Košík:
Chemické prípravky
Osivá
Náradie
Chemické postreky
Vyhľadávanie
Ponuka
Prihlásenie

AMCEL 10 litr. balenie

Zoznam produktov

AMCEL 10 litr. balenie


49.17 EUR


59.00 EUR


64.00 EUR


do 3 dní
Nákupný košík
Počet kusov: Do košíkaX
Akcia
Poštovné zdarma
AMCEL 10 litr. balenie

ID_913903

Regulátory rastu

Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL), určený na reguláciu rastu obilnín, trojštetu žltkastého, kostravy červenej, okrasných rastlín a na zvýšenie zimovzdornosti repky ozimnej.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU :

  • AMCEL patrí medzi kvartérne amóniové soli, ktoré pôsobia ako inhibítor biosyntézy gibberellinov.
  • Bráni predlžovaniu buniek a tým skracuje a posilňuje stonku a vytvára odolnejšie rastliny.
  • Taktiež ovplyvňuje vývojový cyklus rastliny a má za následok bohatšie kvetenstvo, ktoré môže viesť k vyšším úrodám aj k vyššej kvalite zŕn.
  • Môže podporovať aj vytváranie chlorofylu a tvorbu koreňov.
  • U obilnín je hlavným efektom zvýšenie odolnosti proti poliehaniu

NÁVOD NA POUŽITIE :

Plodina

Účel použitia

Dávka na ha

Ochranná doba

Poznámka

jačmeň ozimný

vyrovnanie odnoží

retardácia rastu

1,5 l

AT

zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania

podpora prezimovania

1,5 l

AT

ovos (len nepotravinársky)

proti poliehaniu

2 l

AT

pšenica jarná

proti poliehaniu

0,8 – 1,5 l

AT

pšenice ozimná

podpora prezimovania

1,5 l

AT

proti poliehaniu

1,5 l

AT

pšenice ozimná

zahustenie porastu

1,5 l

AT

raž

proti poliehaniu, zahustenie porastu

1,25 – 1,92 l

AT

repka

zvýšenie zimovzdornosti

2 l

AT

trojštet žltkastý, kostrava červená

proti poliehaniu

1-2 l

AT

semenné porasty zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania

lipnica lúčna

proti poliehaniu

1-1,5 l

AT

semenné porasty zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania

okrasné rastliny

regulácia rastu

0,2-0,5 %

AT


POKYNY PRE APLIKÁCIU :

  • Dávky vody pre obilniny, repku ozimnú a trávy: 200 – 600 l.ha-1.
  • Maximálny počet ošetrení: 2L/ha 1x za vegetáciu.


Pšenica ozimná:

Podpora prezimovania – aplikujte vo fáze 4.-5. listu (BBCH 14-15). Používajte pre skoro siatych rýchle sa vyvíjajúcich porastoch, kde hrozí nebezpečenstvo prerastania. Zásadne nepoužívajte na pozemkoch zaburinených pýrom plazivým a lipkavcom.

Zahustenie porastu – aplikujte na začiatku odnožovania (objavenie sa 1. až 5. odnože BBCH 21-25).

Skoro jarná aplikácia na podporu odnožovania riedkych, zle prezimovaných porastov. Ošetrujte porasty pri počte rastlín pod 300 na m2 vo všetkých výrobných oblastiach;

Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze od 5. odnože až do začiatku predlžovania stebla (BBCH 25-30).


Pšenica jarná:

Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze objavenie sa 3 odnože až do konca odnožovania (BBCH 23-29). Ošetrujte len husté porasty.


Raž:

Zahustenie porastu - aplikujte na začiatku odnožovania (objavenie sa 1. až 5. odnože BBCH 21-25). Ošetrujte zle prezimované porasty (pod 200 rastlín na m2).

Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze, keď 1. kolienko je minimálne 2 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 31).

Jačmeň ozimný:

Podpora prezimovania – aplikujte vo fáze 3.-4. listu (BBCH 13-14) na skoro siate, rýchlo sa rozvíjajúce porasty, kde hrozí nebezpečenstvo prerastania.

Vyrovnanie odnoží – skorá jarná aplikácia po obnovení rastu na začiatku odnožovania (objavenie sa 1. Až 5. Odnože BBCH 21 – 25), pre podporenie riedkych, zle prezimovaných

porastov. Ošetrujte lepšie odnožujúce porasty s počtom pod 200 rastlín na m2 a menej odnožujúce porasty s počtom rastlín pod 250 rastlín na m2.


Ovos:

Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze, keď 1. kolienko je minimálne 2 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 31) – ošetrujte porasty pri ktorých hrozí nebezpečenstvo poliehania.


Repka:

Zvýšenie zimuvzdornosti – aplikujte keď rastliny majú 5-6 pravých listov (BBCH 15-16), počet rastlín sa blíži k počtu 80-100 na m2 a výška rastlín (vzpriamené listy) je 15-20 cm, ale ešte vždy pred začiatkom predlžovania stonky.

Na zvýšenie účinnosti prípravku AMCEL sa odporúča pridať do postrekovej kvapaliny zmáčadlo.


Semenné porasty - trojštet žltkastý, kostrava červená, lipnica lúčná

Proti poliehaniu – postrekujte od ukončenia odnožovania do začiatku steblovania (BBCH 29-30) pri zvýšených dávkach dusík. Ošetrenie nie je možné kombinovať s rastovými herbicídmi.


Okrasné rastliny:

Regulácia rastu – prípravok je možné použiť na reguláciu rastu črepníkových rastlín, okrasných drevín určených predovšetkým na rýchlenie a pestovanie v nádobách. Vzhľadom na veľký vplyv podmienok stanovišťa, odrodovú a druhovú reakciu, odporúčame overiť použitie v jednotlivých konkrétnych podmienkach. Aplikácie postrekom, 2-5 l prípravku v 1000 l vody na ha.

Na reguláciu rastu letničiek na záhonoch je možné použiť iba 2 l prípravku v 1000 l vody na ha.

Balenie : 10 litr. HDPE kanister 

Cena za balenie.