Košík:
Chemické prípravky
Osivá
Náradie
Chemické postreky
Vyhľadávanie
Ponuka
Prihlásenie

ACROBAT MZ WG 1 kg balenie

Zoznam produktov

ACROBAT MZ WG 1 kg balenie


29.99 EUR


35.99 EUR


36.99 EUR


Skladom
Nákupný košík
Počet kusov: Do košíkaX
Akcia
ACROBAT MZ WG 1 kg balenie

1202

1

1

1

Fungicídy - postreky proti chorobám

Zemiaky

Kombinovaný fungicíd so systémovým a kontaktným účinkom určený na ochranu porastov zemiakov a rajčiakov proti plesni zemiakovej, uhoriek proti plesni uhorkovej, cibule proti plesni cibule a viniča proti peronospóre viniča vo forme vo vode rozpustných granúl.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Dimethomorph je systémová morpholínová fungicídna látka s odlišným mechanizmom účinku oproti doposiaľ používaným fungicídnym látkam.

Ničí široké spektrum húb triedyOomycetes. Dimethomorph u ošetrených citlivých druhov húb spôsobuje morfogenézovú zmenu na bunkovej stene, ktorá má za následok prerušenie vývoja huby.

U dimethomorphu neexistujecross-rezistencias phenylamidmi. Rezistentné kmene neboli zistené a ani sa nepredpokladajú. Dimethomorph je preto cenná účinná látka v systéme ošetrovania proti plesni zemiakovej na zemiakoch aj v prípade vzniku rezistencie k doposiaľ bežne používaným fungicídom.

Mancozeb je kontaktná širokospektrálna látka zo skupinyethylen-bis-dithio-karbamidanov.Mancozeb blokuje rast patogénnych húb na molekulárnej úrovni, blokuje fázu Krebsovho cyklu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Aplikačná dávka/ha; (%)

Ochranná

Poznámka

doba

zemiak

pleseň zemiaková

2 kg

14

rajčiak

pleseň zemiaková

2 - 2,5 kg (0,2 - 0,25 %)

21

uhorka

pleseň uhorková

2, 5 kg (0,25%)

8

cibuľa

pleseň cibule

2 kg

14

vinič

peronospóra viniča

2,5 kg (0,25 %)

28

POKYNY PRE APLIKÁCIUZemiak a rajčiak:

Začiatok ošetrovania podľa signalizácie alebo preventívne najneskôr pri objavení sa prvých príznakov choroby. Ošetrujte v intervale 10 - 14 dní, pri silnom infekčnom tlaku v intervale7-10dní. Ošetrujte bežnými typmi postrekovačov s použitím 400 - 600 l/ha postrekovej kvapaliny, u rajčiakov 1000 l/ha. Zabezpečte dokonalé pokrytie listov postrekovou kvapalinou. Maximálny počet aplikácií: zemiaky: 8x, rajčiak 3x.

Uhorky:

Prvé ošetrenie podľa signalizácie, ďalšie podľa priebehu počasia a infekčného tlaku v7-10dňových intervaloch, maximálne 3x. Dávka vody 1 000 l/ha.

Cibuľa:

Postrek na začiatku výskytu choroby. Dávka vody 600 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 3x.

Vinič:

proti peronospóre viniča ošetrujte podľa signalizácie alebo preventívne, najneskôr pri objavení sa prvých príznakov. Aplikujte v intervale10-12dní, pri silnom infekčnom tlaku v intervale7-10dní. Nižšiu dávku použite v období pred výskytom choroby, ako preventívny postrek, alebo pri slabom infekčnom tlaku. Dávka vody 1000 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 4 x.