení procesu máčania semená necháme voľne oschnúť. Po oschnutí ich vysievame.

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE – minoritné plodiny

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

doba

sója

stimulácia úrody,

0,6 l + 0,6 l

30 dní

Delená aplikácia

regenerácia po poškodení

mak

stimulácia úrody,

0,6 + 0,6 l

30 dní

Delená aplikácia

regenerácia po poškodení

jadroviny

regenerácia po poškodení

0,6 l (3x)

7 dní

Delená aplikácia

kôstkoviny

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU (Menej významné použitie)

- stimulácia úrody, regenerácia po poškodení (po aplikácii herbicídov, po jarných mrazoch, ľadovci – krupobití).

1.aplikácia:v štádiu BBCH 13 - 15 (3 – 5 listov) formou postreku na list.

Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l a vody300-500l/ha.

2.aplikácia:v štádiu BBCH 30 - 39 (tvorba bočných výhonkov až obdobie pred kvitnutím) formou postreku na list.

Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l a vody300-500l/ha.

Mak- stimulácia úrody, regenerácia po poškodení (po aplikácii herbicídov, po jarných mrazoch, ľadovci – krupobití).

1.aplikácia:v štádiu BBCH 12 - 15 (listová ružica) formou postreku na list.

Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l a vody300-500l/ha.

2.aplikácia:v štádiu BBCH 30 - 40 (predlžovací rast až háčkovanie) formou postreku na list.

Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l a vody300-500l/ha.

Jadroviny, kôstkoviny– regenerácia po poškodení (jarné mrazy, ľadovec – krupobitie), prevencia

– stimulácia vitality rastlín ako súčasť protimrazovej stratégie. Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha

Postrek od fázy viditeľných kvetných pukov (jadroviny) alebo od fázy otvárania kvetov (kôstkoviny) až po fázu, keď plody dosiahnu polovicu veľkosti (BBCH 55 – 75).

Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 14 dní

Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha